Bazar ertesi, 18.06.2018, 21:38
Приветствую Вас Qonaq | RSS

islam dini

[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Архив - только для чтения
Модератор форума: Almusavi  
Forum » FORUM-TEKST » İSLAM » Namazı 3 defe qılmaq olar?
Namazı 3 defe qılmaq olar?
al-shia Tarix: Cüme axşamı, 31.01.2008, 19:32 | Mesaj # 1
Huseynli_E
Qrup: İdareçi
Mesajlar: 488
Tərif: 8
Status: Xetden kenar
Günümüzdə şəriət məsələləri barədə aparılan elmi mübahisələr zamanı tez-tez toxunulan mövzulardan biri də bundan ibarətdir: gündəlik namazlar mütləq 5 vaxtda, ayrı-ayrılıqdamı qılınmalıdır? Yoxsa günorta və axşam qılınan qoşa namazları birləşdirib ardıcıl surətdə yerinə yetirmək mümkündür?

Məlum olduğu kimi, cəfəri məzhəbinə görə, zöhrlə əsr, məğriblə işa namazlarını ardıcıl olaraq qılmaq mümkündür. Lakin bu gün əhli-sünnə məzhəblərində hakim olan rəyə görə, 5 gündəlik namazın hər biri müstəqil vaxtlarda yerinə yetirilməlidir və adı çəkilən qoşa namazları ardıcıl qılmaq olmaz. Bu məqalədə həm şiə, həm də əhdi-sünnə məzhəblərinin mötəbər mənbələrinə istinadən, məsələyə aydınlıq gətirməyə çalışacağıq.

Aşağıda sizə təqdim etdiyimiz hədislər əhli-sünnə aləminin ən məşhur və etibarlı hədis məcmuələrindən sayılan «Səhihi-Müslim»dəndir. Məlum olduğu kimi, əhli-sünnə məzhəbinin hədis elmində 6 hədis toplusu ən mötəbər sayılır; onları cəm halda «Sihahi-sittə» (altı səhih mənbə), yaxud «Kütübi-sittə» (altı kitab) adlandırırlar. Bunların içində ikisi xüsusilə etibarlı hesab edilir: «Səhihi-Buxari» və «Səhihi-Müslim». Əksəriyyət mötəbərlik baxımından «Səhihi-Buxari»ni birinci qəbul edir; amma bəziləri (xüsusilə məğrib – Şimali Afrika ölkələrinin əhalisi) «Səhihi-Müslim»i ondan da üstün bilirlər. Hətta əhli-sünnənin məşhur hədis alimlərindən biri Hafiz Əbu Əli Hakim Nişaburi demişdir: «Asimanın altında Müslimin «Səhih»i qədər mötəbər hədis kitabı görməmişəm».

Bütün klassik hədis məcmuələri kimi, «Səhihi-Müslim» də konkret mövzudakı hədisləri əhatə edən kitablara bölünmüşdür. Kitabların biri belə adlanır: «Kitabüs-səlatil-müsafirin və qəsriha» (Səfərdə olanların namazı və bu namazın qısa qılınması). Həmin kitabın 5-ci babı belə adlanır: «Əl-Cəm’u beynəs-səlateyni fis-səfər» (Səfər zamanı iki namazın birləşdirilməsi). 6-cı babın isə adı belədir: «Civazul-cəm’i beynəs-səlateyni fil-həzər» (Vətəndə olarkən namazların birləşdiril¬məsinin caizliyi). 5-ci babda yeddi, 6-cı babda isə on hədis vardır. Beləliklə, iki babdakı hədislərin ümumi sayı 17-dir. Aşağıda həmin iki babdakı hədislər barədə qısa məlumat verilir.

5-ci bab:

«ƏL-CƏM’U BEYNƏS-SƏLATEYNİ FİS-SƏFƏR»

(Səfər zamanı iki namazın birləşdirilməsi)

Bu babın ilk hədisini Abdullah ibn Ömər rəvayət edir: «Allahın Rəsulu səfərə tələsəndə məğrib və işa namazlarını birləşdirib ardıcıl qılırdı». Qeyd edirik ki, bu hədisin sənəd zəncirində Yəhya ibn Yəhya, Malik ibn Ənəs və Nafe kimi etibarlı ravilər vardır.

Müslim eyni məzmunlu hədisi cüzi fərqlə və başqa sənəd zənciri ilə daha üç dəfə də rəvayət etmişdir.

Növbəti hədis Ənəs bin Malikin dilindən verilir: «Peyğəmbər səfərə çıxarkən əgər Günəş hələ zavaldan meyl etməmişsə, zöhrün vaxtını əsrə kimi təxirə salar, sonra düşərgə salar, namazların ikisini ardıcıl qılardı. Əgər Günəş artıq zavaldan keçibsə, onda zöhr namazını qılıb sonra səfərə çıxardı».

Digər hədisdə (Ənəs vasitəsilə rəvayət edilir) buyurulur: «Peyğəmbər səfərə çıxarkən, iki namazı birləşdirmək istəsəydi, zöhr namazını əsr namazının ilk qılınma vaxtına kimi təxirə salar, sonra ikisini də birləşdirib ardıcıl qılardı».

Nəhayət, eyni ravidən söylənilən sonuncu hədisdə deyilir ki, Peyğəmbər səfərdə tələsəndə, zöhr namazını təxirə salıb əsr namazının ilk qılınma vaxtında ikisini də qılardı, məğribi də təxirə salıb, şəfəq gözdən itəndə işa namazı ilə birlikdə yerinə yetirərdi.

Beləliklə, göründüyü kimi, bu yeddi hədis Həzrət Məhəmməd Peyğəmbərin (s) səfərqabağı və səfər zamanı zöhrlə əsr, məğriblə işa namazlarını birləşdirib qoşa qıldığını təsdiq edir. Hədislərin sayı, həmin rəvayətin təvatür həddində olduğunu sübuta yetirir, bununla da heç bir elmi etiraza yer qalmır.

Burada sual altında duran bir məsələ qalır. Mümkündür ki, bəziləri etiraz edib deyə bilərlər: «Həzrət Peyğəmbərin səfərdə namazları birləşdirməsi həqiqətdir. Lakin o həzrət bunu, səfər zamanı yaranan çətinliklərdən xilas olmaq naminə edirdi. Səfərə çıxmayan vaxtlar isə Peyğəmbər hər namazı ayrı-ayrılıqda qılırdı. Ona görə də bu gün evdə, yaxud məsciddə zöhrlə əsr, məğriblə işa namazlarını birləşdirib ardıcıl qılmaq üçün icazəmiz yoxdur».

Bu sualı cavablandırmaq üçün 6-cı babın hədislərinə nəzər salmaq kifayətdir. Dediyimiz kimi, həmin babda 10 hədis vardır.

6-cı bab:

«CİVAZUL-CƏM’İ BEYNƏS-SƏLATEYNİ FİL-HƏZƏR»

(Vətəndə olarkən namazların birləşdirilməsinin caizliyi)

Bu babdakı hədislərin birincisi Abdullah ibn Abbasın dilindən rəvayət olunur. Hədisdə deyilir: «Peyğəmbər qorxu və səfər olmadan zöhrlə əsr namazlarını, məğriblə işa namazlarını birləşdirib qılırdı». Hədisdən məlum olur ki, nə müharibə, nə də səfər gözlənilmədiyi vaxt Peyğəmbər namazları birləşdirirmiş. Bununla da Pey¬ğəm¬bə¬rin yalnız müharibə meydanında, yaxud yalnız səfərdə iki namazı birləş¬dirməsi barədə yarana biləcək bəhanə aradan qalxır.

Növbəti hədis bununla oxşardır. Fərq bundadır ki, orada Peyğəmbərin namazları ardıcıl qılması hadisəsinin Mədinədə baş verdiyi bildirilir. Hədisə əlavə kimi göstərilir ki, Peyğəmbərin namazları birləşdirməsinin səbəbini İbn Abbasdan soruşdular. O belə cavab verdi: «Bununla Peyğəmbər öz ümmətindən heç kəsin çətinliyə düşməməsini istəyirdi».

Burada qarşı tərəfin növbəti bəhanə irəli sürmə ehtimalı yaranır. Onlar deyə bilərlər ki, Peyğəmbər Mədinədə yalnız yağış yağarkən, camaatın yağış altında qalıb islanmaması xatirinə namazları birləşdirmişdir. Aşağıda verilən növbəti hədis həmin bəhanəni də darmadağan edir. Hədisdə deyilir: Abdullah ibn Abbas rəvayət etmişdir ki, Həzrət Məhəmməd Peyğəmbər (s) Mədinədə müharibə təhlükəsi və yağış olmadan zöhrlə əsr, məğriblə işa namazlarını bir yerdə qılmışdı. Səbəbini soruşanda İbn Abbas söylədi: «Peyğəmbər istəyirdi ki, onun ümməti çətinliyə düşməsin».

Yenə həmin babın növbəti hədisində İbn Abbas rəvayət edir ki, mən Peyğəmbərin rəhbərliyi ilə birlikdə 8 rükət və birlikdə 7 rükət namaz qıldım. Hədis ravilərindən biri özündən əvvəlki ravidən soruşur: «Zənn edirsən ki, İbn Abbas zöhr namazını bir qədər gec, əsri isə tez, həmçinin, məğrib namazını gec, işanı tez qılıbmış?» Ravi cavab verir ki, mən də elə bunu zənn edirəm.

Hədisin izahı belədir: İbn Abbas demək istəyirdi ki, o, hər biri 4 rükət olan zöhr və əsr namazlarını, sonra isə 3 rükətlik məğrib və 4 rükətlik işa namazlarını ardıcıl qılmışdır. Beləliklə, o, günorta ardıcıl olaraq səkkiz rükət, axşam isə ardıcıl olaraq yeddi rükət namaz qılmış olub.

Sonrakı hədisdə məsələyə daha da aydınlıq gətirilir. İbn Abbas rəvayət edir: «Allahın Rəsulu Mədinədə yeddi və səkkiz rükət namaz qıldı: zöhr və əsr namazlarını, məğrib və işa namazlarını».

Bu babdakı hədislərin son ikisi Abdullah ibn Abbasın başına gələn bir hadisəni təsvir edir. Rəvayətə görə, bir gün İbn Abbas camaat üçün xütbə söyləyirmiş. Axşam hava qaralanda adamların arasından biri məğrib namazının qılınma vaxtının ötdüyünü bildirmək üçün «Namaz! Namaz!» - deyə qışqırır. İbn Abbas bundan qəzəblənib belə deyir: «Bizə sünnəni sənmi öyrədəcəksən? Anan vayına otursun! Biz Rəsulüllahın zamanında iki namazı (yəni məğrib və işa namazlarını) birləşdirib qoşa qılırdıq».

Bu hədisin sənəd zəncirində İbn Abbasdan qabaq adı çəkilən ravi (Abdullah ibn Şəqiq) xəbər verir: İbn Abbasın bu sözündən qəlbimdə şübhə yarandı. Əbu Hüreyrənin yanına gedib bu hədisin doğruluğunu ondan soruşdum, o da təsdiq etdi.

Добавлено (31.01.2008, 18:32)
---------------------------------------------
RƏY SAHİBLƏRİNİN FİTVASI

Əhli-sünnə alimlərinin məsələyə münasibətini ətraflı şəkildə öyrənmək üçün bu məzhəbin mötəbər kitablarına nəzər saldıq. «Kütübi-sittə»nin Türkiyədə çap olunmuş (türk dilinə tərcüməsi ilə birlikdə) nəşrində, yuxarıdakı hədislərdən sonra qeyd olunmuşdur ki, bütün əhli-sünnə aləmi təsdiq edir ki, Həzrət Peyğəmbər həcc zamanı Ərəfatda zöhrlə əsr namazlarını, Müzdəlifədə isə məğriblə işa namazlarını birləşdirib qılmışdır. Buna görə də bütün müsəlmanlar həmin yerlərdə namazları göstərilən qaydada qıla bilərlər. Bundan başqa məkan və zaman şəraitində isə namazların birləşdirilməsi barədə əhli-sünnə alimlərinin rəyi iki cürdür:

a) Bəzi məşhur rəy və fitva sahibləri adi şəraitdə günorta və axşama aid iki namazı birləşdirməyi qadağan etmişlər. Bunların sırasında hənəfi məzhəbinin banisi Əbu Hənifə və onun tərəfdarları, səhabə Abdullah ibn Məsud, tabeindən Həsən Bəsri, İbn Sirin və b. vardır.

b) Bunun əksinə olaraq, əhli-sünnə tərəfindən mötəbər sayılan bəziləri namazları bitişik qılmağın mümkünlüyünü söyləmişlər. Bu dəstəyə İmam Əli ibn Əbu Talib (ə), səhabələrdən Abdullah ibn Abbas, Səd ibn Əbu Vəqqas, Əbu Musa Əşəri, Üsamə bin Zeyd, fitva sahiblərindən Mücahid, Rəbiətür-Rəy, hənbəli məzhəbinin banisi Əhməd ibn Hənbəl, şafiilik məzhəbinin banisi Şafii, Süfyani-Sövri, İshaq ibn Rahiveyh və b. məşhur şəxsiyyətlər aiddir.

Qeyd etmək lazımdır ki, tarix boyunca əhli-sünnə alimlərinin bəzisi bu mövzuda olan hədislərin hökmünə və fitva sahiblərinin rəyinə əsaslanaraq, zöhrlə əsr və məğriblə işa namazlarını ardıcıl qılmağın mümkünlüyü barədə fikir yürütmüşlər. «Beş məzhəb əsasında fiqh» kitabının müəllifi Əllamə Mühəmməd Cavad Müğniyə yazır ki, hətta əhli-sünnə alimlərindən Şeyx Əhməd Siddiqül-Ğəmari bu mövzuda müstəqil kitab yazmışdır. Həmin kitabın adı belədir: «İzalətül-xətər əmmən cəməə beynəs-səlateyni fil-həzər» («Vətəndə iki namazı birləşdirən şəxsdən təhlükənin uzaqlaşdırılması»).

CƏFƏRİ MƏZHƏBİNDƏ MƏSƏLƏYƏ MÜNASİBƏT

Zöhrlə əsr, məğriblə işa namazlarını birləşdirib ardıcıl qılmaq məsələsinə şiə (cəfəri) məzhəbinin baxışına gəlincə, qeyd edirik ki, bütün cəfəri alimləri bunun caizliyinə fitva vermişlər. Bu zaman həmin alimlər şiə məzhəbində etibarlı sayılan bir neçə hədis və rəvayətə əsaslanmışlar. Aşağıda belə hədislərdən bir neçəsini qeyd edirik.

Cəfəri aləmində ən mötəbər hədis məcmuələrindən sayılan «Əl-Kafi»nin «Səlat» (namaz) kitabında bablardan biri «Əl-Cəm’u beynəs-səlateyn» (iki namazı birləşdirmək) adlanır. Həmin babda 6 hədis vardır ki, onlardan ikisini nümunə kimi xatırladırıq:

1. Zürarə adlı səhabə rəvayət edir ki, İmam Cəfər Sadiq (ə) buyurmuşdur: «Günəş zaval edərkən, Peyğəmbər heç bir xüsusi səbəb olmadan camaatla zöhr və əsr namazlarını ardıcıl qıldı. Həmçinin, yenə heç bir səbəb olmadan, şəfəq (Günəşin qızartısı) itməzdən əvvəl camaatla məğrib və işa namazlarını da birdəfəyə qıldı. Bununla Peyğəmbər camaatın vaxtını genişləndirmək istəyirdi».

2. Abbasün-Nəqqad adlı şəxs on birinci İmam Həsən Əsgəriyə (ə) şikayət etdi ki, var-dövləti və ticarət şərikləri əlindən çıxıb. İmam ona məsləhət gördü: «Zöhr və əsr namazlarını birləşdirib qıl, öz istədiyini görərsən».

Şeyxüt-taifə Tusinin qələmə aldığı və cəfəriliyin mötəbər hədis məcmuələrindən sayılan «Təhzibül-ehkam» kitabında da bu məzmunlu hədislər vardır. İshaq ibn Əmmar adlı səhabə İmam Cəfər Sadiqdən (ə) soruşdu: «Öz vətənimdə (buna həzər deyirlər), heç bir üzrlü səbəb olmadan, şəfəq itməzdən əvvəl məğrib və işa namazlarını birləşdirib qıla bilərəmmi?» İmam ona cavab verdi: «Qorxusu (ziyanı) yoxdur» («Təhzibül-ehkam», «Səlat» (namaz) kitabı, «Namazın vaxtları» babı, hədis 84).

Əllamə Məhəmmədbaqir Məclisi «Hilyətül-müttəqin» kitabının «Xatimə» bölümündə İmam Əlidən (ə) belə bir hədis rəvayət etmişdir: «Bəzi şeylər kasıblığa səbəb olar, bəzi işlər isə sərvət gətirər... Kasıblığa səbəb olan işlər... şam (məğrib) və xiftən (işa) namazları arasında yatmaq... və sairədir. Amma var-dövlət və ruzi gətirən işlər isə... zöhrlə əsr, məğriblə xiftən namazlarını birlikdə qılmaq və sairədir».

Bu hədislərdən göründüyü kimi, iki namazı ardıcıl qılmaq nəinki caizdir, hətta bunun böyük maddi faydası da vardır. İmamlarımız ruzi və sərvətini artırmaq arzusunda olan adamlara məhz bu yolu təklif edirdilər.

Təəssüfləndirici haldır ki, bu gün cəfəri məzhəbindən olan bəzi şəxslər arasında belə bir fikir formalaşmışdır ki, guya zöhr namazını qıldıqdan sonra dərhal əsr namazına başlamaq olmaz və arada mütləq heç olmazsa, dörd rükətlik namazın qılınma müddəti qədər vaxt buraxılmalıdır. Belə düşünmək kökündən yanlışdır. Cəfəri fiqhinə aid yazılmış heç bir kitabda bu cür məlumat yoxdur. Bu fikir ya əməliyyə risalələrinin dilimizə olan yarıtmaz tərcümələrindən, ya da bəzi şəxslərin həmin risalələrdəki müvafiq fitvaları düzgün anlamamasından irəli gəlir. Məsələ bundadır ki, cəfəri fiqhində belə bir qanun vardır: zöhr anının girdiyi vaxtdan etibarən, dörd rükətlik namazın qılınmasına bəs edəcək qədər keçən vaxt yalnız zöhr namazına məxsus vaxtdır (buna zöhr namazının məxsusi vaxtı deyilir). Bu vaxt ərzində başqa heç bir namaz qılmaq olmaz. Həmçinin, məğrib azanından əvvəl dörd rükətlik namazın qılınmasına bəs edəcək qədər qalan vaxt da əsr namazına məxsusdur və həmin vaxtda heç bir başqa namaz (gündəlik əda namazlar nəzərdə tutulur) qılmaq olmaz. Bu iki vaxt kəsiyi arasında qalan müddət zöhr və əsr namazlarının müştərək qılınma vaxtı adlanır və hər iki namazı bu vaxt qılmaq mümkündür. Əlbəttə, nəzərdən qaçırmamalıyıq ki, hər namazı öz vaxtının əvvəlində qılmaq xüsusilə müstəhəbdir. Buna görə də zöhr namazını məxsusi vaxtında qılmaq böyük savaba malikdir. İki namazın arasında mütləq dörd rükətə çatacaq qədər vaxtın buraxılmasını iddia edənlər yuxarıda göstərilən hökmü düzgün başa düşmürlər. İki namaz arasında hər hansı miqdarda vaxt gözləmək qətiyyən vacib deyildir. Lakin həmin müddətdə dua etmək, müstəhəb namazlar qılmaq savabdır.

Cəfəri məzhəbinə məxsus bəzi şəxslər isə guya daha artıq savab qazanmaq naminə zöhr və əsr namazlarını ayrı-ayrılıqda qılırlar. Onlar adətən zöhr namazını əhli-sünnə məzhəbinin baxışlarına uyğun namaz cədvəllərində göstərilən vaxtda qılırlar. Halbuki, məntiq bunu tələb edir ki, hər bir məzhəbin ardıcılı öz məzhəbinin hökmlərinə əməl etsin.

NƏTİCƏ

Yuxarıda deyilənlərdən bu nəticələri alırıq:

1. Günorta və axşama məxsus qoşa namazları bir-birinin ardınca qılmaq məsələsi yalnız şiə məzhəbinin hədislərində deyil, əhli-sünnənin də mötəbər hədis məcmuələrində mövcuddur.

2. Göründüyü kimi, əhli-sünnə mənbələrində göstərilən mövzudakı hədislərin sayı çoxdur. Əgər yalnız bircə kitabda – «Səhihi-Müslim»də 17 hədis mövcuddursa, deməli, bu hədislərin sayının təvatür həddində olduğunu söyləmək mümkündür. Hətta hədislərin bəzisini zəif və etibarsız saysaq belə, yerdə qalanları mövzunun təvatür həddində olduğunu sübut etməyə kifayət edər.

3. Cəfəri məzhəbinə məxsus mənbələrdə də namazları birləşdirib qılmağın nəinki caizliyi, hətta bəzi çətinliklərin həllində əlverişli olduğu barədə çoxlu sayda hədislərə rast gəlmək mümkündür.
Müəliif Natiq Rehimov. islam.az[r]


 
kamran Tarix: Çerşenbe axşamı, 05.02.2008, 16:16 | Mesaj # 2
Qrup: Удаленные

SHIE MEZHEBINE GORE NAMAZI 5 YAXHUD 3 VAXTDA DA QILMAQ OLAR.BURADA HECH BIR QEBAHET YOXDUR.CHUNKI BU CAIZDIR.BUNA GORE DE HECH KIM DEYE BILMEZ KI,NAMAZI YA MUTLEQ 5,YA DA 3 VAXTDA QILMAQ LAZIMDIR.
 
muslim-selef Tarix: Bazar, 09.03.2008, 03:31 | Mesaj # 3
Qrup: Удаленные

SALAM ALEYKUM, heqiqeten namaz mominlere muyeyen vaxtlarda ferz edilmishdi 4/103 vay halina o namaz qilanlarin ki onlar oz namazlarina qafildiler, onlar namazlarinda riyakarliq ederler,///el maun 4-6..............namazlardan xususi ile orta namaza riyayet edin,ve allaha itaet uchun ayaqa alxin.////isra-78 beqere 238-hud 114....rum 18... allah hidayet versin
 
al-shia Tarix: Bazar, 09.03.2008, 10:15 | Mesaj # 4
Huseynli_E
Qrup: İdareçi
Mesajlar: 488
Tərif: 8
Status: Xetden kenar
Quote (muslim-selef)
SALAM ALEYKUM, heqiqeten namaz mominlere muyeyen vaxtlarda ferz edilmishdi 4/103 vay halina o namaz qilanlarin ki onlar oz namazlarina qafildiler, onlar namazlarinda riyakarliq ederler,///el maun 4-6..............namazlardan xususi ile orta namaza riyayet edin,ve allaha itaet uchun ayaqa alxin.////isra-78 beqere 238-hud 114....rum 18... allah hidayet versin

Allah razı olsun qurandan ayelerdir. Lakin her şeyin bir yerde menası olduğuna göre burada bu sözlerle ne demek isteyirdin ki?
Yuxarıdakı meqalaleni oxumamısan, hem şie hem de sünnüler tesdiqleyir 3 vaxtda qılmaq olar


 
muslim-selef Tarix: Bazar, 09.03.2008, 22:34 | Mesaj # 5
Qrup: Удаленные

bunu deb halina salmaq olmaz, muyyeyen vaxta olar
 
al-shia Tarix: Şenbe, 15.03.2008, 10:38 | Mesaj # 6
Huseynli_E
Qrup: İdareçi
Mesajlar: 488
Tərif: 8
Status: Xetden kenar
Quote (muslim-selef)
bunu deb halina salmaq olmaz, muyyeyen vaxta olar

Rəvayətə görə, bir gün İbn Abbas camaat üçün xütbə söyləyirmiş. Axşam hava qaralanda adamların arasından biri məğrib namazının qılınma vaxtının ötdüyünü bildirmək üçün «Namaz! Namaz!» - deyə qışqırır. İbn Abbas bundan qəzəblənib belə deyir: «Bizə sünnəni sənmi öyrədəcəksən? Anan vayına otursun! Biz Rəsulüllahın zamanında iki namazı (yəni məğrib və işa namazlarını) birləşdirib qoşa qılırdıq».


 
muslim-selef Tarix: Bazar, 16.03.2008, 02:02 | Mesaj # 7
Qrup: Удаленные

ve bunu 5 faiz muselman edir , onda qalan 95 faiz muselman deli olub hamisini oz vaxtinda qilib
 
al-shia Tarix: Bazar, 16.03.2008, 10:24 | Mesaj # 8
Huseynli_E
Qrup: İdareçi
Mesajlar: 488
Tərif: 8
Status: Xetden kenar
Quote (muslim-selef)
ve bunu 5 faiz muselman edir , onda qalan 95 faiz muselman deli olub hamisini oz vaxtinda qilib

Deyəsən heç yuxarını oxumasmısan gərək copy edim.
Növbəti hədis Ənəs bin Malikin dilindən verilir: «Peyğəmbər səfərə çıxarkən əgər Günəş hələ zavaldan meyl etməmişsə, zöhrün vaxtını əsrə kimi təxirə salar, sonra düşərgə salar, namazların ikisini ardıcıl qılardı. Əgər Günəş artıq zavaldan keçibsə, onda zöhr namazını qılıb sonra səfərə çıxardı».

Digər hədisdə (Ənəs vasitəsilə rəvayət edilir) buyurulur: «Peyğəmbər səfərə çıxarkən, iki namazı birləşdirmək istəsəydi, zöhr namazını əsr namazının ilk qılınma vaxtına kimi təxirə salar, sonra ikisini də birləşdirib ardıcıl qılardı».


 
seyyid Tarix: Bazar, 16.03.2008, 20:00 | Mesaj # 9
İstifadeçi
Qrup: İstifadeçi
Mesajlar: 8
Tərif: 0
Status: Xetden kenar
vayvay angry

Добавлено (16.03.2008, 19:53)
---------------------------------------------
vayvay angry

Добавлено (16.03.2008, 19:55)
---------------------------------------------
biyabirchiliq

Добавлено (16.03.2008, 20:00)
---------------------------------------------
biyabirchiliq


YA ALI
 
Qonaq Tarix: Bazar ertesi, 17.03.2008, 18:49 | Mesaj # 10
Polkovnik
Qrup: İstifadeçi
Mesajlar: 295
Tərif: 5
Status: Xetden kenar
muslim selefi
Code
ve bunu 5 faiz muselman edir , onda qalan 95 faiz muselman deli olub hamisini oz vaxtinda qilib   


ay elm dagarcigi.namazin vaxtinin ne vaxt oldugunu kim teyin edib?
hami ehli beytchilerde(esl muselmanlar)ve ozlerini ehli sunne adlandiranlarda 5 vaxt qilirlar.ixtilaf vaxtin ne vaxt girmesindedir.
misal uchun ceferi fiqhi ile henefi fiqhi arasindaki vaxt ferqi henefi ile shafii arasindaki ferq qederdir,o birileride bu curdur.

ne qeder bilmediyini dnaishacagsan?Belkede yoxdur xeberi
butun alem sevir meni
men ise o bexteveri
onun ama yoxdu xeberi
__________________
men sevirem bir neferi
onun ama yoxdu xeberi
men chekirem qem kederi
onun ama yoxdur xeberi
 
seyyid Tarix: Çerşenbe axşamı, 25.03.2008, 02:29 | Mesaj # 11
İstifadeçi
Qrup: İstifadeçi
Mesajlar: 8
Tərif: 0
Status: Xetden kenar
lap heftede 1 defede olar

YA ALI
 
Esma Tarix: Cüme, 18.04.2008, 17:25 | Mesaj # 12
Polkovnik
Qrup: Forum moderator
Mesajlar: 259
Tərif: 7
Status: Xetden kenar
he elbette olar ayib deyil? hetta hech gilmayib axsham yatanda hamisini birleshdirib,bir defeye gilib yatmag da olar.hetta bele bir shey keshf edekde.. MashALLAH , hami bir keshf edib chixardir. demeli, kimin ne ishivarsa hech namaza filan telesmesin.. gece yatanda demeli bu cur namaz olsun. adi da olsun hmm.. "birleshdirme namazi" bu namazi gece yatanda gilsinlar ve butun gun erzine olan 5vaxt namazi dabu namazda gilsinlar sadece 4ruket yox yox 5 ruket olsun.her ruektde bir namaz olsun.he necedir?
ALLAH bagsihlayandir amin.

P.S. bilmirem bunu kim gilir 3defe. bu sadece bash aldatma guchun bir sheydir. her namaz vaxtinda gilinmalidir.chox ezabli ishdir ki,gunde 5defe namaz gilmag? ALLAH agil fikir versin amin!


Lullaby my Azerbaijan... Lullaby country, mother my land... Lullaby people, poor fellow my nation... Close lullaby eye, sweet sleeps you...

optimist olmaq lazimdir optismist!

 
Asiye Tarix: Şenbe, 19.04.2008, 15:50 | Mesaj # 13
Mayor
Qrup: VIP
Mesajlar: 149
Tərif: 12
Status: Xetden kenar
al-shianin yazdiglari gun kimi aydindir
Esma baci.Sen oxudun onun yazilarini?


Ana rahminden geldik pazara,
Bir kefen aldik donduk mezara.
 
Esma Tarix: Şenbe, 19.04.2008, 17:42 | Mesaj # 14
Polkovnik
Qrup: Forum moderator
Mesajlar: 259
Tərif: 7
Status: Xetden kenar
Asiye baci

he oxudum, orada yazilmayib her gun bosh -bosh behanlere getirib namazi ozunuzden gisaldin ve s. orada yazilib "sefere chixarken"


Lullaby my Azerbaijan... Lullaby country, mother my land... Lullaby people, poor fellow my nation... Close lullaby eye, sweet sleeps you...

optimist olmaq lazimdir optismist!

 
al-shia Tarix: Şenbe, 19.04.2008, 18:01 | Mesaj # 15
Huseynli_E
Qrup: İdareçi
Mesajlar: 488
Tərif: 8
Status: Xetden kenar
[b]Esma, namaz nə mənada qısaldın? Kim namazı qısaldır ki? (Yəni 17 rəkət yox ondan az qılır?)
[/b]

 
Esma Tarix: Şenbe, 19.04.2008, 18:43 | Mesaj # 16
Polkovnik
Qrup: Forum moderator
Mesajlar: 259
Tərif: 7
Status: Xetden kenar
yox. namaz 5vaxtdir. amma 3vaxt gilmag ne demekdir?

Lullaby my Azerbaijan... Lullaby country, mother my land... Lullaby people, poor fellow my nation... Close lullaby eye, sweet sleeps you...

optimist olmaq lazimdir optismist!

 
al-shia Tarix: Şenbe, 19.04.2008, 18:56 | Mesaj # 17
Huseynli_E
Qrup: İdareçi
Mesajlar: 488
Tərif: 8
Status: Xetden kenar
[b]Esma,
bəziləri etiraz edib deyə bilərlər: «Həzrət Peyğəmbərin səfərdə namazları birləşdirməsi həqiqətdir. Lakin o həzrət bunu, səfər zamanı yaranan çətinliklərdən xilas olmaq naminə edirdi. Səfərə çıxmayan vaxtlar isə Peyğəmbər hər namazı ayrı-ayrılıqda qılırdı. Ona görə də bu gün evdə, yaxud məsciddə zöhrlə əsr, məğriblə işa namazlarını birləşdirib ardıcıl qılmaq üçün icazəmiz yoxdur».

Bu sualı cavablandırmaq üçün 6-cı babın hədislərinə nəzər salmaq kifayətdir. Dediyimiz kimi, həmin babda 10 hədis vardır.

6-cı bab:

«CİVAZUL-CƏM’İ BEYNƏS-SƏLATEYNİ FİL-HƏZƏR»

(Vətəndə olarkən namazların birləşdirilməsinin caizliyi)

Bu babdakı hədislərin birincisi Abdullah ibn Abbasın dilindən rəvayət olunur. Hədisdə deyilir: «Peyğəmbər qorxu və səfər olmadan zöhrlə əsr namazlarını, məğriblə işa namazlarını birləşdirib qılırdı». Hədisdən məlum olur ki, nə müharibə, nə də səfər gözlənilmədiyi vaxt Peyğəmbər namazları birləşdirirmiş. Bununla da Pey¬ğəm¬bə¬rin yalnız müharibə meydanında, yaxud yalnız səfərdə iki namazı birləş¬dirməsi barədə yarana biləcək bəhanə aradan qalxır.
P.S : Bu sizin yazdığınıza cavabdır sefer barədə, həmdə sünnü mənbələrində. Hər halda yuxarı nəzər salmamısınız yəqin məndə təkrar yazmalı oldum. Bundan başqa səhv etmirəmsə 9 hədis də var[/b]


 
Esma Tarix: Şenbe, 19.04.2008, 19:07 | Mesaj # 18
Polkovnik
Qrup: Forum moderator
Mesajlar: 259
Tərif: 7
Status: Xetden kenar
biz ya deyesen eyni sheyleri deyirik ya da ki nese mende problem var gavraya bilmirem. cry

Lullaby my Azerbaijan... Lullaby country, mother my land... Lullaby people, poor fellow my nation... Close lullaby eye, sweet sleeps you...

optimist olmaq lazimdir optismist!

 
al-shia Tarix: Şenbe, 19.04.2008, 19:11 | Mesaj # 19
Huseynli_E
Qrup: İdareçi
Mesajlar: 488
Tərif: 8
Status: Xetden kenar
Quote (Esma)
biz ya deyesen eyni sheyleri deyirik ya da ki nese mende problem var gavraya bilmirem.

xeyr siz deyirdiniz ki, sefer zamanı amma burda göründüyü kimi yalnız sefer ve müharibe zamanı birleşdirilmeyib-
-------
Salam olsun resulullaha onun ailesine,onlarin sunnetini davam eden terefdarlarina!
Allahin mene verdiyi iznle fikrimi bolushmek isterdim sizinle!
Evvela onu deyimki namaz qilanlardan hech kim 3 vaxt namaz qilmir,ele hami 5 vaxt namaz qilir,Quranэn ''Isra'' suresinin 78-ci ayesinde buyurulub: ''Gun batandan gece qaranliq dusenedek namazini qil ve habele seher (subh) namazini (da qil) Allah quranda nece deyirse elede qilirlar,quranda deqiq vaxt deyilmeyib,Sadece o 5 namazin vaxtlarinin ne vaxt girmek vaxti ixtilaflidir.yeni alimin biri deyir misal zohr saat 12:00-da girir.esrin girme vaxti 12:10-dadir.misal henefide deyirki zohr 12:00 dadi esr 12:30dadir.malik deyir zohr 12:00 dadir esr 13:10dadir.shafi deyir zohr 12:00-dadir esr13:30dadir.henbel deyir zohr 12:dadir esr 14-dedir!gorunduyu kimi ferq yalniz girme vaxtlarindadir,sunnu alimlerininde bu barede ixtilafi var.numune verdim.
bezi insanlarimizin agzina soz dushub 3 vaxt namaz,bu nece mumkundur?hansi mentige uygundur?demeli 1 namaz fecr vaxti,ikinci namaz gunorta bir namazda axsham,amma bele deyil axi,gunorta axsham iki namaz qilinir,eger desezki 1 namaz yox bir vaxt,men deyecemki buda mumkun deyil.bir namazi misal bashlayirsan 12:00 da bitirirsen 12:05 de.o biri namazi ne qeder tez qilsanda bashlayacaqsan 12:06-da.demeli bir namazin vaxti 12:00 biri 12:06 demeli ayri ayri vaxtlarda qilinir.

birde bir sualim var.bir namazi ezan girmeden evvel qilmag olar ya yox?.misal subh namazi 05:00 dedirse,biz saat 04:00 da qila bilerik?elbetdeki yox.demeli peygemberde namazlarin vaxti bir birine yaxin qildiribsa hech bir namazin sheri vaxtini tapdamadan edib.demeli shieler ele duz qilirlar.birde nezerinize chatdirmag istediyim yuxarda xanim qiz yazirki seferde olanda filan,amma xeyir ele deyil,ele adi vaxtlardada bele qildirib,ummeti eziyyet chekmesin deye!sunnu qanaqlardan buyurun delili!
''Peyрemberimiz(s) Medinede hec bir dusmen qorxusu olmadan ve seferde olmadigi halda zohr ile esr namazini birlikde qildi. Sonra Ibni Abbas Peyрemberin meqsedini beyan edir ki, o Hezret ьmmetinden hec kimin zehmete dusmesini istemirdi.'' (''Sehihi Muslum'' c. 2, seh.152)

bunu kimi chox deliller var!Allah qebul etsin namazlarimizi,bilmediyimiz sheylere gore bashqalarina irad tutanlardan etmesin bizi,amin!


 
Esma Tarix: Şenbe, 19.04.2008, 21:03 | Mesaj # 20
Polkovnik
Qrup: Forum moderator
Mesajlar: 259
Tərif: 7
Status: Xetden kenar
Tovbe Estegfirullah)))

ay gardash, ay mumin,ay musliman.. namaz 5defe gilinmalidir gun erzinde. amma bezi insanlar mehzebinden asili olmayarag bu namazi birlsehdirib gilirlar 3. meselen demeli yazilib zohrun vaxt 13:10, esrin vaxti 16:14. demeli, bu bendeler ishlerini asand etmek uchun, tenbellikden bu zohr namazina bashlayir gilib gurtarir,esr namazinin vaxti(16:14) olmamish ele zohrun vaxtinda gilir esri. sonra da deyir men namaz qildim. ay bende!namaz 5defedir. he deyeceksiz ki biz de 5defe gilirig.subh,zohr,esr,sham ve xuften.bunlar aydindir. amma hemin bu namazlarin oz vaxtlari var gunde,hamisi da muxtelif vaxtlarda. bir var ki sefere chixilsin,meselen men sefere chixiram,zohr namazindan sonra.bilirem ki chatdigim yere artig sham naamazi girdikden sonra chatacam texmini.ve geza olmamasi uchun zohr namazini gilandan sonra mecbur esr`ide giliram ki hech olmasa geza olmasin.yox eger,chatdigim yere hele de esr namazinin vaxti chixmamish chataramsa gedib yeniden orada esr`i gilaram. axi burada zulmlu ne var?daha da yaxshi ne geza etmish olmaram vaxtinda gilaram. he onda ele deyekde. gunorta yemeyinde,axsham yemeyini de yeyim ki bes men onsuzda bu yemeyi axhsam yeyecem.ne fergi var indi ya sonra. normal insan kimi gunde oz vaxtlarinda namazi 5defe gilmag lazimdir.


Lullaby my Azerbaijan... Lullaby country, mother my land... Lullaby people, poor fellow my nation... Close lullaby eye, sweet sleeps you...

optimist olmaq lazimdir optismist!

 
al-shia Tarix: Şenbe, 19.04.2008, 21:14 | Mesaj # 21
Huseynli_E
Qrup: İdareçi
Mesajlar: 488
Tərif: 8
Status: Xetden kenar
Quote (Esma)
namaz 5defe gilinmalidir gun erzinde. amma bezi insanlar mehzebinden asili olmayarag bu namazi birlsehdirib gilirlar 3.

yəqinki 3 vaxt demək istədiniz.
Rəvayətə görə, bir gün İbn Abbas camaat üçün xütbə söyləyirmiş. Axşam hava qaralanda adamların arasından biri məğrib namazının qılınma vaxtının ötdüyünü bildirmək üçün «Namaz! Namaz!» - deyə qışqırır. İbn Abbas bundan qəzəblənib belə deyir: «Bizə sünnəni sənmi öyrədəcəksən? Anan vayına otursun! Biz Rəsulüllahın zamanında iki namazı (yəni məğrib və işa namazlarını) birləşdirib qoşa qılırdıq».
İbn Abbas demişkən ona sünnəni sizmi öyrədəcəksiniz?

Quote (Esma)
bir var ki sefere chixilsin,

Ey müselman, Ey bacı, Ey möminə! Mən sizə cavab yazdım axı 1 hədis əslində isə 10 hədisdir sünnü mənbələrində yuxarıdakı səfər və müharibə olmadan da namaz 3 vaxt qılına bilər. (Bundan sonra mesahj yazanda xahiş edirəm bu cümləni və yuxarıdakı mənbələri oxu!)
Ey möminə xahiş edirəm yuxarıda başlıqda yazdığım şiə mənbələrini yox heç olmasa sünnü mənbələrini oxuyun, çox xahiş edirəm.
Əgər onlar bəs etməsə çoox mənbələr var bu barədə narahat olmayın :)


 
Esma Tarix: Şenbe, 19.04.2008, 21:23 | Mesaj # 22
Polkovnik
Qrup: Forum moderator
Mesajlar: 259
Tərif: 7
Status: Xetden kenar
siz deyirsiz ki ,peygemberimiz(sav) 3defe namaz gilib? bir yerde oxumushdum amma degigliyi ile yadimda galmayib. "kolge harasa eyilende fian namaz girir" INSHALLAH bunu tam oyrenib yazaram. orada ele yazilmayib ha sadece 5namazin girdiyi saatlari nece,gunle bilmek olar. sizi geyd etdiklerinizin menim geyd etdiklerime hech bir aidiyyati yoxdur. serf eden yerlere cavab vermek asanddir..

P.S. haradasiz ay emi ve balam? )


Lullaby my Azerbaijan... Lullaby country, mother my land... Lullaby people, poor fellow my nation... Close lullaby eye, sweet sleeps you...

optimist olmaq lazimdir optismist!

 
Qonaq Tarix: Şenbe, 19.04.2008, 21:32 | Mesaj # 23
Polkovnik
Qrup: İstifadeçi
Mesajlar: 295
Tərif: 5
Status: Xetden kenar
Esma
ay meyyime sene bir iki sualim vay wink
sual 1-bir vaxtda qilmag nedir?
sual 2-subh namazi deyek saat 5-dedir saat 4-de qila bilersen?
yaxud sham namazini vaxti axsham 21-dedirse saat 20 de qila bilersen?(hetta dushunekki seferdesen)
sonra yazmisan:
Quote
yazilib zohrun vaxt 13:10, esrin vaxti 16:14. demeli, bu bendeler ishlerini asand etmek uchun, tenbellikden bu zohr namazina bashlayir gilib gurtarir,esr namazinin vaxti(16:14) olmamish ele zohrun vaxtinda gilir esri.

novbetu sual bu arada ne qeder ferq olmalidir bunu kim teyin edib?(yeni misal imam Cefer deyirki zohr namazinin butduyunden 5 deqiqe sonra esrinde eda vaxti girir.henefi deyirki zohr namazindan 1 saat sonra girir,shafi deyir zohr namazindan 2 saat sonra girir.malik deyir,3 saat,henbel deyir 4 saat sonra.bunu nezerine chatdirmag istediim sadeceki ixtilaf var hamida.)
sennen sorushmagimda budurki arada 3 saat ferqin oldugunu kim teyin edib?
eger ayeye qurana gore deyirsense beledir...Quranэn ''Isra'' suresinin 78-ci ayesinde buyurulub: ''Gun batandan gece qaranliq dusenedek namazini qil ve habele seher (subh) namazini (da qil)
burda 3 saat ferq yoxdur..
birde yuxarda tenbellikden bele edirler yazirsan.buna delilin varmi ?

P.S bunun yemekle hech elaqesi yoxdur.misal yerine dushmur.
eger yemekle misal vurursansa mende vura bilerem..perviy vtaroy deyerem,onda?; )Belkede yoxdur xeberi
butun alem sevir meni
men ise o bexteveri
onun ama yoxdu xeberi
__________________
men sevirem bir neferi
onun ama yoxdu xeberi
men chekirem qem kederi
onun ama yoxdur xeberi
 
al-shia Tarix: Şenbe, 19.04.2008, 21:37 | Mesaj # 24
Huseynli_E
Qrup: İdareçi
Mesajlar: 488
Tərif: 8
Status: Xetden kenar
Quote (Esma)
siz deyirsiz ki ,peygemberimiz(sav) 3defe namaz gilib?

Aydınlaşma üçün deyimki, hamı 5 (sübh, zöhr, əsr, məğrib, işa) namazlarını qılır. O ki qaldı suala bunu mən demirəm İbn Abbas deyir hemişə sözü eləbilki orda işlətməmişdim axı....
Quote (Esma)
orada ele yazilmayib ha sadece 5namazin girdiyi saatlari nece,gunle bilmek olar.

Zöhr və Əsr namazlarının vaxtı gündüzün yarısından günəş batanadəkdir. Gündüzün yarısı isə günəş çıxandan batanadək arasında olan vaxtın yarısından ibarətdir.
Quote (Esma)
sizi geyd etdiklerinizin menim geyd etdiklerime hech bir aidiyyati yoxdur. serf eden yerlere cavab vermek asanddir..

niyə axı çox xahiş edirəm bircə dəfə cəmi bircə dəfə İbn Abbasın dediyini oxuyunda,,,. Elə danışdınız ki, elə bil biz deyirikki 5 defe qılmaq olmaz.
Çox böyük aidiyyatı var çünki burda söhbət bir mövzudan gedir bizdə bir mövzu ətrafında danışırıq. Mənbələridə qəbul etmək istəmirsiniz?
Sərf edən yəni nə? Onsuzda bu müzakirəni neytral bir adam oxusa açıq bilərki cavab nədir bu suala (mövzunun adındakı suala).
Narahat olmayın sizinçün mənbələr yığıram sonra yükləyəcəm bura oxuyarsınız (sünnü mənbələri olmalıdır inşəAllah)


 
Esma Tarix: Şenbe, 19.04.2008, 21:49 | Mesaj # 25
Polkovnik
Qrup: Forum moderator
Mesajlar: 259
Tərif: 7
Status: Xetden kenar
cavab1_) anlamadim)
cavab2. elbette ki yox.gila bilmerem.amma seferde olan insan uchun olarmish yani mecburiyyetden.ki, namaz geza olmasin/

o saatlar ki yazmisham haaa bax onlar misal uchun eledir. meselen namaz kitabchalari vvardir ki, orada namazlarin vaxti yazilib. kitab olmasin deyek yaxshi sehvdir kitab.onda mesccidde ki ezanda sehvdir? mescidde ki hoca da mi sehv deyir?(halbu ki gishda namazin vaxtini bir defe hocadan sorushmushdum). yani kitabda yaxud netde o da olmadi mescidde nece deyirlerse namazin vaxtini yani esr bu saatda girir zohr filan ne bilim ne. o zamanda da gilinir.

"Quranэn ''Isra'' suresinin 78-ci ayesinde buyurulub: ''Gun batandan gece qaranliq dusenedek namazini qil ve habele seher (subh) namazini (da qil) "

her ayenin bir achiglamasi var axi. indi bunu men oxudugda chixartdigim netice: yani seher subh namazini gil,gun ortasi ki namazlar var zohr,sham,esr,xuften onlari ne zaman olsa gun ortasi gil. hansi ne zaman vaxtin olsa gil.namazdidaaaa ne zaman vaxtin olsa,vaxt ede bilsen gil getsin.(eminem ki chixatdigim netice sehvdir ve sehv oldugunu bile-bile yazdim ki yani bu bele demek deyil her seyin bir achiglamasi var)

galdi ki tenbellik.. duz 5bele gilan insanin dediyini deyirem.elbette 5nefere gore hamisi bele deyil.amma ki her namazi oz vaxtinda gilinmasi zulmdur? men bunu sadece behane adlandiriram kim ne deyir desin.ciddi sozumdur.

1. kimdi ee gedib 5defe destemaz alan e?
2. ne fergi var ee namaz namazdirda.
3. bilirem amma ki tenbellik edirem namazi gilmaga.
4. yox ee ne danishirsan namaz ele 3curdur.anam atam babam filan kes bele gorub.
5. eee men bele giliram bele asanddir.ALLAH gebul etsin teki.namazdirda ha 5defeye ha3defeye namaz gilirsan.birleshdirirkde ne fergi var.

"


Lullaby my Azerbaijan... Lullaby country, mother my land... Lullaby people, poor fellow my nation... Close lullaby eye, sweet sleeps you...

optimist olmaq lazimdir optismist!

 
al-shia Tarix: Şenbe, 19.04.2008, 22:04 | Mesaj # 26
Huseynli_E
Qrup: İdareçi
Mesajlar: 488
Tərif: 8
Status: Xetden kenar
Quote (Esma)
indi bunu men oxudugda chixartdigim netice: yani seher subh namazini gil,gun ortasi ki namazlar var zohr,sham,esr,xuften onlari ne zaman olsa gun ortasi gil. hansi ne zaman vaxtin olsa gil.namazdidaaaa ne zaman vaxtin olsa,vaxt ede bilsen gil getsin.

Mesele beledir ki, günortadan (zöhr namazının başlandığı vaxtdan) gün batana kini zöhr və əsr namazlarını tərtiblə yəni ki, əvvəl zöhr sonra əsr naamzını qılmaq lazımdır. Məğrib və işada həmçinin bu cür.

Quote (Esma)
1. kimdi ee gedib 5defe destemaz alan e?

Bilmirəm nə cür anlayarsız amma elə gün ərzində lap 3 dəfə dəstəmazda alıb 5 dəfə namaz qıla bilərsən (əgər dəstəmazı pozmasan bu aralar). Ona görə fikirdə yersizdir.
Quote (Esma)
2. ne fergi var ee namaz namazdirda.

Necə yani hər kəs namazın əvvəldində hansı namazı qıldığını niyyət edir, bu fikirdə yersizdir.
Quote (Esma)
3. bilirem amma ki tenbellik edirem namazi gilmaga.

Bu lap başqa məsələdir.. İndi 3 vaxt naamz qılan tənbəldir? Əstəğfurullah İbn Abbasın dediyini yaddan çıxartmaya!!!
Quote (Esma)
4. yox ee ne danishirsan namaz ele 3curdur.

3 cür nə mənada?
Quote (Esma)
5. eee men bele giliram bele asanddir.ALLAH gebul etsin teki.namazdirda ha 5defeye ha3defeye namaz gilirsan.birleshdirirkde ne fergi var.

Əsası odurki Allah qəbul etsin! Elə 3 dəfə birləşdirib namazları qılmaq təqvayla, 5 ayrı ayrı naamzları (özünü göstərmək üçün filankəsə) qılmaqdan daha üstündür!
səhv etmiremse bele hedis var idiki- 2 rəket qebul olunmuş namaz, 1000 rəket qebul olunmamışdan daha üstündür.
Faylı gözlə amma sən :)


 
Esma Tarix: Şenbe, 19.04.2008, 23:30 | Mesaj # 27
Polkovnik
Qrup: Forum moderator
Mesajlar: 259
Tərif: 7
Status: Xetden kenar
o sitat getirib, menasizdir filan yazdiginiz menim yox geyd etdiyim kimi namazi gunde 3defe birleshdirib gilanlarin fikirleridir.o hedisi men de eshitmsihem. namazi kimese ozunu gostermek uchun istifade eden shexsin ele gildigi namazi da beyni kimi boshdur.

Lullaby my Azerbaijan... Lullaby country, mother my land... Lullaby people, poor fellow my nation... Close lullaby eye, sweet sleeps you...

optimist olmaq lazimdir optismist!

 
al-shia Tarix: Şenbe, 19.04.2008, 23:35 | Mesaj # 28
Huseynli_E
Qrup: İdareçi
Mesajlar: 488
Tərif: 8
Status: Xetden kenar
Quote (Esma)
o sitat getirib, menasizdir filan yazdiginiz menim yox geyd etdiyim kimi namazi gunde 3defe birleshdirib gilanlarin fikirleridir

Konkret olaraq men deyirem. 3 defe namazi qilmaq olar! Eger deyirsinizse seferler istisna olmaqla yox bes defe mutleq qilinmalidir delilinizi getirin!
Quote (Esma)
namazi kimese ozunu gostermek uchun istifade eden shexsin ele gildigi namazi da beyni kimi boshdur.

Raz;yam :)


 
Qonaq Tarix: Bazar, 20.04.2008, 03:26 | Mesaj # 29
Polkovnik
Qrup: İstifadeçi
Mesajlar: 295
Tərif: 5
Status: Xetden kenar
Esma, Tarix: Şenbe, Вчера, 18:43 | Mesaj # 16
Quote
yox. namaz 5vaxtdir. amma 3vaxt gilmag ne demekdir?

QonaqTarix: Şenbe, Вчера, 21:32 | Mesaj # 23
Quote
Esma
ay meyyime sene bir iki sualim vay
sual 1-bir vaxtda qilmag nedir?
Esma
Quote
cavab1_) anlamadim)

meyyime sen demirsen3 vaxt qilmag ne demekdir?demeli iki namazi bir vaxt qilmag deyirsende?mende deyiremki bu nece olur izah ede bilersen?niye gore bele deyirsenki?
P.S buna cavab ver sonra etrafli yazaram inshAllah..Belkede yoxdur xeberi
butun alem sevir meni
men ise o bexteveri
onun ama yoxdu xeberi
__________________
men sevirem bir neferi
onun ama yoxdu xeberi
men chekirem qem kederi
onun ama yoxdur xeberi
 
Qonaq Tarix: Bazar, 20.04.2008, 03:30 | Mesaj # 30
Polkovnik
Qrup: İstifadeçi
Mesajlar: 295
Tərif: 5
Status: Xetden kenar
al-shia, senede aitdir,nece yeni 3 vaxt?
men qebul elemirem 3 vaxt namaz sohbetini,bele shey yoxdu,hami 5 vaxt qilir!Belkede yoxdur xeberi
butun alem sevir meni
men ise o bexteveri
onun ama yoxdu xeberi
__________________
men sevirem bir neferi
onun ama yoxdu xeberi
men chekirem qem kederi
onun ama yoxdur xeberi
 
al-shia Tarix: Bazar, 20.04.2008, 12:24 | Mesaj # 31
Huseynli_E
Qrup: İdareçi
Mesajlar: 488
Tərif: 8
Status: Xetden kenar
Qonaq, mən çaşıb əksinə söyləmişdim postda. Yazmışdımki, namaz 5əfəfdir 3 vaxt qılmaq olar. SSorry faylı əlavə edəndə bunu düzeltmeliydim (bu səhvi).
Yuxarıdakı yazdığım cümlənin əslində əksini demək istəyirdim! Namaz 5.
Budakı fayl
Fayl: namaz_vaxti.docx(21.2 Kb)


 
MESHHEDI_MUQEDDES Tarix: Bazar, 20.04.2008, 12:30 | Mesaj # 32
Mayor
Qrup: Nezaretçi
Mesajlar: 97
Tərif: 5
Status: Xetden kenar
Hər bir müsəlman gündə 5 dəfə namaz qılmalıdır.Əgər bunun vaxtını soruşmaq istəmisinizsə o da 5-dir.Amma islamın ilk dövrlərində,yəni peyğəmbərimizin(s) dövründə 5 vaxtda qılmaq çətinlikər törətdiyindən 3 vaxtda da qilmağa icazə verilirdi.İndi bu çətinliklər olmasa da peyğəmbərin sunnətinə əməl edib biz də 3 vaxtda qılırıq.Əslinə qalsa elə biz də 5 vaxtda qılırıq.məsələn,məğribi işa ilə birləşdirib qılmırıq ki?onların arasında zaman fasiləsi olur.bu müddət də də zikr etmək yaxşı olar.Hazırki dövrdə də şiə məzhəbinə görə konkret qanun yoxdur ki namazı 3 ya 5 dəfə qilmalısan.[size=10]

HER BAXAN GÖRMÜR!!!
 
al-shia Tarix: Bazar, 20.04.2008, 12:35 | Mesaj # 33
Huseynli_E
Qrup: İdareçi
Mesajlar: 488
Tərif: 8
Status: Xetden kenar
Quote (al-shia)
Elə 3 dəfə birləşdirib namazları qılmaq təqvayla, 5 ayrı ayrı naamzları

Bu da ki, yazdığımın isbatı (evvəlcə səhvən yazdığımın)


 
Esma Tarix: Bazar, 20.04.2008, 13:19 | Mesaj # 34
Polkovnik
Qrup: Forum moderator
Mesajlar: 259
Tərif: 7
Status: Xetden kenar
balam, zohr namazinin vaxtinda esride gatib gilmag.5namaz gilirlar amma ki birleshdirib o namazi 3vaxtda gilirlar. gunortanin iki namazi,axshamin iki namazi var.he de amma ki heresinin meselen gunorta iki namazdir,ne gederse ferg olur.amma ki o ferge baxmayib,ele zohru gilan kimi esri de gilirlar.

Lullaby my Azerbaijan... Lullaby country, mother my land... Lullaby people, poor fellow my nation... Close lullaby eye, sweet sleeps you...

optimist olmaq lazimdir optismist!

 
al-shia Tarix: Bazar, 20.04.2008, 13:31 | Mesaj # 35
Huseynli_E
Qrup: İdareçi
Mesajlar: 488
Tərif: 8
Status: Xetden kenar
[b]Esma, Eger peyğember (saa) bezen adi vaxtlarda 3 defe namazı birleşdirib qılıbsa biz niye qılmayaq?
Abdullah ibn Ömer deyir: ''Peyğember(s) öz veteninde olarken seferde olmadığı halda, Zöhr ile Esr namazını ve hemçinin Meğrible İşa namazlarını birlikde qıldı. Sonra bir kişi İbni Ömerden soruşdu ki, ne üçün Peyğember namazları bele qıldı? İbn Ömer cavab verdi ki, Ona göre ki, o öz ümmetini eziyyet ve çetinliye salmaq istemirdi. Eger bir kes istese bu namazları birlikde qıla biler.'' (Kenzul-ümmal'' c. 8, seh.247)
Bu revayetden her şey gün kimi aydın olur. Siz menim bayaq foruma elave etdiyim faylı yükleyin. Orda menbeler çoxdur, amma hele hamısı deyil (sehv etmiremse).
Sehv etmiremse sünnü menbelerinden bele oxumushdumki peyğember (saa) namazı birleşdirende bir defe azan deyerdi ve iki defe iqame ,, deqiqleşdirib deyerem inşallah! Helelik!
[/b]

Добавлено (20.04.2008, 13:31)
---------------------------------------------
Aha deqiqleşdirdim menbeyle.
) Cabir ibni Abdullah deyir: ''Peyğember(s) Zöhr ile Esr namazlarını birlikde bir azan ve iki iqameye qılırdı.''


 
Esma Tarix: Bazar, 20.04.2008, 13:43 | Mesaj # 36
Polkovnik
Qrup: Forum moderator
Mesajlar: 259
Tərif: 7
Status: Xetden kenar
namazi 5defe ayri ayri vaxtlarda gilmag ne boyuk eziyyet imish ee.. he yaziglar 5defe ayri vaxtlarda namazi gilib chox eziyyete dushubler. vah vah gozlerim yahsardi/men de deyirem ki, men niye vaxtindan tez gocaliram ee..

Lullaby my Azerbaijan... Lullaby country, mother my land... Lullaby people, poor fellow my nation... Close lullaby eye, sweet sleeps you...

optimist olmaq lazimdir optismist!

 
al-shia Tarix: Bazar, 20.04.2008, 13:57 | Mesaj # 37
Huseynli_E
Qrup: İdareçi
Mesajlar: 488
Tərif: 8
Status: Xetden kenar
Esma, siz peyğemberin (Saa) buyurduqlarına tabe deyilsiz? Peyğember (saa) de buyurubki olar olar! sizin menbelerdendir! Eger deyirsinizse olmaz delil getirin!

 
Esma Tarix: Bazar, 20.04.2008, 14:10 | Mesaj # 38
Polkovnik
Qrup: Forum moderator
Mesajlar: 259
Tərif: 7
Status: Xetden kenar
ESTEGFIRULLAH/

bi hedis oxumushdum amma tam yadimda deyil teessuf. amma hedisde bele bir sheyden behs olunurdu.

evinizin oununde axan chayda 5defe yuyunarsiniz nece temiz olarsiniz ve s/ nese bele bir shey idi/INSHALLAH tapib yerleshdirecem


Lullaby my Azerbaijan... Lullaby country, mother my land... Lullaby people, poor fellow my nation... Close lullaby eye, sweet sleeps you...

optimist olmaq lazimdir optismist!

 
al-shia Tarix: Bazar, 20.04.2008, 16:17 | Mesaj # 39
Huseynli_E
Qrup: İdareçi
Mesajlar: 488
Tərif: 8
Status: Xetden kenar
Quote (Esma)
evinizin oununde axan chayda 5defe yuyunarsiniz nece temiz olarsiniz

Hədis belə idi:
İmam Sadiq əleyhissalam buyurur: Əgər sizlərdən birinin qapısından bir çay axsa və o şəxs hər gün orada beş dəfə yuyunsa onun bədənində çirk qalarmı? Həqiqətən namaz belə bir çaya bənzəyir. Namaz qılan şəxsin namazı onun günahlarının kəffarəsidir. Amma şəxsin imandan çıxıb kafir olmasına səbəb olan günahlar heç vaxt yuyulmaz və belə şəxs həmin günahda qalar.
-------------------------------------------------
Bəli indi bu dəlalət etmirki namaz mütləq 5 dəfə qılınmalıdır. Birləşdirib 3 dəfə də qılmaq olar, bu hədisi mən bayaq yazdım sünnü mənbələrindən

Добавлено (20.04.2008, 16:17)
---------------------------------------------
İshaq ibn Əmmar adlı səhabə İmam Cəfər Sadiqdən (ə) soruşdu: «Öz vətənimdə (buna həzər deyirlər), heç bir üzrlü səbəb olmadan, şəfəq itməzdən əvvəl məğrib və işa namazlarını birləşdirib qıla bilərəmmi?» İmam ona cavab verdi: «Qorxusu (ziyanı) yoxdur» («Təhzibül-ehkam», «Səlat» (namaz) kitabı, «Namazın vaxtları» babı, hədis 84).


 
Esma Tarix: Bazar, 20.04.2008, 18:00 | Mesaj # 40
Polkovnik
Qrup: Forum moderator
Mesajlar: 259
Tərif: 7
Status: Xetden kenar
haydaaaa hedisler bir-birine tersdir? wacko

Lullaby my Azerbaijan... Lullaby country, mother my land... Lullaby people, poor fellow my nation... Close lullaby eye, sweet sleeps you...

optimist olmaq lazimdir optismist!

 
Forum » FORUM-TEKST » İSLAM » Namazı 3 defe qılmaq olar?
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Поиск: