Cüme, 16.04.2021, 15:19
Приветствую Вас Qonaq | RSS

islam dini

[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Архив - только для чтения
Модератор форума: Almusavi  
Forum » FORUM-TEKST » İSLAM » Qeybetden qorunaq!!! (Qeybet, suizan, tecessus- eyni ayede haram edilmisdir.)
Qeybetden qorunaq!!!
Esdem Tarix: Cüme axşamı, 08.05.2008, 22:01 | Mesaj # 1
Leytenant
Qrup: VIP
Mesajlar: 94
Tərif: 7
Status: Xetden kenar
Ey iman getirenler! Zenne çox qapılmayın. Çünki zenn edilenlerin bir qismi günahdır. Bir-birinizi güdmeyin, bir-birinizin qeybetini qırmayın. Sizden biriniz ölmüş qardaşının etini yemek isteyermi? Siz ki, bundan iyrenirsiniz. Allahdan qorxun! Heqiqeten, Allah tövbeleri qebul edendir, Rehmlidir. (hucurat 12)
Allah Teala Musa aleyhisalama dedi: "Cennete en son girecek olanlar qeybetden tovbe edenlerdir. Ceheneme ilk girenler qeybete davam edenlerdir".
"Bir dirhem riba Allah qatinda 36 zinadan daha agirdir. Ribanin en cirkini insanlarin gizli hallarini arashdirmaqdir".


HICBIR GÖNÜLE ONUN KAPILARINI KIRARAK GIRME!
GIRILMEZ!!!
 
Qonaq Tarix: Cüme, 09.05.2008, 20:16 | Mesaj # 2
Polkovnik
Qrup: İstifadeçi
Mesajlar: 295
Tərif: 5
Status: Xetden kenar
"Sekunî diyor ki: "Hz. Sadık (as) Resul-i Ekrem'in (sallal-lahu aleyhi ve alihi) şöyle buyurduğunu söyledi: "Gıybet, müslüman kişinin dininde yemeğin midesinde yaptığı etki­den daha hızlı bir etki yapar." Ve dedi ki: Resul-i Ekrem (sav) şöyle buyurdu: "Namazı beklemek üzere mescidde otur­mak bir başka sonuç doğurmadığı sürece ibadettir." Denildi ki: "Ya rasulallah! Hangi sonucu doğurmadığı sürece?" Bu­yurdu ki: "Gıybeti(Kafi, C 2., Kitabu'1-İman ve'1-Kufr, Babu'l-Gıybe ve'I-Biht, 1. hadis)
Bil ki fukaha (rızvanullahı aleyhim ecmaîn) gıybeti pek çok tarzda tanımlamışlardır. Biz bu tanımları ayrıntılı bir şekilde tartışıp değerlendirmek yerine, özet bir şekilde ele alacağız.

Muhakkik Şeyh Şehid buyuruyor ki: Gıybetin iki tanımı vardır. Fukaha arasında en meşhur tanım olan birincisi: şöy­ledir:

"Gıybet, bir kişi hakkında onun bulunmadığı bir yerde hoşlanmayacağı şeyler söylemek, kınamak ve kötülemek maksadıyla onu halk arasında hoş karşılanmayacak şeylerle nitelemektir.

İkinci tanımın özet anlamı da şudur: Gıybet, nisbet edil­mesi hoşa gitmeyecek şeyler hakkında uyarıda bulunmakta­dır.

İkinci tanım birincisinden daha geneldir.

Hz. Ebu Zer diyor ki: "Dedim ki: Ya Rasulallah, gıybet ne­dir? Buyurdu: "Kardeşinden hoşlanmayacağı bir şekilde söz etmendir." Dedim ki: Ya Rasulallah! Eğer o kişi sözünü etti­ğim hususiyete sahip olas da mı? Buyurdu: "Eğer sahip ise , bu gıybettir, yok eğer sahip değilse bu durumda iftira etmiş olursun." (*)

Ve yine rivayet edilmiştir ki:

"Gıybetin ne olduğunu biliyor musunuZ? Dediler: Allah ve rasulü daha iyi bilir. Dedi: Kardeşini onun hoşuna gitme­yecek şekilde anmandır..." (**)

Ayrıca rivayetlerde şu husus da belirtilmiştir:

"Gıybet zinadan beterdir." Dedim: Niçin ya Rasulallah? Dedi: Çünkü kişi zina edip de bundan tevbe ettiğinde Allah

(*) Vesâil eş-Şîa, C 8, h. 16312.

(**) el-Mehaccetu el-Beyza, C 5, s. 256.

onu bağışlar, oysa gıybet, giybeti edilen kişi bağışlamadıkça bağışlama değildir." (*)

Buradan anlaşılan odur ki burada kasıt sözkonusudur. Değilse, sırf merhamet ve uyarı maksadıyla sözünü etmek gıybet ve kişinin etini yemiş olmak değildir. Bu durum Ai-şe'in şu rivayetinde de görülmektedir:

"Diyor ki: "Bize bir kadın geldi. Yüzünü çevirince elimle onun kısa boylu olduğunu işaret ettim. Rasulullah (sallalla-hu aleyhi ve alihi buyurdu ki: "Onun gıybetini ettin." (**)

Şu halde gıybet etmiş sayılmak için illa da bunu sözle gerçekleştirmiş olmak gerekmez. Her ne kadar gıybet genel­likle sözlerle gerçekleştiriliyorsa da aym maksadı işaret ve ima yoluyla da gerçekleştirmek mümkündür.

Geriye başka bir husus kaldı. Rivayetlerden anlaşıldığı üzere müminlerin sırlarını ifşa etmek de haramdır. Yani is­ter ahlakî, ister yaratışsal ve amelî olsun müminlerin saklı kalmış, açığa çıkmamış kusurlarının açıklanıp ifşa edilmesi haramdır. Ancak bu durum kişinin noksanlarını açığa vurup onu küçük düşürmeye yönelik olduğundan böyledir. Değilse, şer'an açıklanıp ifşa edilmesi gereken suçların ortaya çıkarıl­maması ve gizlenmesi haramdır. Ve bu durum gıybet pren­siplerinin çiğnenmesi anlamına gelmemektedir. Ayrıca, mü­minlerin noksanlarım açığa vurmanın, velev küçük düşürme amacı taşmmasa da haram olması mümkündür. Ama bu hu­susta ayrıntıya girmek konumuzun çerçevesini aşmaktadırBelkede yoxdur xeberi
butun alem sevir meni
men ise o bexteveri
onun ama yoxdu xeberi
__________________
men sevirem bir neferi
onun ama yoxdu xeberi
men chekirem qem kederi
onun ama yoxdur xeberi
 
Qonaq Tarix: Cüme, 09.05.2008, 20:21 | Mesaj # 3
Polkovnik
Qrup: İstifadeçi
Mesajlar: 295
Tərif: 5
Status: Xetden kenar
[size=10](*) Vesâil eş-Şîa, C 8, h 16312. (**) Cami es-Se'adât, c 2, s. 294.

________________________________________________________

Bil ki gıybet icmaen haramdır, fıkhın zorunlulukların-dandır ve gıybet kötü özelliklerin başında gelir, ama bu hu­susun ayrıntılarına girmek bu sayfaların kapsamı dışında kalmaktadır. Burada asıl üzerinde durulması gereken şey bu günahın fesadından sözetmek ve Allah'ın izniyle bu günaha bulaşmamamız için veya eğer bulaşırsak derhal tevbe edip geri dönmemiz ve bu büyük günahla ahiret alemine intikal etmememiz için gıybetin sonuçlarını anlatmaktır ki bu güna­hın uhrevî ve melekutî sureti oldukça korkunç ve çirkin bir surettir ve bedenî azabın dışında ayrıca kişiyi enbiya ve mu-karreb meleklerin huzurunda rezil de etmektedir.

Allah Teala Kitab-ı Kerim'inde bu günahın melekutî su­retini ifade etmiş ve hadis-i şeriflerde de bu durumdan söze-dil mistir.

Allah Teala buyuruyor ki:

"Biriniz diğerinizin gıybetini etmesin. Hanginiz ölmüş kardeşinin etini yemeyi sever? Bundan iğrendiniz değil mi?*

(*)

Bizler, amellerimizin öbür alemde bu suretlerle bize geri döneceğinden gafiliz. Bu amelin leş yemek suretine sahip ol­duğunu bilmiyoruz. Bu günahı işleyen kişi, leş yiyen bir kö­pek gibi cehennemde leş yeme suretiyle yüzyüze gelecektir.

"Rasulullah (sallalahu aleyhi ve alihi) zina ettiğinden ötürü bir adamı recmetti. Orada bulunanlardan biri arkada­şına: "Bu adam köpek gibi bulunduğu yerde öldürüldü" dedi. Bunun üzerine Resul-i Ekrem (sav) bu iki adama nefret ve iğrenmeyle yöneldi ve onlara buyurdu ki: "Haydi dişlerinizle bu leşten parçalar kopartın." Arz ettiler ki: "Ya rasulullah! Yani ölünün etinden mi yiyelim" Buyurdu ki: "Kardeşinizden

(*) Hucurat Suresi, 12. 366

size erişen şey, ölü eti yemekten daha iğrendiricidir." (*)

Evet, Resul-i Ekrem (sav) basiret nurunun verdiği güç ile o kişilerin amellerinin leş yemekten daha iğrenç olduğunu görüyordu.

Başka bir rivayette de gıybet edicinin kıyamet günü ken­di etini yiyeceği ifade edilmiştir.

Ayrıca Vesail'de senedi Hz. Emir'e (Ali)) ulaşan bir hadis­te de şöyle buyurulmaktadır:

"Nuf diyor ki: "Mevla (Ali) (as) Hazretlerine dedim ki: "Bana nasihatta bulun". Buyurdu ki: "Gıybetten uzak dur, çünkü gıybetçi ateş köpeklerinin yiyeceğidir." Sonra da bu­yurdu ki: "Ey Nuf, helalzade olduğunu sanıp da insanların beden etini gıybet yoluyla yiyen kişi (bu sanısında) yalancı­dır." (**)

Ve bu rivayetler arasında çelişki sözkonusu değildir. Bü­tün bunların gerçekleşmesi mümkündür. Hem murdar et yi­yebilir, hem de kendi etinden yiyebilir, hem murdar şeyler yiyen bir köpek olabilir ve hem de cehennem köpeklerinin yediği bir leşe dönüşebilir. Çünkü o alemde suretler faaliyet­lere bağlıdır ve bir varlığın pek çok suretlere sahip olması mümkündür.

"Buyurdu ki: "Kardeşinin gıybetini edip gizlisini açığa vu­ran kişi attığı ilk adımda cehenneme yuvarlanır ve Allah Te-ala onun gizlisini halk arasında açığa vurur."

Bunlar Hak Teala'nın onu kulları arasında rezil rüsva edeceği ahiret ve cehennemdeki durumudur.

Vesail'de senedi Hz. Sadık'a (as) ulaşan bir rivayette Hz.

(*) El-Miheccet el-Beyzâ, C 5, s. 253. (**) Vesâil eş-Şîa, C 8, h. 16319.[/size]Belkede yoxdur xeberi
butun alem sevir meni
men ise o bexteveri
onun ama yoxdu xeberi
__________________
men sevirem bir neferi
onun ama yoxdu xeberi
men chekirem qem kederi
onun ama yoxdur xeberi
 
Qonaq Tarix: Cüme, 09.05.2008, 20:25 | Mesaj # 4
Polkovnik
Qrup: İstifadeçi
Mesajlar: 295
Tərif: 5
Status: Xetden kenar
Rasul'ün (sav) şöyle buyurduğu belirtilmektedir:

"Rasul-i Ekrem (sav) buyurdu ki: "Bir müslümanm gıybe­tini yapan kişinin orucu batıl olur, abdesti bozulur ve kıya­met günü ağzından leş kokusundan daha iğrenç bir koku ol­duğu halde çıkagelir. Orada bulunanlar kendisinden eziyet çeker ve eğer bu durumdan tevbe etmeden ölürse, Allah'ın haram kıldığı birşeyi helal saymış olarak ölür." (*)

Kaldı ki bu durum, ölümden önceki durumdur ve bu du­rumuyla rezil rüsva ve kafir sayılmaktadır.

Çünkü Allah'ın haram şeyi helal sayan kişi kafirdir.

Böyle birinin berzahtaki durumuna ilişkin olarak da Ra-sulullah'tan (sav)şu rivayet gelmiştir:

"Enes b. Malik diyor ki: "Rasulullah (sav)k buyurdu ki: "Miraç gecesi yüzlerin tırnaklarıyla yırtan bir topluluğun yanından geçtim. Cebrail'den bunların kimler olduğunu sor­dum. Dedi ki: "Bunlar insanların gıybetini yapan kişilerdir."

Şu halde demek ki gıybetçi kişi berzahta rezil rüsvadır ve cehennemde de bu rezil rüsvalığı devam edecektir. Hatta ba­zı açılardan o rezilliğin etkileri bu dünyada da görülmekte­dir. Nitekim Kafî'de yer alan bir hadis-i şerifte bu duruma işaret edilmektedir:

"Hz. Sadık (as) Hz.Rasul un (sav) şöyle buyurduğunu ri­vayet etmektedir: "Ey diliyle müslüman olduğunu ifade etti­ği halde henüz kalben iman getirmemiş olanlar! Müslüman­ları kötüleyip çekiştirmeyin ve onların gizli kabahatlerini araştırmayın, çünkü onların gizlilerini araştıranın Allah giz-

(*) El-Mıhaccet el-Beyzâ, C 5., s 251. (**) El-Mıhaccet el-Beyzâ, C 5., s 251.

368

lilerini araştırır ve Allah'ın gizlilerini araştırdığı kişi velev evinden dışarı çıkmasa bile rezil rüsva olur.1' (*)

Kafi'de senedi Hz.Bakır el-Ulûm'a (as) ulaşan bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:

"Hz. Bakır (as) buyurdu ki: "Resul-i Ekrem (sav) miraç sı­rasında arzetti ki: "Ya rabbi! Senin katında müminin duru­mu nedir?" Buyurdu ki: "Ey Muhammedi Benim dostuma ha­karet eden kişi muhakkak ki bana karşı savaş açmış demek­tir. Ve ben dostlarıma yardıma koşmakta herşeyden daha hızlı ve seriyim." (**)

Ve bu hususta daha pek çok hadis mevcuttur.

Şeyh Sadûk, senedi Hz. Sadık'a (as) ulaşan bir hadis-i şe­rifte şöyle buyrulduğunu rivayet etmektedir:

"Onun (yani kendi inancında kötü bir durumu olsa bile zahirde setr ve adalet ehli olan birinin) gıybetini yapan kişi Allah'ın velayeti altından çıkıp şeytanın velayeti altına gi­rer." (*•*)

Malumdur ki Hakk'ın velayetinden çıkıp şeytanın velaye­ti altına giren kişi kurtuluş ve iman ehli olamaz. Nitekim Is-hak İbn Ammar'm rivayet ettiği yukarıdaki hadiste gıybetçi­nin islamının lisanî islam olduğu ve henüz kalben iman et­miş biri olmadığı buyrulmuştur. Bilindiği gibi, Allah Tea-la'ya iman eden ve hesap gününe inanıp yaptıklarının karşı­lığını mutlaka göreceğini bilen birinin böylesine kınanmış bir amele yönelmesi mümkün değildir. Şu halde eğer böyle bir amele yöneldiğimizi görüyorsak bilelim ki iman henüz

(*) Kafi, Ca. 2., Kitabu'lîman ve'1-Küfr, Bab Men Talebe Asrat el-

Muminin, 2. hadis.

(**) Kafi, Ca. 2., Kitabu'lîman ve'1-Küfr, Bab Men Talebe Asrat el-

Muminin, 2. hadis.

(***) Bihâr, C 75., Babu'l-Ğıybe, 12. hadis.

kalbimizde yer etmiş değildir. Eğer iman kalbe yerleşirse ameller İslah olur. Etkisi bütün amellere, zahire ve batma si­rayet eder. Şu halde batım tedavi etmek ve kalb hastalığına çare aramak gerekir.Hadis-i şeriflerden anlaşıldığı üzere, nasıl ki iman gevşekliği ve ihlassızlık ahlakî ve amelî fesat­lara yol açıyorsa, ahlakî ve amelî fesatlar da imanın zayıfla­masına ve ihlassızlığın artmasına sebep olmaktadır. Ve bil ki gıybet masiyeti başka bir açıdan da sair masiyetlerden daha şiddetli ve etkileri daha fazladır. Bu açıdan bu hususta hu-kukullaha ilaveten hukukunnâs'ın (insanların hakkının) da sözkonusu olması ve Hak Teala'nın gıybeti yapılmış kişi ba­ğışlamadıkça gıybetçiyi bağışlamayacağıdır. Nitekim bu hu­sus pek çok kanaldan bir çok hadis-i şerifte ifadesini bulmuş­tur:

"Resul-i Ekrem (sav) Hz. Ebu Zer'e (rıdvanullahi aleyh) vasiyeti çerçevesinde buyuruyorlar ki: "Gıybetten kork, çün­kü gıybet zinadan daha tehlikelidir." Arzettim ki: "Niçin ya Rasululluh* Buyurdu ki: "Çünkü zina eden kişi tevbe etti­ğinde Allah Teala tevbesini kabul eder ama gıybeti yap;ılan kişi bağışlamadıkça Allah gıybetçiyi bağışlamaz."(*)

Aynı hadis bu haliyle veya buna yakın ifadelerle ilel ve Hisal'da ve Mucme'l-Beyân'da da yer almaktadır. Ve eğer, Allah göstermesin, kişi üzerinde kul hakkı bulunduğu halde bu dünyadan göçerse durumu oldukça tehlikelidir. Hukuk-ilahîde kişinin durumu öfke, kin ve düşmanlık gütmeyen Ha-lik-i Rahîm'in merhametine kalmıştır ama eğer kullarının hakları çiğnenirse, bu durumda olmayan ve belki de hakkın­dan asla vazgeçmeyecek birine çatmak mümkündür.

Şu halde insan kendine çok dikkat etmek zorundadır,

(*) Vesaü eş-Şia, C 8., h. 16112(**) el-Mıhaccet el-Beyzâ, C 5, s. 251. 370

çünkü durum çok tehlikelidir. Ve gıybetle ilgili hadis-i şerif­ler bu sayfaların alamayacağı kadar çoktur. Bu nedenle de küçük bir bölümünün zikriyle yetiniyoruz. "Hz. Resul-i Ek­rem (sav) bir hutbesinde aşağıdaki hadiste yer aldığı üzere faizden sözedip çok kötü birşey olduğunu ifade ederek buyur­dular ki: "Faizin bir dirhemi otuzaltı zinadan daha beterdir ama faizden de daha beteri müslümanı küçük düşürüp tah­kir etmektir." (*) "Kulun hasenatını yakıp kül etmede gıybet, kuru şeyleri yakan kül eden ateşten daha etkilidir." (**)

"Resul-i Ekrem (sav) buyuruyor ki: "Kıyamet günü bir şa­hıs Hakk'm huzuruna getirilir ve eline amel defteri verilir. Ama işlediği hasenatı defterinde göremez. Bunun üzerine der ki: "Ya rabbi! Bu benim defterim değil.Hasenatımı içinde göremiyorum." Kendisine denilir ki: "Muhakkak ki rabbin yamlgan ve unutkan değildir. Senin amellerin halkın gıybe­tini etmenden ötürü kayboldu." Ardından bir başkası huzura getirilip kendisine amel defteri verilir. O şahıs defterinde iş­lemediği hasenatın kayıtlı olduğunu görür. Bunun üzerine der ki: "Ya rabbi! Bu benim defterim değil. Çünkü ben bu amelleri işlemedim." Ona denilir ki: "Filan kişi senin gıybeti­ni etmişti. Bu nedenle de onun hasenatı sana yazıldı." (***)

"Peygamber (sav) buyuruyor ki: "Küfrün ilk aşaması kişi­nin kardeşinden birşey duyup da o sözü başkalarına söyleye­rek kardeşini küçük düşürmeye çalışmasıdır. Böyle kimseler için hiçbir nasip ve hisse yoktur." (****)

(*) el-Mıhaccet el-Beyzâ, C 5, s 253

(**) el-Mıhaccet el-Beyzâ, C 5, s. 264.

(***) Cami el-Ahbâr, s. 171.

(****) Kafi C 2., Kitabu'1-İman ve'1-Kufr, Bab men Talebe İserat el-

Mu'minin.Belkede yoxdur xeberi
butun alem sevir meni
men ise o bexteveri
onun ama yoxdu xeberi
__________________
men sevirem bir neferi
onun ama yoxdu xeberi
men chekirem qem kederi
onun ama yoxdur xeberi
 
Qonaq Tarix: Cüme, 09.05.2008, 20:27 | Mesaj # 5
Polkovnik
Qrup: İstifadeçi
Mesajlar: 295
Tərif: 5
Status: Xetden kenar
Bunlar da baba ilişkin rivayetlerdir ama aynı doğrultuda başka bablarda da rivayetler mevcuttur. Gıybetle aynı kefe­de yer alan ve benzer ceza ve kınamalara muhatap olan o ri­vayetler, mümine hakaret etmek ve benzeri bablarda yer al­maktadır ki bu hususların her biri tek başına insanın helaki­ne yol açabilecek şeylerdir. Herbiri hakkındaki rivayet ve haberlerin bir teki bile havsalanın alamayacağı şiddettedir. Ama biz sözü uzatmamak için bu kadarla yetiniyoruz.

3. bölüm

Gıybetin Toplumsal Zararlarına Dair

Bu büyük günah ve masiyet, iman ve ahlakın, zahir ve batının fesada uğratıcısı olmasına ve insanı dünyada ve ahi-rette rezil rüsva etmesine ilaveten bu rezalet aynı zamanda toplumsal fesada da yol açmakta ve bu açıdan pek çok fesat­tan daha kötü ve çirkin bir yapı arzetmektedir.

Şeriatlerin ve büyük peygamberlerin (selamullahi aley­him) büyük maksatlarından bir tanesi de bizatihi kendisi müstakil bir maksat olmasına ilaveten başka büyük mak­satların ve medine-i fazılanm gerçekleşmesine yol açan tev-hid-i kelime, tevhid-i akîde, işlerin önemlilerinde birlik için­de bulunmak ve insanlığın fesadına ve medine-i fazıla'nm yı­kılmasına ebep olan haksızlık ve zulümlere karşı çıkmaktır. Toplumun ve bireyin ıslahı olan bu büyük maksat ise ancak vahdet, gönül birliği, kardeşlik ve toplum bireylerinin yek vücut olması, toplumun bir bedene dönüşmesi ve her bireyin bu bedenin bir uzvu olması, toplumun bütün gayret ve çaba­sının tek ilahi maksat mihveri etrafında dönmesi ve bu yolla toplumun ve bireyin salaha ermesiyle gerçekleşebilir. Ve eğer bir toplumda bu tür bir kardeşlik ve dayamşma gerçek­leşirse, o toplum bu özelliğe sahip olmayan bütün toplulukla­ra galebe çalar. Nitekim İslam tarihine ve özellikle de İslam savaş tarihine müracaat edilmesi bunun böyle olduğunu gö­rülmesini sağlayacaktır. Bu ilahi düzenin ilk günlerinde müslümanların arasında sınırlı oranda bile olsa kardeşlik ve dayanışmanın mevcudiyeti çok büyük fetihlerin gerçekleş­mesine yol açtı ve müslümanlar çok kısa bir zaman zarfında en önemlileri İran ve Roma olan zamanın imparatorlukları­na galib geldiler. Çok küçük miktarda olmalarına rağmen sı­nırsız topluluklara galebe çaldılar. Peygamber-i Ekrem daha ilk dönemde müslümanların birbirine kardeşlik bağıyla bağ­ladı ve bu çaba "Muhakkak ki müminler kardeştir" (*) nas-sıyla müslümanların yekdiğerine kardeş saymasıyla nokta­landı.

Kafi'de şöyle bir rivayet yer almaktadır:

Akarkufi İmam Sadık (as)'dan ashabına şöyle buyurduğu­nu naklediyor: Takvalı olun birbirinize karşı kardeşçe davra­nın. Birbirinize katılın ve dost olun. Birbirinizi ziyaret edin ve bizim hakkımızda konuşun ve bunu ihya etmeye çalışın. Hakeza "Müslümanlar birbirine katılmalı yardımlaşmak muhabbet etmeli muhtaçlara yardımcı olmalı ve birbirine karşı merhamteli olmalıdır ki Allah Teala da onlar hakkında "mü'minler birbirlerine karşı şefkatlidir" diye buyurmuştur."

Hakeza: "Birbirinizle ilişkiniz olsun. Şefkat ve merlametli olun, sevgili kardeşler olun. Allah da böyle olmanızı emret­miştir. (**)

(*) Hucutar Suresi, 10.

(**) Kafi, C. 2., Kitabu'1-İman ve'1-Kufr, bab et-Terâhum ve't-

Te'atuf, 1-4. hadis.

Müslümanlar birbirine dostluk, iyilik ve yakınlık göster­mek ve birbirine kardeş ve detek olmakla yükümlüdürler. Ve bu maksadın gerçekleşmesine yardımcı olan herşey mak­bul olduğu gibi, gerçekleşmesine engel olan herşey de mer-duttur, reddedilmiş ve günah sayılmıştır. Ve çok açıktır ki gıybet cemiyette yaygınlaştığında kin, kıskançlık, öfke, düş­manlık ve fesada yol açmaktadır. Toplumda nifak ve ikiyüz­lülük tohumları ekmektedir. Birlik ve dayanışma esaslarım yıkmakta ve dinin temellerini sarsmaktadır.

Şu halde gayretli ve dindar her müslümanın kendi şahsı­nı ve din kardeşlerini bu fesattan koruması ve kardeşlik bağ­larını güçlendirerek buna aykırı durumları engellemeye ça­lışması gerekir ve eğer, Allah muhafaza, bugüne değin bu kabih duruma sahip ise bundan tevbe etmesi ve gıybetini et­tiği kişiden bağışlanma dileyerek İslam dairesine dahil ol­ması lazımdır. "Vallahu 'l-hadî ila sebîlu 'r-reşâd."

4. bölüm

Bu Hastalığın Tedavisine DairBelkede yoxdur xeberi
butun alem sevir meni
men ise o bexteveri
onun ama yoxdu xeberi
__________________
men sevirem bir neferi
onun ama yoxdu xeberi
men chekirem qem kederi
onun ama yoxdur xeberi
 
Qonaq Tarix: Cüme, 09.05.2008, 20:28 | Mesaj # 6
Polkovnik
Qrup: İstifadeçi
Mesajlar: 295
Tərif: 5
Status: Xetden kenar
Davami olajax...


Belkede yoxdur xeberi
butun alem sevir meni
men ise o bexteveri
onun ama yoxdu xeberi
__________________
men sevirem bir neferi
onun ama yoxdu xeberi
men chekirem qem kederi
onun ama yoxdur xeberi
 
Asiye Tarix: Şenbe, 10.05.2008, 19:26 | Mesaj # 7
Mayor
Qrup: VIP
Mesajlar: 149
Tərif: 12
Status: Xetden kenar
Qeybetden qorunaq.Raziyam.Amma nece?:)
heeeeelllppp
Ishde ,dersde bash verenleri yaxinlarimla paylashmaq da qeybetdir?
Birisi mene pislik edib,onu yaxinima danishmayinca rahatlamiram,bu da qeybetdir?
ya da pislik deyil,sadece olaraq xoshuma gelmeyen hereket edib ya soz deyib men paylasiram(qiybet edirem:D)
Bu yaxinlarda oxudum ki , kafirin arxasinca danishmaq qeybet deyil,sevindim bir az:)

P.S.bunlar qeybet deyilse men mesumeyem:DDD


Ana rahminden geldik pazara,
Bir kefen aldik donduk mezara.
 
Qonaq Tarix: Şenbe, 10.05.2008, 19:53 | Mesaj # 8
Polkovnik
Qrup: İstifadeçi
Mesajlar: 295
Tərif: 5
Status: Xetden kenar
dersde ishde olani eger dersdekiler ishdekiler eshitseler narahat olmayacaglarsa qeybet deyil.
sene edilen pisliye gore danishmagin qeybet sayilmaz!
ister hemin adamda yaninda olsun,ister olmasin,onun hereketini demekle onu narahat edeceksense,qeybet sayilir.
qeybet bashqalarinin bilmediyi bir emelini mominin achiga chixartmagdir,momin ister orda olsun,ister olmasin.
he kafir munafiq,bunlarin qeybeti halaldior..

P.S peygemberlerin,14 mesumun mesumiyyetinden olmasada kiminse uchun mesume sayila bilersen smileBelkede yoxdur xeberi
butun alem sevir meni
men ise o bexteveri
onun ama yoxdu xeberi
__________________
men sevirem bir neferi
onun ama yoxdu xeberi
men chekirem qem kederi
onun ama yoxdur xeberi
 
Esdem Tarix: Bazar ertesi, 12.05.2008, 12:35 | Mesaj # 9
Leytenant
Qrup: VIP
Mesajlar: 94
Tərif: 7
Status: Xetden kenar
Qeybetin novleri:
Bedeni qeybet- cepgoz, kor, kecel, qisa boylu, sari ve s.
Nesli qeybet- babasi xesisdir.
Exlaqi qeybet- pis xasiyyetlidir, qururludur, qorxaqsir, tembel, sebirsizdir ves.
Dini qeybet- ogru, yalanci, qumarbaz, zalim, xain, namazda tembeldir, namazi gozel qilmaz, valideynine itaet etmez, zekat vermez. Mence bidetcidir de ele bura aid etmek olar.:)
Dunyevi qeybet- milletin haqqina riayet etmez, cox yeyer, cox danishar, cox yatir, her yerde ozunu haqli gorur.
Geyinishi qeybet- genishdir, dardir, qisadir ve s.
Qeybet muxtelif sebeblerden olur:
-Kinli olanda kiminse ardinca olan hiddet, kin qeybetin esas sebeblerindendir.
- Qybetcil dostlarinin senden uz dondermesinden qorxaraq insan ozu de qeybet eder.
- Ozunu temize cixarmaq, ozunu qurtarmaq niyyetile bashqasini qeybet eder.
- Kimese qarshi olan hesedinden, bashqasini kucumsemek ucun qeybet eder.
- Gulub, eylenmek ucun kiminse qusurlarini cixardaraq qeybet eder.
„Qeybet- insanin dinini puc etmekde, onun bedeninde olan xora xesteliyinden daha c.“
„Qeybeti terk etmek Allah yaninda on min ruket namaz qilmaqdan daha ezizdir“

Добавлено (12.05.2008, 12:30)
---------------------------------------------
Dili qeybetden qorumagin careleri.Birinci novbede Allah Tealanin qeybete qezeblendiyini, qeybetin savablarimizi mehv etdiyini unutmamaliyiq. Ateshin quru odunu yandirmasi , insanin savablarini mehv etmekde, qeybetden daha suretli deyildir. Qeybetden qorunmagin bir yolu da ozunu dushunmekdir. Ozunde qusur tapan onu duzeltmekle meshgul olmalidir.
„Mujde o kimseye ki, kendi qusurlari insanlarin qusurlarini arashdirmadan ali koymushdur“
„Mutleq cehennemde bir qapi var ki, bu qapidan yalniz kinini, hiddetini Allaha uzyan ederek, bashqalarina zerer vermek suretile yenenler girecekdir.“
Kim gucu yetdiyi halda hiddetini yener ve intiqama kalkmazsa, Kiyamet gunu mahlukatin huzurunda Allah Teala onu cagiraraq hurilerden dilediyini almaqda onu serbest buraxar.
„Ey adem oglu, sen kizdigin zama Meni an ki, Men de qezeb etdiyim zaman seni anayim da terk etmeyim.“
Eger hesed meqsedile qeybet edirsense, iki ezabi bir araya getirdiyini dushunsen, qarshisini ala bilersen inshallah.
„Qebr ezabi 3 sheyden ibaretdir: 1/3- qeybet, 1/3-nemime(soz gezdirmek, 1/3 idrardan temizlenmemek“
[/size]

Добавлено (12.05.2008, 12:32)
---------------------------------------------

Qelb ile edilen qeybetin haramligi (suizan)-

Suizanin haraliginin sebebleri- Gozunle gorub tesdiqini gormemisense, suizan etmeye haqqin yoxdur, Gozunle gormediyin, qulaginla eshitmediyin, qelbine gelen shubheler sheytandandir.
“Ey mominler eger fasiqin biri size bir haber getirirse, onun ic uzunu arashdirin, yoxsa bilmeden bir millete fenaliq edersiz” (Hucurat 6)
“Muhakkak ki Allah Teala muselmanin malini, canini ve kendisinde suizanda bulunmagi haram etmishdir.”
Suizandan qorunmaqin caresi shubhelendiyin sheyin uzerine dushmemekdir. Yeni ne ish, ne de qelb ele bunu arashdirmamaqdir. Bir muselman haqqinda suizana dushduyun zaman buna cox ehemiyyet verilmemeli ve onun ucun xeyir dua etmek lazimdir. Bu davranish sheytani esebleshdirer ve senden uzaqlashdrar ve artiq pis sheyleri ureyine getirmir. Cunki yeni bir adama ehemiyyet verib haqqinda xeyir dua edeceyinden qorxar.
Suizanin kotu meyvelerinden biri de tecessusdur (arashdirmaq). Zira ka lb yalniz zan ile kifayet etmez, haqiqata varmaq ister. Bunun icin de tecessusle meshgul olur ki, bu da yasakdir.
« Casusluk etmeyin » (Hucurat 6)

Добавлено (12.05.2008, 12:35)
---------------------------------------------
[b]Qeybete icaze veren veziyyetler.

-yapilan kotuluyu duzeltmek ve gunahkari yola getirmek ucun kimdense komek istemek.
- Fetva almaq-kimdense cixish yolu ucun meslehet almaq.
- Muselmani kotulukden qorumaq ucun istisharede(meslehet vermede) komek etmek. Mes. Evlenende, kimese emanet vermek isteyende .
Amma ki fakih bir insanin dinden uzaq bir adamla gorduyunuz halda zerer yoxdursa bir soz demeye luzum yoxdur. O zaman bu ishe hesed qarisha biler. Sheytan da guya insanlara shefket ediyorsunsheklinde onu suslemeye calishar, bu ise aldanmaqdir.
- Adamin bir qusurundan emele gelen leqebi ile meshur olmasidir. Mes. Axshaq, Topal Teymur. Bunlar bu qusurlarindan aldiqlari leqeblerle anildiqlari icin bu leqebi anmak qeybet deyil.
- Fasiqi qeybet haram deyildir. «Heya perdesini uzunden atanin qeybeti olmaz « Hadis. Lakin qusurunu gizledenin haqqina riayet shertdir…..


HICBIR GÖNÜLE ONUN KAPILARINI KIRARAK GIRME!
GIRILMEZ!!!
 
411 Tarix: Cüme axşamı, 15.05.2008, 12:58 | Mesaj # 10
Polkovnik
Qrup: Forum baş moder
Mesajlar: 209
Tərif: 8
Status: Xetden kenar
Bismillah.

Peygember(s)buyurub: Me'rac gecesi oz uzlerini dirnaqlari ile ciran bir deste camaat gordum.Sorushdum: Ey Cabrail bunlar kimlerdir?Dedi: Bunlar camaatin qeybetini eden ve abrini tokendir.
Peygember(s)buyurub:Qeybet etmek zinadan daha pisdir. Erz etdiler. "Nece"? Buyurdu: Kishi zina edir sonra tovbe edir ve Allah onun tovbesini qebul edir. Ancaq qeybet eden, qeybetini etdiyi shexs terefinden bagishlanmayana qeder bagishlanmaz.

Peygember(s)buyurub: Kim muselman kishinin ve qadinin qeybetini ederse, Allah, qeybeti edilen onu bagishlamasa 40-gun, 40-gece onun namaz ve orucunu qebul etmez.

Peygember(s)buyurub: Qiyamet gunu bir kishini getirib Allahin dergahinda saxlayar ve emel defterini ona vererler.Onda ozunun xeyir emellerini gormez ve erz eder. "Ilahi, bu menim emel defterim deyil chun ki, men burda oz itaetimden hechne gormurem''. Ona deyerler: "Senin Allahin ne unudar nede xeta eder". Senin emelin camaatin qeybetini etdiyine gore bada getmishdir. Sonra bashqa kishini getirerek emel defterini vererler. Orada ozunun itaetlerine aid choxlu yazilari gorer. Erz eder: "Ilahi bu menim emel defterim deyil"! Chunki men bu ibadetleri etmemishem! Ona deyerler: "Filankes senin qeybetini etdi ve men onun yaxshi emellerini sene verdim!"

Добавлено (15.05.2008, 12:58)
---------------------------------------------
Bismillah.

Qeybeti reva olunanlar.

Peygember(s)buyurub: Dord nefer var ki, onlarin qeybetini etmek qeybet deyil:Oz pozgunlugunu ashkar eden pozgun, yaxshiliq etdikde teshekkur bildirmeyen, pislik etsen bagishlamayan yalan danishan rehber, gulmek ve zaraft uchun ana soyushu soyenler, muselmanlardan ayrilib menim ummetime eyb tutan ve onlarin ustune qilinc chekenler.


Live like Muhammed(s.a.a.s), fight like Ali(a), die like Hussein(a).
 
Esdem Tarix: Cüme axşamı, 15.05.2008, 14:11 | Mesaj # 11
Leytenant
Qrup: VIP
Mesajlar: 94
Tərif: 7
Status: Xetden kenar
Qeybetin keffareti qeybet etdiyin adamdan halalliq almandir. Heqiqeten peshman olmayib, halalliq almaq riyakarliqdir ki, bu defe yeni bir gunaha girer.
"Qeybet etdiyin adamin qeybetinin keffareti onun ucun istigfar (tovbe) etmendir", "Din kardeshinin etini yemeyinin keffareti onu ovmek ve onun ucun hayir dua etmekdir".


HICBIR GÖNÜLE ONUN KAPILARINI KIRARAK GIRME!
GIRILMEZ!!!
 
411 Tarix: Çerşenbe axşamı, 20.05.2008, 15:00 | Mesaj # 12
Polkovnik
Qrup: Forum baş moder
Mesajlar: 209
Tərif: 8
Status: Xetden kenar
Bismillah.

Qeybeti redd etmeyin savabi.

Peygember(s)buyurub: Kim bir meclisde qardashindan qeybet etdiyini eshiderse ve onu def ederse, Allah dunya ve axiretde min pislik qapisini ondan def eder.
Peygember(s)buyurub: Kiminse yaninda muselman qardashinin qeybetini etseler ve o, komek ede bilse de ona (mudafiesine) yardim etmese, Allah onu dunya ve axiretde kimsesiz qoyar.

Добавлено (16.05.2008, 12:13)
---------------------------------------------
Bismillah.

Qeybetin me'nasi.

Peygember(s)buyurub: (Ebuzere xitaben) : " Ey Ebuzer qeybet etmekden chekin. Chunki qeybet zinadan daha pisdir".. Ebuzer deyir: Erz etdim ki, ey Allahin peygemberi. Qeybet nedir? Buyurdu:"Qeybet budur ki, Qardashindan onun xoshlamadigi bir soz deyesen."Erz etdim: Ey Allahin peygemberi! Ozunun yaninda onun haqda danishiga nece? Buyurdu: Eger onda olan sheyden danisharsansa qeybetini etmisen, onda olmayandan danishsan, ona bohtan atmisan.

Imam Kazim(a)buyurub: "Kim bashqasinin dalinca onda olan ve caamatinda bildiyi sheyleri danisharsa, qeybetini etmemishdir. amma kimse bashqasinin dalinca onda olan ve camaatin bilmediyini danisharsa, qeybetini etmishdir".

Добавлено (20.05.2008, 15:00)
---------------------------------------------
Bismillah.

Qeybet etmeyin keffaresi.

Peygember(s)buyurub: Qeybetin keffaresi nedir? sualina cavabindan: keffaresi budur ki, her defe qeybetini etdiyin kimse yadina dushende, Allahdan onun bagishlanmasini dileyesen.


Live like Muhammed(s.a.a.s), fight like Ali(a), die like Hussein(a).
 
Asiye Tarix: Bazar ertesi, 02.06.2008, 23:36 | Mesaj # 13
Mayor
Qrup: VIP
Mesajlar: 149
Tərif: 12
Status: Xetden kenar
Quote (411)
Qeybet etmeyin keffaresi.
Peygember(s)buyurub: Qeybetin keffaresi nedir? sualina cavabindan: keffaresi budur ki, her defe qeybetini etdiyin kimse yadina dushende, Allahdan onun bagishlanmasini dileyesen.

Allah razi olsun,axir ki ureyim rahatliq tapdi bir az:)


Ana rahminden geldik pazara,
Bir kefen aldik donduk mezara.
 
Генералиссимус Tarix: Çerşenbe axşamı, 03.06.2008, 04:00 | Mesaj # 14
Leytenant
Qrup: İdareçi
Mesajlar: 65
Tərif: 4
Status: Xetden kenar
Asiye
menim qeybetimi chox ele smile


Allahin acha bilmeyeceyi qapi yoxdur!!!
 
Asiye Tarix: Çerşenbe, 04.06.2008, 13:05 | Mesaj # 15
Mayor
Qrup: VIP
Mesajlar: 149
Tərif: 12
Status: Xetden kenar
mayora dusher Generalin qeybetini etmek?:)

Ana rahminden geldik pazara,
Bir kefen aldik donduk mezara.
 
ZehrayiNur Tarix: Cüme axşamı, 05.06.2008, 11:33 | Mesaj # 16
General-Leytenant
Qrup: Forum baş moder
Mesajlar: 389
Tərif: 11
Status: Xetden kenar
Sekuni deyir ki: "Hz. Sadiq (as) Rəsul-i Əkrəmin (sallal-lahu əleyhi və alihi) belə buyurduğunu söylədi: "Gıybet, müsəlman adamın dinində yeməyin mədəsində etdiyi etkiden daha sürətli bir təsir edər." Və dedi ki: Rəsul-i Əkrəm (səv) belə buyurdu: "Namazı gözləmək üzrə məsciddə oturmak bir başqa nəticə doğurmadığı müddətcə ibadətdir." Deyildi ki: "Ya rəsulullah! Hansı nəticəs(n)i doğurmadığı müddətcə?" Buyurdu ki: "Gıybeti."
Sekuni deyir ki: "Hz. Sadiq (as) Rəsul-i Əkrəmin (sallal-lahu əleyhi və alihi) belə buyurduğunu söylədi: "Gıybet, müsəlman adamın dinində yeməyin mədəsində etdiyi etkiden daha sürətli bir təsir edər." Və dedi ki: Rəsul-i Əkrəm (səv) belə buyurdu: "Namazı gözləmək üzrə məsciddə oturmak bir başqa nəticə doğurmadığı müddətcə ibadətdir." Deyildi ki: "Ya rəsulullah! Hansı nəticəs(n)i doğurmadığı müddətcə?" Buyurdu ki: "Gıybeti."


Sinesine doyub ozunu muselman ve momun sayan sexsler.Siz munafiq

deyilmisiz?

 
Esdem Tarix: Bazar, 08.06.2008, 16:43 | Mesaj # 17
Leytenant
Qrup: VIP
Mesajlar: 94
Tərif: 7
Status: Xetden kenar
Bi gun Zeynelabidin Hazretlerine birisi gelib, "Falanca senin aleyhinde cok fena konushuyor" dile bir bashqasini gammazlayinca, "Gel, beraberce o kishinin yanina gidelim" deyerek o adamin elinden tuttu. Dogruca geybetcinin yanina geldiler. Imam Zeynelabidin, qeybetini yapan kishiye, kendisine soz tashiyan kishiyi de hayretler icerisinde birakan shu sozleri soyledi:
"Eger benim hakkimda soylediklerin dogru ise, beni bashishlamasi icin Allaha dua et! Eger dediklerin dogru deyilse Allah seni affetsin ve islah etsin."


HICBIR GÖNÜLE ONUN KAPILARINI KIRARAK GIRME!
GIRILMEZ!!!
 
ZehrayiNur Tarix: Bazar, 28.09.2008, 00:02 | Mesaj # 18
General-Leytenant
Qrup: Forum baş moder
Mesajlar: 389
Tərif: 11
Status: Xetden kenar
Qeybet edende, qulaq asanda cehennem ehlidir.

Sinesine doyub ozunu muselman ve momun sayan sexsler.Siz munafiq

deyilmisiz?

 
iravani Tarix: Bazar, 28.09.2008, 17:09 | Mesaj # 19
Polkovnik-Leytenant
Qrup: VIP
Mesajlar: 188
Tərif: 8
Status: Xetden kenar
Peyğəmbər (s) buyurur: " Xalqın ətini qeybət etməklə yeyən şəxs halalzadə olduğunu yalan deyir.Çünki qeybət cəhənnəm itlərinin yemidir."

İmam Sadiq əleyhissalam buyurur: Diqqət edib baxın, görün öz elminizi kimdən öyrənirsiniz!
 
DINDARKA Tarix: Çerşenbe axşamı, 30.09.2008, 23:15 | Mesaj # 20
İstifadeçi
Qrup: İstifadeçi
Mesajlar: 5
Tərif: 0
Status: Xetden kenar
ALLAH BIZI UZAQ ELESIN QEYBETDEN CALUWDUGUM QEDER QEYBETDEN UZAQ OLMAGA CALIWIRAM.ALLAH KOMEYINIZ OLSUN smile

CALIWKI, DILIN DAIM ALLAHI ZIKIR ETMEKLE ISLAQ QALSIN
 
ZehrayiNur Tarix: Çerşenbe, 01.10.2008, 04:49 | Mesaj # 21
General-Leytenant
Qrup: Forum baş moder
Mesajlar: 389
Tərif: 11
Status: Xetden kenar
DINDARKA,
Quote
ALLAH BIZI UZAQ ELESIN QEYBETDEN CALUWDUGUM QEDER QEYBETDEN UZAQ OLMAGA CALIWIRAM.ALLAH KOMEYINIZ OLSUN

bahem inseallah dry Biz indi ele cemiyyetde yasayiriq ki,qeybet bas alib gedir.Bu da cahillikden ireli gelir.Qeybet basdan ayaga bohtandir. Deyende "Besdir qeybet etdin!" Deyirler ki"Qeybet niye olur? sohbet edirikde..." surprised

Bacardigim qeber Qeybetden qaciram.Amma haraya qacsaqda (Allah seytana lenet etsin!) ilanin yarpizdan zehlesi getdiyi kimi gelib insani haqlayir.Allah qeybet qiranlara Hidayet versin. Belke bizde rahat nefes alaq. wink


Sinesine doyub ozunu muselman ve momun sayan sexsler.Siz munafiq

deyilmisiz?

 
iravani Tarix: Çerşenbe, 15.10.2008, 00:10 | Mesaj # 22
Polkovnik-Leytenant
Qrup: VIP
Mesajlar: 188
Tərif: 8
Status: Xetden kenar
"(Dalda) qeybət edib (üzdə) tə’nə vuran hər kəsin vay halına!" (əl-Huməzə (Qeybətçi) surəsi,ayə 1)

İmam Sadiq əleyhissalam buyurur: Diqqət edib baxın, görün öz elminizi kimdən öyrənirsiniz!
 
Qardas Tarix: Çerşenbe, 15.10.2008, 11:49 | Mesaj # 23
Leytenant
Qrup: İstifadeçi
Mesajlar: 86
Tərif: 1
Status: Xetden kenar
Əgər yanında qeybət edilirsə çəkindirin bu pis əməldən belə etmədiyiniz halda sizdə günah etmiş olarsınız.


Məni təbliğ et məni tanıtdır !
 
Forum » FORUM-TEKST » İSLAM » Qeybetden qorunaq!!! (Qeybet, suizan, tecessus- eyni ayede haram edilmisdir.)
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск: