Bazar ertesi, 15.07.2024, 19:12
Приветствую Вас Qonaq | RSS

islam dini

Bölmələr
  Şiə cavabları
  Sorğu
  Saytı qiymetlendirin
  Cəmi cavab: 6952
  Sayğac

  Onlayn: 1
  Qonaq: 1
  İsifadeçi: 0
  Форма входа

  Meqaleler kataloqu

  Главная » Статьи » Tarix

  Masonluq (1)
  Masonluğun tarixi və mahiyyəti
    "Bütün dövrlərdə, başqa vaxta nisbətən dünyanı indi daha çox gizli təşkilatlar idarə edir. Siyasətdə təsadüfən heç nə baş vermir. Əgər nəsə baş verirsə, deməli, belə nəzərdə tutulur."

  Franklin Delano Ruzvelt, sabiq ABŞ prezidenti

    

  Masonluğun tarixi haqqında müxtəlif məlumatlar mövcuddur. Tarixi mənbələrdən məlumdur ki, mason ittifaqı XVIII əsrin əvvəllərində azad bənna və ya tikinti birliyindən yaranıb. Daha doğrusu masonluğun tarixi ətrafında çoxlu əfsanə, mif və uydurma rəvayətlər mövcuddur. Ən çox hallarda masonluğun tarixini lap qədim dövrlə əlaqələndirməyə cəhd göstərirlər. Bir çox mason tədqiqatçıları bəziləri həqiqətə uyğun, bəziləri fərziyyə və təhriflərə yol verməklə, masonluğu ən qədim cəmiyyətlərlə əlaqələndirməyə cəhd göstərirlər. Hətta masonluğun tarixini həzrəti Adəmə aparıb çıxaranlar da olub.

   Bir çoxları masonluğun yaranmasını çar Solomon (Süleyman peyğəmbər) məbədinin tikintisi ilə əlaqələndirirlər. Bir çox tədqiqatçılar masonluğun kökünü pifaqorçuluqda və xristianlıqda axtarırlar. Lakin ən çox həqiqətə uyğun gələn fərziyyə çar Solomonun məbəd tikintisi və tikintiyə rəhbərlik edən Misir kahinlərinin şagirdi Adoniram rəvayətidir.

  Yəqin ki, mason sözünün mənası oxucular üçün maraqlıdır. Mason bənna (daş yonan usta) deməkdir. Rəvayətə görə, onlar öz başlanğıcını çar Solomonun məbədinin tikintisindən götürüblər. Bizə gəlib çatanlara inansaq, çar Solomon elə bir əzəmətli məbəd tikdirmək qərarına gəlir ki, həmin məbəd ilahi bilikləri və həqiqəti dərk etmək istəyənlər üçün məbədgah olsun, həm də ilahi bilikləri, həqiqəti nəsildən-nəsilə ötürə bilsin.

   

  Tarixi mənbəyə əsasən həqiqətdə ilk mason lojası 1215-ci ildə Şotlandiyanın Maqdeburq şəhərində yaradılıb. Ilk mason ordeni isə 1376-cı ildə Londonda meydana gəlib. Ona görə də Ingiltərə masonluğun beşiyi adlandırılır. Müasir masonluq isə öz əsasını 1717-ci ildə Ingiltərədə fəaliyyət göstərən dörd lojanın birləşib, Ingiltərə "Böyük şərq" lojasının yaradılmasından götürüb. 1717-ci ildə yaradılmış "Böyük Şərq" lojasının təsiri altında vaxt axarı boyu Avropada, Şimali və Cənubi Amerikada, digər ölkələrdə yeni-yeni mason lojaları yaradılıb. Ümumdünya ensiklopediyasının məlumatına əsasən dünya üzrə masonların sayı 30 milyona qədərdir. Təkcə Amerikada beş milyona qədər mason fəaliyyət göstərir. 1717-ci ildə Londonda 4 lojanın birləşib "Böyük Şərq" lojası yaradandan sonra ümumi konstitusiyaya ehtiyac yarandı. Ilk olaraq 1722-ci ildə Şotland keşişi Ceyms Anderson mason konstitusiyasını yazdı. Ümumi mason konstitusiyası bütün mason lojalarını vahid halda idarə edilməsinə imkan yaratdı. Konstitusiyada aşağıdakı bölmələr öz əksini tapır: Allah və din, hakimiyyət haqqında, lojalar haqqında, usta, usta köməkçisi və şagird haqqında, lojada və lojadankənar əxlaq haqqında, kənar adamlar arasında masonluq davranışı haqqında, masonun evdə və qonşularla davranışı haqqında və s. Həmin konstitusiya 1734-cü ildə böyük usta Benjamin Franklın tərəfindən tipoqrafik üsulla Amerikada nəşr edilir. Konstitusiyada deyilir: "Biz bənnalar unversal dinə mənsubuq, biz bütün millətlərə, dinlərə, vətənlərə mənsubuq, hər hansı siyasətin əleyhinəyik". Daha sonra deyilir: "Mason sülhsevərdir və qanuni hakimiyyətə tabedir. Mason heç vaxt öz xalqının və vətəninin əmin-amanlığı və firavanlığı əleyhinə sui-qəsddə iştirak etməz".

   

  1782-ci ildə Vilhelmsbadda hersoq Ferdinand Braunşveqin rəhbərliyi altında qəbul edilmiş konstitusiya Rusiya masonluğunun tarixində əsas rol oynayıb. Bu konstitusiya "Azad bənnalar nizamnaməsi" də adlanır. Konstitusiya aşağıdakı sahələri əhatə edir: Allah və din, ruhun ölməzliyi, hakimiyyət və vətənə münasibət, insanlara münasibət, masonun özünün mənəvi tərbiyəsi, mason qardaşlara münasibət, orden qarşısında masonun vəzifəsi və s. Bu konstitusiya 1787-ci ildə Vilhelmsbadda Ümumi Konvent Şurasında təsdiq edildikdən sonra Rusiyaya mason aktları, mərasim və onların izahı, mənəvi tövsiyələr ayaq açır və Rusiya qismən müstəqil mason əyalətinə çevrilir.

   

  Amerikanın Mərkəzi Kəşfiyyat idarəsinin keçmiş əməkdaşı L. Qonsales-Mata 1979-cu ildə yazdığı "Dünyanın həqiqi hakimləri" kitabında dünyanın gizli hakimiyyətinə daxil olan masonların siyahısını dərc edib. Siyahıda əsas yerləri Amerikanın yüksək rütbəli masonları tutur. Tərtib edilmiş siyahıda MKI nin 1953-1961-ci illərdə direktoru olmuş A. Dalles, Cozef Retinger - Bilderberq klubunun baş katibi,Uilyam Donovan - MKI nin direktoru, Manilo Brozyo - NATO-nun baş katibi, Liço Celli - Italiya R-2 lojasının rəhbəri, Jak Attali - Avropa yenidənqurma və inkişaf bankının prezidenti, Amerikanın prezidentləri - H. Trumen, R. Nikson, C. Ford, R. Reyqan, C. Buş, D. Rokfeller, üç tərəfli komissiyanın rəhbəri, H. Kessincer - Amerikanın keçmiş dövlət katibi, "Bnay-Brit" lojasının rəhbəri və s. tuturlar. Bu siyahını Amerika, Avropa və s. Ölkələrin rəhbər kadrları, siyasətçilər, bankirlər, yüksək rütbəli hərbçilər hesabına daha da uzatmaq olar. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, Amerikanın əsasını qoyanlar, müstəqillik aktına imza atanlar Amerikada masonluğun əsasını qoyublar. Bunlardan C.Vaşinqton haqqında aşağıda ayrıca məlumat verilib.

   

  Dünya masonluğunun başında beynəlxalq masonluğun Ali Patriarxı durur.

   

  Ali Patriarxın tabeliyində ali icra orqanı, inzibati, maliyyə, və təbliğat üzrə köməkçiləri mövcuddur. Bunlardan başqa Ali patriarxın nəzdində baş mərkəzi idarələr fəaliyyət göstərir.

   Yer kürəsinin səthi 77 əyalətə bölünərək, baş mərkəzi idarələrə tabe edilib.

  Baş mərkəzi idarələr Vaşinqtonda, Neapolda və Kəlküttədə yerləşirlər.

   

  Ümumiyyətlə, müasir masonluq üç mərhələyə bölünür.

   

  1. Göy masonluq (1-3 dərəcə)

   

  2. Yüksəkdərəcəli qırmızı masonluq (4-18 dərəcə və qara masonluq 19-33 dərəcə)

   

  3. Gözə görünməyən, ən məxfi ali beynəlxalq masonluq.

   

  XVIII əsrin ortalarında masonluğa yardımçı vasitə kimi, qadın mason lojalarının yaradılmasına zəruri ehtiyac yaranır. Almaniyada masonluğun dirçəlməsində əsas rol oynayan Veyshaupt və başqaları tərəfindən yaradılan mason lojaları fəaliyyət göstərməyə başlayır.

   

  Ilk qadın lojaları 1730-cu ildə Fransada yaradılıb. 1774-cü simvolik masonluq tərəfindən qəbul və təsdiq edilib. Qadın mason lojaları digər lojalar kimi, masonların yuxarı dərəcələri tərəfindən idarə edilir və bu idarə etmə məxfi saxlanılır.

   

  "Dirçəliş" mason lojasının sədri Foveti yazır: "Biz dini məhv etmək üçün qadınları öz tərəfimizə çəkməliyik. Kilsənin ürəyinə sancmaq üçün ən yaxşı xəncər pozğunluqdur. Masonluqda fahişəlik əl-ələ verib irəli gedir."

   

  Veyshaupt və Ditrufun proyektinə əsasən mason qadınları iki rituala bölmək nəzərdə tutulur.

   

  Birinci rituala cəlb edilən qadınlar savadlı və abırlı olur, siyasi fəaliyyət və siyasi intriqalar üçün nəzərdə tutulur. Bu ritual "Palladik" adlanır. Ikinci rituala cəlb olunan qadınlar gözəl və yüngültəbiətli olmalıdırlar. Bu qrup qadınlar əylənmək və ehtirası təmin etmək üçün nəzərdə tutulur. Bu ritual "seçilmişlər" adlanır.

   

  Mason ideoloqları fəaliyyətin məxfilik prinsipi əsasında aparılmasına haqq qazandırmaq üçün deyirlər: "Belə çıxmasın ki, biz masonluğun pis cəhətlərini cəmiyyətdən gizlətmək üçün məxfilik prinsipinə əməl edirik. Masonlar sözdə qarşıda tam alicənəb məqsəd qoyurlar. Guya onların fəaliyyətində demokratiya, insan haqlarının müdafiəsi, az saylı xalqların, cinsi azlıqların, siyasi dustaqların hüquqlarının müdafiəsi əsas yer tutur. Bütün bunlar mason fəaliyyətinin zahiri tərəfidir və görüntü yaratmaq məqsədi daşıyır". Masonluğun üç əsas vəzifəsi mövcuddur:

   

  Birinci: Dünyanın bütün amillərində idarəetmənin şovinist xarakterinin gizli formasını təmin etmək;

   Ikinci: Idarəetmənin aşağı strukturuna qeyri-yəhudi millətindən adamları cəlb etmək;

  Üçüncü: Vahid idarəetmənin məxfiliyi və gizliliyini təmin etmək.

   

  Masonluğun mahiyyətini başa düşmək və ondan öz məqsədləri üçün istifadə etmək məqsədi ilə Rusiya çarı I Pyotr masonluğa daxil olur. I Pyotr 1699-cu ildə Kristofer Ren tərəfindən şotland dərəcəli, müqəddəs Andrey lojasına qəbul edilir. Lakin bir nəticə əldə edə, masonluğun təhlükəli cəhətini başa düşə bilmir. Ona masonluğu elə cəhətdən göstərirlər ki, Pyotrda masonluğa qarşı müsbət rəy yaranır. I Pyotr Avropaya pəncərə açaraq, Avropa qaydaları ilə yanaşı masonluğu da Rusiyaya gətirir.

   

  Masonluğun məxfiliyi, sirri və əməlləri aşkarlananda gücünü itirir. Ona görə masonluğa qəbul zamanı mason sirrinin qorunub saxlanılması barədə dəhşətli and içmə mərasimi keçirilir.

   

  Həqiqətən bütün ölkələrdə yüksək və rəhbər şəxslər bir millətdən-sionistlərdən ibarət olsaydılar, onda heç bir xalq buna dözməyib onları devirərdi. Harada xalqa milli lider rəhbərlik edir, orada xalqda mənfi emosiya meydana gəlmir. Amma həmin lider masonların əlində idarə olunan bir morionetkadır. Bunu isə heç kim bilmir.

   "Masonluq-dünyanı idarə edən qüvvə" əsərindən 
  Категория: Tarix | Добавил: media-islam (23.09.2008)
  Просмотров: 2782 | Рейтинг: 4.0/3
  Всего комментариев: 0
  Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
  [ Регистрация | Вход ]
  Axtar
  Linklər