Cüme, 19.07.2024, 04:35
Приветствую Вас Qonaq | RSS

islam dini

Bölmələr
  Şiə cavabları
  Sorğu
  Saytı qiymetlendirin
  Cəmi cavab: 6952
  Sayğac

  Onlayn: 1
  Qonaq: 1
  İsifadeçi: 0
  Форма входа

  Meqaleler kataloqu

  Главная » Статьи » İslam alimleri

  ALLAME MECLİSİ
                                                                       
   
   
     Allame Məclisi (r.ə) Doğumu

  Məhəmməd Mis min Məhəmməd Taki min Maksut Ÿli Məclisi, Allame Məclisi və
  İkinci Məclisi deyə məşhurdur. 1307 h. k. ilində İsfahanda doğuldu.


  09/03/2008

  Ailəsi
  Son əsrlərdə Şiənin fəxr etdiyi bir ailədir. Bu ailədə yüzə yaxın
  böyük alim yetişmişdir.
  1- Allamenin böyük atası; hafiz, alim Ÿbu Naim İsfahani, Tarix-i İsfahan və
  Hilyet'ul-Evliya kitablarının yazıçısıdır.
  2- Allamenin atası; Mevla Məhəmməd Taki Məclisi, Birinci Məclisi deyə
  məşhurdur (1003-1070 h. k.). Mənəvi kəramət və möcüzələri vardır. O
  muhaddis və böyük bir fakihtir. Müxtəlif kitablar təlif etmişdir. Məhəmməd
  Taki Məclisi, Şeyx Bahas(n)ı və Mir Kürəkənin tələbəsidir. Müxtəlif
  elmlərdə ekspert və zamanının təqlid mərcis(n)i idi. Təqlid mərcis(n)i
  olmasına baxmayaraq Cümə Namazı da etdirirdi. İsfahanın Cümə İmamı da o
  idi. Öyrətdiyi kəslərdən oğulu Allame Məclisi (ən çox atasından istifadə
  etmişdir), Ağa Hüseyin Hansari və Molla Saleh Mazenderanidir.
  3- Allamenin Molla Azizullah və Molla Abdullah adlarında iki qardaşı daha vardı
  ki çox təqvalı, zahit və elm sahibi kəslər idi. Ÿhl-i Beyt (ə.s) məktəbini
  təbliğ və xalqı hidayət etmək üçün Hindistana səfər edib orada iqamət
  etdilər.
  4- Allame Məclisi ailəsi, yalnız kişiləri öyrətmədi. Hətta qadınları da
  kişilərin yanında elmi mövzularda böyük mövqelərə çatdılar. Allame
  Məclisinin dörd bacıs(n)ı vardı. Hamısı da araşdırmaçı yazar və
  müəllif idilər. Onların əsərlərindən bəziləri bunlardır: Şərh-i Kafi,
  əl-Müşterekat fi'r-Rical, Şərh-i Şerai'il-İslam, Şərh-i Metalı və
  Şərh-i Ÿzələsidə Dibil-i Hazai. Bu böyük alimə qadınların ərləri də
  İslam aləminin ən böyük alimlərindən idilər. Molla Saleh Mazenderani, Molla
  Mirzə Şirvani, Molla Ÿli Astarabadi və Mirzə Məhəmməd Fasfai.
  5- Allame Məclisinin beş oğulu vardı. Hamısı da atalarının dincliyində elm
  və mədəniyyət öyrənərək elmi mövqelər əldə etdilər.
  6- Allamenin kürəkənləri də ki beş dənə idilər; hamısı alim idilər.
  Allame xüsusi bir təvəccöhlə qızlarını onlarla evləndirirdi.
  Bunlara əlavədən o əsrin alimləri və böyükləri Allame Məclisi ilə çox
  möhkəm dialoq içərisində idilər. Vahit Behbehani, Bahr'ul-Ulum, Tabatabai
  Burucerdi, Riyaz'ul-Ulema'nın sahibi Mirzə Abdullah Ÿfəndi, Şehristani vs..
  Allame Məclisinin, müxtəlif elmlərdəki ekspertliyi o qədər məşhurdur ki
  heç bir şərhə ehtiyac yoxdur. Allame Məclisi adı, içtihat və fiqh
  sahəsində günəş kimi parlayır. Allame Məclisi, bütün elmləri özündə
  yığan böyük alimlərdən idi. O müxtəlif elmlərdə məsələn; təfsirdə,
  fiqhdə, üsul-u fiqhdə, tarixdə, ricalde və dirayede ən qabaqda gələnlərdən
  idi. Bihar'ul-Envar'da qısa bir göz gəzdirmək, hər şeyi çox açıq ifadə
  etməyə çatır. Bunların yanında ağılı elmlərdə də ekspert idi.
  Məntiqdə, fəlsəfədə, riyaziyyatda, coğrafiyada, tibbdə, astronomiyada,
  ədəbiyyat və gizli elmlərdə. Bihar'ul-Enver'deki Kitab'us-Sema vəl-Aləmə
  qısa bir göz keçirmək, onun nə qədər əhatəli bir şəxsiyyət olduğunu
  ortaya qoyar. Bəziləri onu bütün budaqlarda ekspertlik cəhətdən İslam
  tarixində bənzərsiz və bənzərsiz zikr etmişlər.
  Allame, müşkül hədislər mövzusunda çox incə və çox zərif biridir.
  Ayətlər və rəvayətlər haqqındakı bəyanları çox dəqiq və çox
  gözəldir. Onlarda çox az səhv və səhvə rast gəlinər. Allame Məclisi,
  Ÿhl-i Beyt (ə.s) hədisləri araşdırmasına əlavədən fiqhdə də ekspert idi.
  Amma Biharın fiqhə aid dərilərini təmizə çəkmə fürsəti tapa
  bilməmişdir.
  Mənəvi Şəxsiyyəti
  Din alimləri ustadlarından yalnız elm və məlumat al/götürmürlər. Bəlkə
  bunun yanında mənəvi şeyləri və suluqlarını da ustadlarının idarəsində
  edərlər. Allame Məclisi, elmi mərtəbələri qazandığı kimi hətta ondan daha
  sürətli mənəvi mövqeləri də qazanırdı və beləcə gerçək alim-i rəbbani
  oldu. Bu iddia onun əxlaqi xüsusiyyətlərini araşdırmaqla isbat edilər. Ÿn
  əhəmiyyətli əxlaqi xüsusiyyətləri bunlardır:
  1- Allahı Xatırlama: çox qiymətli şagirdi Seyit Nimetullah Cəzairi, ustadı
  haqqında belə demişdir: "Allame, Allahı xatırlamaqdan heç bir an qəflət
  etməzdi və bütün işlərini Allaha yaxın olmaq, ONun razılığını
  al/götürmək üçün edərdi.
  2- Ziyarət: Allame, hidayət imamlarının (ə.s) ziyarətlərinə çox
  əhəmiyyət verərdi. O, günün şərtlərinə nəzərən ümumiyyətlə
  səfərlər çox çətin və ağır şərtlər altında reallaşırdı. Buna
  baxmayaraq Allame dəfələrlə İraqdakı, Ÿrəbistandakı imamları ziyarət
  etdi. Bir neçə dəfə də həccə müşərrəf oldu.
  3- Təvəssül: Allamenin imamlardan (ə.s) gələn dualara xüsusi bir
  təvəccöhü vardı. Onun üçün də Bihar'ul-Envar'da dua və ziyarətə çox
  geniş yer vermiş, bununla birlikdə dua və ziyarət haqqında xüsusi kitablar
  yazmışdır. Bunlardan Zad'ul-Maad, sonrakı dua kitablarının mərcis(n)i və
  qaynağıdır və Tuhfet'uz-Zair, Ziyarət-i İctimaiyyət və Semat dualarının
  tərcüməsidir.
  4- Züht və çəkinmə: Bu böyük insanın ən əhəmiyyətli
  xüsusiyyətlərindən biri onun çox təqvalı, çəkinən və sadə həyatlı
  olmasıdır. Allame, Safeviler dövründə yaşayırdı və Safevi Dövlətinin
  Şeyh'ul-İslam'ı idi. Tək sözlə dövlətin bütün imkanları onun əlində
  idi. Amma buna baxmayaraq tam bir pəhrizlik və züht ilə həyatını davam
  etdirirdi.
  5- Təvazö: Bu da Allamenin başqa bir fərdi xüsusiyyətlərindən idi. O, heç
  kimin cəmiyyətdəki karieri, böyüklüyü və ya kiçikliyi onu təsir etməzdi.
  O, Seyit Ÿli Xan/mehmanxana Mədəninin Səhifə-i Seccadiyeyə yazdığı
  şərhdən Biharda bir çox mövzunu nəql etmişdir. Seyit Ÿli Xan/mehmanxana,
  Allamedən 15 yaş kiçik və mövqes(n)i də Allamenin mövqesinə çata bilməz.
  Qısacası, bu qədər mənəvi kamallar və müxtəlif elmlərin bu adamda olması,
  onu mümtaz bir şəxsiyyət etmişdir ki, tarixdə onun kimisinə çox çətin rast
  gəlinilər.
  Salşumar
  Allame Məclisi, I. Şah Abbas zamanında doğuldu. Şah Abbas; siyasətçi, oyanıq
  və məlumatın biri idi. Amma mərhəmətsiz və daş ürəkli idi. Ondan sonra
  Şah Safı padşah olduğunda İraq, İran hökumət mərkəzindən qopmuşdu. Şah
  Safıdan sonra II. Şah Abbas 9 yaşında padşah oldu. Tac qoyma mərasimində
  Allame (r.ə) ondan içki, qumar vs. pis şeylərin satılmasını və istifadə
  edilməsini qadağan etməsini istədi, o da qəbul etdi. Daha sonra o da digər
  şahlar kimi içki və digər pis vərdişlərə yaxalandı.
  İctimai Mövqes(n)i
  Allame, xalqın nezdində çox təsirli idi. O; dərin elmi, mənəvi təsiri və
  iç bucaqçı bəyanıyla xalqı meyxana və qəhvəxana künclərindən çıxarıb
  məscidlərə çəkməyi bacarmışdı. Onun zamanında məscidlər tıklım
  tıklım dolu idi. Xüsusilə də Ramazan aylarında və Qədr/qadir gecələrində.
  Allame, Safevi şahları üzərində də çox təsirli idi. O, güclü bir
  siyasətçi də olduğu üçün gözəl tədbirləriylə qeyri-kafi şahların
  dövründə ölkəni düşmənlərin hücumundan qoruyurdu. Allamenin ölümündən
  sonra ölkə qarışın tərəfindən Ÿfqanlar İrana hücum etdilər və Safevi
  Hökumətini yıxdılar. Allame, siyasi və ictimai gücündən istifadə edərək
  çox çətin və az ol/tapılan köhnə alimlərin kitablarını çoxaltdı və
  Şiə mədəniyyət qaynağını yox olmaqdan qurtardı.
  <http://www.tebyan.net/bigimage.aspx?img=image/big/1386/09/10923313233602032505399303166239100102140.jpg>
  Elmi Metodu
  Allame Məclisi, ahbari və üsulu arasında orta yolu seçmişdi. Böyük bir
  hədisçi olmasına baxmayaraq ağılı elmlərə də xüsusi bir maraq/əlaqəsi
  vardı. O fəlsəfə oxumuş, hətta fəlsəfə ustadlarından sayılardı. Bununla
  birlikdə hər şeyi əsl qaynağı olan vəhydə tapırdı. Bütün səyini və
  işlərini günahsızların hədislərini yazmağa və nəşr etməyə sərf edirdi.
  O, dini mövzulardakı təhrif və sapdırmalara qarşı çox həssas və ciddi idi.
  Öz zamanında sofiliğin yayıldığını fərq etdi və onlara qarşı ciddi
  tədbirlər al/götürdü. Onlarla mübarizə etdi. Ÿhl-i Beytin köməyiylə də
  bir xeyli bacarılar əldə etdi.
  Allamenin Ləqəbi
  Allame Məhəmməd Mis Məclisi, bu iftixar dolusu ləqəbi Vahit Behbehani, Allame
  Bahr'ul-Ulum və Şeyx-i Üzvüm Ensari kimi böyüklər tərəfindən
  al/götürdü. Bu böyük şəxsiyyətlərin hər birisi çox dalğalı elm və
  mədəniyyət dənizidirlər. Amma Allamenin bu elmi mövqe və menzilesini
  görüncə onu bu ləqəbə layiq gördülər. Həqiqətən də o, öz zamanının
  allamesiydi.
  İsfahanın Şeyh'ül-İslam'ı
  Allame Məclisi, 1098 h. k. ilində Safevi padşahı Süleyman Şah tərəfindən
  İsfahanın Şeyh'ül-İslam'lığı mövqesinə atan idi. Şeyh'ül-İslamlık
  mövqes(n)i, o günün ən yüksək dini və icras(n)ı mövqes(n)i idi. O, xalq
  arasındakı iddialarda qazı və hakim idi. Bütün dini işlər, birbaşa olaraq
  onun əliylə tətbiq olunurdu. Dini vergilər (zəkat, humus, nezir vs.) ona
  verilərdi. Şeyh'ül-İslam, yoxsul və kimsəsizlərin problemləriylə də
  maraqlanardı. İşin maraqlı tərəfi budur ki Allame, bu mövqeləri şahın
  israrı və xahişiylə qəbul etmişdi. Eyni yığıncaqda bir neçə dəfə
  "yalvarıram, xahiş edirəm" cümlələrini ifadə etdi. Allame ömürünün sonuna
  qədər bu mövqelərdə baki qaldı.
  Ustadları
  Allameyə (r.ə) aid bir çox məlumatımız vardır. Ancaq, ustadları haqqında
  əlimizdəki məlumat azdır. Onun rəvayət şeyxlərini bilirik. Amma kimin
  dincliyində bilfiil təhsil gördüyü məchuldur. Ustad və şeyxlərindən
  bəziləri isə bunlardır:
  1-Atası Məhəmməd Taki Məclisi (ö: 1070); nəqli elmlərdə Allamenin ustadı idi.
  2- Ağa Camalın oğulu Mərhum Ağa Hüseyin Hansari (ö: 1098); Allamenin ağılı
  elmlərdəki ustadı idi.
  Şeyxlər:
  3- Mevla Məhəmməd Saleh Mazenderani (ö: 1086)
  4- Molla Muhsin Bolluq Qaşanı (ö: 1091)
  5- Seyit Ÿli Xan/mehmanxana Mədəni (ö: 1120); Səhifə-i Seccadiyenin şarihi.
  6- Şeyx Azad Amuli (ö: 1104); Vesail'uş-Şia kitabının müəllifi.
  Xatırladılması lazımdır ki son bu iki böyük şəxsiyyətlər Allameyə
  rəvayət nəqli üçün icazet verdikləri kimi, özləri ondan icazet də
  al/götürmüşlər. Buna görə Allamenin şagirdlərindən də sayılmışlar.
  Tələbələri
  Min adamdan çox şagird, Mərhum Allamenin dincliyində elm təhsil almışlar.
  Allame, bunların çox çoxuna icazet də vermişdir. Bunlardan bəziləri
  bunlardır:
  1-Seyit Nimetullah Cəzairi
  2- Cəfər min Abdullah Kemerei İsfahani
  3- Zeyn'ül-Abidin min Şeyx Azad Amuli
  4- Süleyman min Abdullah Mahuzi Bahrani
  5- Şeyx Abdurrazzak Gilani
  6- Abdurrıza Qaşanı
  7- Məhəmməd Mis Biyabanki
  8- Mirzə Abdullah Ÿfəndi İsfahani; eyni zamanda Riyaz'ul-Ulema'nın da
  müəllifidir.
  9- Seyit Ÿli Xan/mehmanxana Mədəni; Riyaz'us-Sadikin'in müəllifi (Səhifə-i
  Seccadiyenin şərhi).
  10- Şeyx Azad Amuli
  11- Molla Sima Məhəmməd min İsmayıl Fesayi Şirazi
  12- Məhəmməd min Həsən, Fazil Hind toyuğu və daha bir çoxları...
  Ÿsərləri
  Allame Məclisi, çox bərəkətli bir ömür keçirdi. O, 73 illik həyatında
  yüzdən çox Ÿrəbcə və Farsca kitab yazmışdır. Bunlardan yalnız bir
  dənəsi Bihar'ul-Envar'dır ki 110 dəridir. Bir başqas(n)ı Mir'at'ul-Ukul'dur ki
  26 dəridir. Ayrıca, 40 dəri kitab daha yazdığı deyilir. Allamenin ilk
  yazdığı əsər əl-Ezvan vəl-Mekadirdir. Bunu, 1063-cü ildə yazmışdır. Son
  yazdığı kitab isə Hakk'ul-Yakin kitabıdır. Bunu da 1109-cu ildə, yəni
  vəfatından bir il əvvəl yazmışdır.
  Allamenin bəzi əsərləri bunlardır:
  1- Bihar'ul-Envar: Hədis və tarix ensiklopediyasıdır. Bu kitabda Quran-ı
  Kərimin bir çox ayətlərini də təfsir etmişdir.
  2- Mir'at'ul-Ukul: Sıkat'ul-İslam Kuleyninin kitabının şərhidir.
  3- Milaz'ul-Ahyar: Şeyx Tusinin Tehzib kitabının şərhidir, 16 dəridir.
  4- əl-Feraid'ut-Tarife: Səhifə-i Seccadiyenin şərhidir.
  5- Şərh-i Erbain Hədis: Seçmə hədislər sahəsində yazıla gəlmiş ən
  gözəl əsərdir.
  6- Hakk'ul-Yakin: Etiqad mövzulu bir əsər olan bu kitabın original dili
  Farscadır. Bu mövzuda Allamenin daha bir çox əsəri vardır.
  7- Zad'ul-Maad: Ÿməl və duaların aylara görə dağılımını ehtiva edən bu
  kitab da Farscadır.
  8- Tuhfet'uz-Zair: Ziyarət haqqındadır, original dili Farscadır.
  9- Ayn'ul-Hayat: Vaizlər və hikmətli sözlər ehtiva edər. Ayətlərin yanında
  günahsızların (ə.s) də sözlərindən yığılmışdır, Farscadır.
  10- Sıra idin-Necat
  11- Hilyet'ul-Muttakin: İnsanların gündəlik olaraq və həyatları boyunca
  etmələri lazım olan sünnə əməlləri və bunların ədəbini ehtiva edər.
  12- Hayat'ul-Kulub: Peyğəmbərlər tarixi yanında Ÿhl-i Beyt (a.s)ın da
  həyatlarını mövzu alan/sahə bu kitab 5 dəri olub original dili Farscadır.
  13- Mişkat'ul-Envar: Hayat'ul-Kulub'un xülasəsidir.
  14- Cila'ul-Uyun: Ÿhl-i Beyt (a.s)ın tarixini və müsibətlərini ehtiva edər;
  Farscadır.
  15- İmam-ı Zaman Hz. Mehdi (a.s)ın Tevkiat-ı Şərifi, tərcüməsi ilə birgə.
  16- Xüsusi hədislərin tərcüməsi, Tövhid-i Mufaddal kimi.
  17- Duaların və ziyarətlərin tərcüməsi haqqındakı kitabları böyük
  ziyarət və sənət duası kimi.
  18- Müxtəlif mövzular haqqındakı risalələri, müxtəlif ayətlərin
  təfsirləri, bir çox alimin həyatları və hal tərcümələri.
  çox uzun və darıxdırıcı/sıxıcı olmasın deyə biz bunların bir çoxunun
  adını tək tək zikr etməkdən çəkinirik.
  Allamenin əsərlərində diqqətimizi çəkən nöqtə budur ki, əsərlərinin
  çoxu Farscadır. Bunun mənası budur ki, xitab etdiyi cəmiyyət Fars olduğu
  üçün onları hidayət və irşat etmək üçün onların öz dilləriylə
  danışmış və öz dilləriylə yazmışdır.
  Vəfatı
  Allamenin aydın ömürü, 73 il ətrafına işıq tutduqdan sonra 27 Ramazan 1110
  h. k. tarixində İsfahanda söndü və dünya, bu böyük alimin bolluğundan
  məhrum oldu. Allame öldüyü gün yarım qalan bir çox işləri vardı ki daha
  onları tamamlayamamıştı. Bunlardan bəziləri; Bihar'ul-Envar'ın tekmilesi,
  Müstedrek'ül-Bihar'dır.
  Amma bu haqq yolun yolçuları, seçilmişleri, alimləri, onun yolunu davam
  etdirdilər. Nə var ki bir alimin yerində açılan boşluğu heç bir şey və
  heç bir kimsə doldura bilməz.

  Категория: İslam alimleri | Добавил: media-islam (18.03.2008) | Автор: ilkin E W
  Просмотров: 4500 | Рейтинг: 3.7/3
  Всего комментариев: 0
  Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
  [ Регистрация | Вход ]
  Axtar
  Linklər