Cüme, 19.07.2024, 03:03
Приветствую Вас Qonaq | RSS

islam dini

Bölmələr
  Şiə cavabları
  Sorğu
  Saytı qiymetlendirin
  Cəmi cavab: 6952
  Sayğac

  Onlayn: 1
  Qonaq: 1
  İsifadeçi: 0
  Форма входа

  Meqaleler kataloqu

  Главная » Статьи » Dini meqaleler

  Sirr icinde sirr

  Sır İçində Sirr: Təkliyə Serzeniş 1

  13/03/2008 - 23: 33

  Hüseyin BEHEŞTİ

  Həmd qabaqda da sonda da Allahadır (a. c).

  Allahın salat və salamı yaratdıqları içindəki ən gözəli, sirrinin qoruyucusu, nəbimiz, vəlimiz Hz. Məhəmməd və ONun tərtəmiz, pak Əhl-i Beyti üzərinə olsun.

  Qovulmuş şeytandan Allahın – tebarek Təala – rəhmətinə sığınarıq.

  "Ey insanlar, elmdən daha faydalı xəzinə, helmdən daha faydalı izzət, ədəbdən daha yetişkin soy, qəzəbdən daha dərdli məşəqqət, ağıldan daha yaxşı gözəllik, cəhalətdən daha pis yoldaş, yalandan daha iyrənc pis xüsusiyyət, susmaqdan daha qoruyucu gözətçi və ölümdən daha yaxın bir qeyb yoxdur." (Hz. Əli- Tuhef-ul Ukul)

  Bu gün bir söhbət deyil də yalnız bir monoloqu seçirəm. Bu matəm ayında susqunluğun libasını cıran mənim kimi imanı zəifləyər əlbəttə edəcək bir neçə kəlamın hesabını edər. Və mən də heç də fürsəti qaçırmadan danışmağa başlayıram. Soyuq bir Ərzurum gecəsi. Toplanma səbəbimiz: Hz. Şeyyid'is Şüheda Huseyn (a.s)ın şahidliyinin 40. gününü xatırlamaq. Bu soyuqda beləsinə bir mühitdə var olmaq, həm də Əhl-i Beytin(a. s) yasını xatırlamaq üzrə var olmaq, mənim kimi biri üçün böyük bir şərəf. Bu söhbətin və bundan sonrakı bir neçə söhbətin adına "təkliyə serzeniş" deyəcəyəm. Çünki İmam(a. s) Kərbəlada şəhid edildiyində fəryadı yalnızlığınaydı. Yəni İmam(a. s) tək idi və Allahdan başqa da onu eşidən kimsə yox idi. Qarşısında dayanan insanlar onu duy/eşitmirdilər. Ürəkləri bərki/qatılaşmış, axirətdən üz çevirmişlər və yalnız Huseyn'i(a.s) öldürməyə and içmişdilər. Huseyn (ə.s) isə sözlərini Allah qarşısında başını yerə əyməmək, tövhid eşqindən bir dəfə olsun dönməyəcəyini bütün bir tarixə fövqəladə göstərmək üçün təkliyə qışqırdı və təkliyə axıtdı gözyaşlarını. Qundaqdakı körpəninin qanı Allaha qurban vermə mövzusunda İbrahimdən(a. s) belə qabaqda olduğunu göstərirdi. O aşiq idi və Maşukuna(a.c) qaçırdı. Təklik isə yalnız bir dayanacaq idi. Orada nəfəs aldı, orada azuqəsini yığdı, orada hüccetini tamamladı və eləcə iç idi eşq şərbətini.

  Erbain günü. İmamın(a. s) eşq şərbətini tək içişinin 40. günü. Burada sizlər bir Əhl-i Beyt məclisi qurdunuz. Və bu məclisdə gözyaşları tökməyi istəyirsiniz. Dualar edib, münacatlarla Allaha yaxınlaşmaq istəyirsiniz. Nə gözəl bir niyyətlə toplanmışın olduğunuzu siz məndən daha yaxşı bilirsiniz. Allah – tebarek Təala – sizə razılıq edəcək əlbəttə. Çünki İmam Cəfər-i Sadiq(a. s) belə buyurur: Qırx şəxsiyyət bir qrup gəlib Allah(a.c)a bir məsələdə dua etsələr, Allah mütləq onların dualarına razılıq edər. (Usul-u Kafi c. 2) Və ümid edirəm ki sizlərin də duaları razılıq dərəcəsinə çatacaq. Bunun yanında bu gün bu məkanda sizlər tək başınıza deyilsiniz. Əlbəttə sizlərin qonaqları da var. Əhl-i Beyt(a. s) aşiqləri, Huseyn aşiqləri var bu gün burada. Bəlkə siz görə bilmirsiniz amma Rəsul-ü Əkrəm(s. a. a) onlardan xəbər verir bizlərə. Belə buyurur Rəsul-ü Əkrəm(s. a. a): Bir yerdə biz Əhl-i Beyt üçün bir məclis toplansa, o məclisə göydən yüzlərlə mələk qonaq enər. Ta ki məclis sonlanana qədər də oturarlar. Məclis bitincə öz mərtəbələrinə çıxarlar. Onlardan elə gözəl bir qoxu yayılar ki, yanlarındakı mələklər haradan gəlirsiniz deyə soruşar onlara. Onlar da bir məclisə qatılmışdıq orada Əhl-i Beyt üçün toplanmışdılar deyərlər. Digərləri o məclisin yerini soruşar. Onlar isə məclisin bitdiyini söyləyərlər. Mələklər yenə də o yeri öyrənib oranı ziyarət etmək istəyərlər. (Bihar'ul Envar). İşdə sizlərin bu məclisi yığaraq özünüzə qatdıqlarınız. Sizlər öz yolunuzda böyük bir addım atdınız bəlkə də bu gecə. Amma çox daha çoxunu bacarmalısınız. Daha çoxunu bacarmalıyıq. Özümüzü elm ilə əhatə etməli və İmam-ı Zamanın(a. f) zühuruna hazırlamalıyıq. Necəmi?

  Danışmanın daha başında sizlərə İmam Əli (a.s)dan bir hədis oxumuşdum. Belə buyururdu İmam(a. s): "Ey insanlar, elmdən daha faydalı xəzinə, helmdən daha faydalı izzət, ədəbdən daha yetişkin soy, qəzəbdən daha dərdli məşəqqət, ağıldan daha yaxşı gözəllik, cəhalətdən daha pis yoldaş, yalandan daha iyrənc pis xüsusiyyət, susmaqdan daha qoruyucu gözətçi və ölümdən daha yaxın bir qeyb yoxdur."

  İşdə sizlərə zühura hazırlanarkən azuqəmiz olaraq əldə edəcəyimiz şeylər. Əvvəlcə elm əldə etməliyik. Elm deyərkən əsla ha zahiri elmlərdən bəhs etdiyimi sanmayın. Əlbəttə zahiri elmlərə də ehtiyacımız var ancaq Sədi Şirazinin Gülistan və Bostan adlı məşhur əsərində söylədiyi kimi "əməlsiz elm bal çıxarmayan arıya bənzər". Allah(a. c) da mübarək Cumuə surəsi 5. ayətdə belə açıqlayır bu vəziyyəti: Özlərinə Tövrat yüklənənlər, sonra da onunla əməl etməyənlər, eşşəyə bənzərlər ki böyük/ər-böyük/ər kitablar daşımada; Allahın dəlillərini yalanlayan birliyə gətirilən nümunə, nə də pis bir nümunə və Allah, zalım birliyi doğru yola sövq etməz. İşdə Allah da bizə əldə etməmiz lazım olan elmi ifadə edir. O elmin adı əməldir. Belə ki yuxarıdakı hədisin paralelində İmam Ali(a.s)dan belə bir hədis daha rəvayət edilməkdədir. İmam Əli(a. s) bir gün belə buyurdu səhabələrinə: "elm Çində dahi olsa gedib alın". Ashaptan bəziləri soruşdular: "hansı elm ey imam?" İmam(a. s) buyurdu: "nəfsi tanıma elmi". İşdə elmlərin ən gözəli nəfsi tanımadır. Belə ki Allah Elçisi(s. a. a) belə buyurmuşdur: Nəfsini tanıyan Allahını tanıyar. İşdə bizi İmam-ı Zamanın(a. f) zühuruna hazırlanarkən qalib edəcək ilk şey nəfsimizi tanımaqdır. Onu tanıyacaq elmi Allahdan tələb etməkdir. İşdə bu şəkildə İmamın(a. s) dediyi kimi böyük bir izzət yaxalayacağıq: helm. Nəfsimizi tanımaq bizə ədəb qapılarını da açacaq. Allaha yaxınlaşacaq və günahdan uzaqlaşacağıq. Allah bizə hidayət edəcək və bizi təqvalı olanlardan qərar edəcək. Belə ki Allah mübarək Bəqərə surəsi 143. Ayətdə belə buyurur bizlərə: (…)Doğru (bu) Allahın hidayətə çatdırdıqlarının xaricində qalanlar üçün böyük (bir yük)növ. Allah imanınızı boşa çıxaracaq deyil. Şübhəsiz Allah insanlara şəfqət edəndir, əsirgəyəndir. İşdə bizlər öz nəfsimizi tanışımızda Hz. Resul(s.a.a)ın buyurduğu üzrə Allahımızı da tanımış olacağıq. Beləliklə də qurtuluş məşəlini özümüz üçün yandırmış olacağıq.

  Bu gecə tək başıma təkliyə serzenişte oldum sizlərin qarşısında. Və İmam Əlinin(s. a) hədisinin bir qisimini bu matəm gecəsində şərhə işlə/çalışdım. Əlbəttə hərəkət bizdən Tofiq Allahdandır(a. c). Sözlərimi burada tamamlamadan Hz. Mehdi(a. f) əfəndimizin zühurunu gözləyən, bu zühurun muntazırları olan sizlərə bir tövsiyəm var. Ayetullah Behçet – Allah sayəsini başımızdan əskik etməsin – bu tövsiyəni dəfələrlə etdi və mən də təkrarlamaq istəyirəm. İmamımızın zühurunu gözlədiyimiz bu günlərdə İslam aləminin prioritetli vəzifəs(n)i İslam üzərində sabit qalmaq, imperializm və Siyonizmin İslam üzərindəki hədəflərini geri püskürtmək və İmamın zühuru üçün dua etməkdir. İslam üzərində sabit qalmaq isə Allah, Elçisi (s. a. a) və Hüccet'i(a.s) tanımaqla mümkünüdür. Belə ki Hz. Mehdidən (a. f) gaybet-i suğra (kiçik/qısa gaybet) dövründə xüsusi naipleri vasitəsilə belə bir dua nəql edilmişdir: Allahım tanıt özünü mənə, əgər Özünü tanıtmazsansa mənə, Rəsulunu tanıya bilməm. Rəsulunu mənə tanıt, əgər Rəsulunu mənə tanıtmazsansa, Hüccetini tanıya bilməm. Hüccetini mənə tanıt, əgər Hüccetini tanıtmazsansa mənə, dinimdən saparam. Bizlər də dilimizdən bu duanı salmadan təkrar etməliyik. Beləcə ümid edirəm Allah bizlərə də inayət edəcək və bizi qatında qiymətli olanlardan edəcək.

  Və əssələm-u Əleykum və Rahmətullahi və Berakatuh…

  huseyn_tr@yahoo.fr

   

  Категория: Dini meqaleler | Добавил: media-islam (23.03.2008) | Автор: huseyin behesti E W
  Просмотров: 1760 | Рейтинг: 0.0/0
  Всего комментариев: 0
  Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
  [ Регистрация | Вход ]
  Axtar
  Linklər