Cüme, 16.04.2021, 14:28
Приветствую Вас Qonaq | RSS

islam dini

Bölmələr
  Şiə cavabları
  Sorğu
  Saytı qiymetlendirin
  Cəmi cavab: 6931
  Sayğac

  Onlayn: 1
  Qonaq: 1
  İsifadeçi: 0
  Форма входа

  Meqaleler kataloqu

  Главная » Статьи » Dini meqaleler

  İmam Hüseyn(ə) Qurani- kərimin ayələrində
  İmam Hüseyn(ə) Qurani- kərimin ayələrində

    Hamıya məlumdur ki, İmam Hüseyn (ə) İslam dünyasının ən əzəmətli və
  dəyərli simalarıvdan biri olaraq, daim müsəlmanların və həmçinin
  qeyri-müsəlmənların diqqət mərkəzində olmuşdur. Sözsüz ki, Həzrət
  Hüseynin(ə) belə böyük şöhrətə malik olmasında, onun Məhəmməd
  peygəmbərin(s) nəvəsi olması və həm də, dünyaya ən dəyərli örnək
  olan, İslam yolunda misilsiz igidlik nümayiş etdirdiyi Kərbəla qiyamı
  böyük rol oynamışdır. Amma unutmaq olmaz ki, Həzrət Hüseyn(ə) yüksək
  əxlaqa və  ilahi mənəviyyata malik oldugu üçün bütün müsəlmanların
  müqədddəs kitabı, Qurani-kərimdə də, dəfələrlə insanlara ən yaxşı
  örnək sayılmışdır. Məhz ilahi ayələrin O Həzrətə(ə) münasıbəti və
  ona verdiyi dəyər, bizə onun şəxsiyyətinin sonsuz əzəmətini və Tanrı
  dərgahında olan dəyərini çatdırır. Əhli-sünnə və şiə alimləri öz
  təfsir kitablarında İmam Hüseynin(ə)
    haqqında olan coxsaylı müxtəlif ayələrə işarə etmişlər. Biz isə
  ixtisarla belə ayələrdən bir neçəsini dəyərli oxucularımıza təqdim
  edirik:

  İmam Hüseyn (ə) “Təthir” ayəsində
    Uca Tanrı Qurani-Kərimdə buyurur:
  ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ
  عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ
  وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾
  “Həqiqətən, Allah-taala yalnız siz Əhli-beytdən (ə) pislik və
  çirkinlikləri uzaqlaşdırıb, sizi pak-pakizə (təthir) etmək istəyir.”
  (Əhzab surəsi, ayə 33.)
    Saysız-hesabsız şiə və sünnü rəvayətlərinə əsasən “təthir”
  ayəsi müqəddəs Peyğəmbərimizin (s) ömrünün axırlarında Ümm Sələmə
  xanımın evində nazil olmuşdur. Həzrət Peyğəmbər (s) bu ayə ona nazil
  olduqdan sonra Həzrət Əli (ə), Həzrət Fatimə (ə), Həzrət Həsən (ə),
  və Həzrət Hüseyni (ə) öz əbasının altına alıb buyurdu: “İlahi,
  bunlar mənim Əhli-beytimdir...” Bu vaxt möminlərin anası Ümmü Sələmə
  Həzrət Peyğəmbərdən (s) soruşdu: “Ey Allahın rəsulu (s) mən hansı
  məqama malikəm? Mən də Əhli-beytdən sayılırammı?” Rəsulullah (s) ona
  cavabında buyurdu: Sən doğru yoldasan və haqqa tərəf hərəkət
  edirsən...”
    Əllamə Təbatəbayi bu rəvayətin sənədi haqqında belə buyurur: “Bu
  rəvayət müxtəlif sənədlər ilə zikr olunmuşdur. Demək olar ki,
  yetmişdən çox mötəbər sənəd bu rəvayətin düzgünlüyünü isbatlayır.
  Və toplanmış bu sənədlərin böyük bir qismi, yəni qırxa yaxını,
  əhli-sünnə və otuzdan çoxu şiə mənbələri ilə sübuta yetirilmişdir.”
  (Əllamə Təbatəbayi, «Əl-mizan fi təfsiril-Qur`an» c. 16, səh. 311.)
    Həmçinin böyük Qur`an müfəssiri Feyz Kaşani “təthir” ayəsinin
  Məhəmməd peyğəmbər (s), İmam Əli (ə), Həzrət Fatimə (ə), İmam
  Həsən (ə) və İmam Hüseyn (ə) haqqında nazil olmasını belə açıqlayır:
    “Bu ayənin əba sahibləri (adlarını çəkdiyimiz beş məsum) barədə nazil
  olmasını təsdiqləyən şiə və sünni rəvayətlərini sayıb-qurtarmaq
  olmaz.” (Möhsün Feyz Kaşani, «Təfsiri- Safi», c. 4, səh. 189.)
    Əhli-sünnə məzhəbinin məşhur müfəssirləri də “təthir” ayəsinin bu
  beş nəfər haqqında nazil olmasını söyləmişlər. (Məhəmməd ibn Cərir
  Təbəri, «Cameül-bəyan ən təvilil-Qur`an», c. 12, səh. 6; İbn Əbi
  Hatəm Razi, «Təfsiri-Qur`anil-Əzim», c. 9, səh. 3131; İsmail ibn Kəsir
  Dəmeşqi, «Təfsiri-Qur`anil-Əzim», c. 3, səh. 493; Əli ibn Vahid
  Nişapuri, «Əsbabül-nüzul», səh. 295; Cəlaləddin Süyuti,
  «Əd-dürərül-mənsur fi təfsiril-məsur», c. 6, səh. 604 və sair...) Və
  biz onların bu həqiqəti isbat etmək üçün istinad etdikləri onlarla
  rəvayətin yalnız birini burada yazırıq:
    “Peyğəmbərin (s) xanımı Ümm Sələmə (Allah ondan razı olsun) deyir:
  “Rəsulullah (s) mənim evimdə əbasını üzərinə atıb yatmışdı. Bu
  zaman Fatimə (Allah ondan razı olsun) əlində bir qab yeməklə gəldi.
  Peyğəmbər (s) ona buyurdu: “Ərini və iki oğlun Həsən və Hüseyni də
  çağır, gəlsinlər.” Həzrət Fatimə onları çağırdı və birlikdə
  oturub yemək yedilər. Bu zaman “təthir” ayəsi (Həqiqətən də
  Allah-taala yalnız siz Əhli-beytdən pislik və çirkinlikləri uzaqlaşdırıb,
  sizi pak-pakizə etmək istəyir”) nazil oldu. Həzrət Peyğəmbər (s) öz
  əbasını götürüb onların üstünə tutdu və əlini əbadan qırağa
  çıxarıb asimana işarə edərək, üç dəfə dedi: “İlahi, bunlar mənə
  məxsusdurlar və yalnız bu şəxslər mənim Əhli-beytimdir. Çirkinlikləri
  bunlardan uzaq saxla, pakizə və təthir et!
    Ümm Sələmə deyir: Mən də onlarla birlikdə olmaq üçün başımı əbadan
  içəri salıb dedim: “Ey Allahın Rəsulu, mən də sizinləyəm
  (Əhli-beytdən sayılıram)?” Həzrət buyurdu: “Sən doğru yoldasan və
  yaxşı qadınsan.” (İbn Əbi Hatəm Razi, «Təfsiri-Qur`anil-Əzim», c.
  9, səh. 3132.)
    “Təthir” ayəsinin təfsirində deyilmiş onlarla şiə və sünni
  rəvayətlərinə nəzər saldıqda bəhs etdiyimiz ayənin məhz Həzrət
  Məhəmməd (s), Həzrət Əli (ə), Həzrət Fatimə (ə), Həzrət Həsən (ə)
  və Həzrət Hüseyn (ə) haqqında nazil olması aşkar olur. Və aydın olur ki,
  “Əhli-beyt”dən məqsəd yalnız bu şəxslərdir. Hətta Peyğəmbərin (s)
  xanımları belə “Əhli-beyt”dən sayılmırlar. Allah-taala yalnız
  Əhli-beytin (ə) pak olmasını iradə etmişdir!

  İmam Hüseyn (ə) “Məvəddət” ayəsində
  ﴿قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا
  إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى﴾
  “(Ey Peyğəmbər!) De: Mən sizdən bunun (risaləti təbliğ etməyimin)
  müqabilində qohumluq məhəbbətindən (əhli-beytə sevgidən) başqa bir şey
  istəmirəm.” (Şura surəsi, ayə 23.)
    İslam peyğəmbəri Həzrət Məhəmməd (s) iyirmi üç il müddətində Tanrı
  elçisi olub, bu ağır vəzifənin bütün çətinliklərinə qatlandı. Belə
  ki, Həzrətin (s) buyurduğuna əsasən heç bir peyğəmbər onun qədər
  risalət ağırlığını daşımamış və peyğəmbərlik yolunda əziyyət
  çəkməmişdi. Belə olan halda o Həzrətin (s) öz risaləti qarşılığında
  hər hansısa bir əcr-əvəz istəməməsi, o əcrin çox dəyərli və
  əhəmiyyətli olmasına dəlalət edir. Bu ayədə də, əziz Peyğəmbərimiz
  (s) peyğəmbərlik yolunda çəkdiyi zəhmətlərin qarşılığında ən
  yaxınlarına, Əhli-beytinə sevgi və eşq bəsləməsini istəyir. Lakin burada
  belə bir sual meydana gəlir ki, Həzrət Məhəmmədin (s) ən yaxınları
  kimlər sayılır? O Həzrət bu ayədə “ən yaxınlarım” dedikdə, kimləri
  nəzərdə tutmuşdur? Şiə və əhli-sünnənin mötəbər mənbələrində zikr
  olunmuş saysız-hesabsız rəvayət
  lərə əsasən müqəddəs Peyğəmbərimiz (s) “ən yaxınları” dedikdə
  məqsədinin Həzrət Əli (ə), Həzrət Fatimə (ə), Həzrət Həsən (ə) və
  Həzrət Hüseyn (ə) olduğunu bəyan etmişdir. Sünni aləminin böyük
  Qur`an müfəssiri Zəməxşəri öz təfsir kitabında belə yazır: “Bir
  gün müşriklər öz aralarında deyirdilər: Görəsən Məhəmməd,
  peyğəmbərlik yolunda bu qədər əziyyət çəkdiyi üçün əcr-mükafat
  istəyirmi?” Bu zaman onlara cavab olaraq “məvəddət” ayəsi nazil oldu:
    “(Ey Peyğəmbər, hamıya) de ki, Mən sizdən risalətimin qarşılığında
  ən yaxınlarıma sevginizdən başqa heç bir şey istəmirəm.”
    Zəməxşəri sözünün davamında yazır:
    “Mötəbər hədislərə əsasən bu ayə nazil olduqdan sonra Peyğəmbərdən
  (s) soruşdular: “Ey Rəsulullah, bizə sevgi və məhəbbətləri vacib olan
  ən yaxın adamların kimlərdir?
    Peyğəmbər (s) onların cavabında belə buyurdu:
  “Məvəddət və məhəbbəti vacib olanlar Əli, Fatimə və onların iki oğlu
  Həsən və Hüseyndən ibarətdir.” («Təfsiri-Kəşşaf”, Zəməxşəri,
  Şura surəsi, 23-cü ayənin təfsirində.)
    Həmçinin tanınmış sünni müfəssiri Fəxr Razi yazır:
  “Təfsiri-kəşşafın nəql etdiyinə əsasən Həzrət Peyğəmbər (s)
  buyurur:   “Hər kəs Ali-Məhəmməd eşqilə ölsə şəhid sayılır, hər
  kəs Ali-Məhəmmədi sevib dünyasını dəyişsə günahları bağışlanır.
    Bilin ki, hər kəs Ali-Məhəmmədi sevən halda ölsə təvbə edənlərdən
  hesablanır.
    Bilin ki, Ali-Məhəmməd eşqi ilə ölən, imanı kamil olmuş şəkildə
  dünyadan getmişdir.
    Bilin ki, nəkir və münkər və ölüm mələyi Ali-Məhəmməd sevgisi ilə
  ölənə cənnət müjdəsi verirlər.
    Agah olun! Ali-Məhəmməd eşqi ilə ölən şəxsi, gəlini bəy evinə
  ötürən kimi behiştə tərəf ötürərlər.
    Agah olun! Hər kəs Ali-Məhəmməd sevgisi ilə ölsə, Allah-taala o şəxsin
  qəbrini mələklərin ziyarətgahı qərar verər.
    Agah olun! Ali-Məhəmməd eşqi ilə ölən, İslama və Peyğəmbərin
  sünnəsinə əməl etmiş halda ölmüşdür.
    Agah olun! Hər kim Ali-Məhəmmədə qarşı kinlə ölsə, qiyamət günü iki
  gözünün arasında “İlahi rəhmətdən məyus!” yazılmış halda məhşur
  olar.
    Agah olun! Hər kim Ali-Məhəmmədlə düşmənçilik edib ölsə kafirdir.
    Agah olun! Hər kim Ali-Məhəmmədə qarşı kinli olsa behiştin iyini belə
  hiss etməyəcək.”
    Bu rəvayətlərin hamısını “Təfsiri-Kəşşafın” müəllifi nəql
  etmişdir.
    Mən (Fəxr Razi) isə deyirəm: “Ali-Məhəmməd” Peyğəmbər (s) ilə
  rabitələri daha sıx və möhkəm olan şəxslərdir. Sözsüz ki, Əli,
  Fatimə, Həsən və Hüseynin başqalarına nisbətən daha çox o Həzrətlə
  rabitələri və bağlılıqları var idi. Bunun inkar olunmaz bir həqiqət
  olması bütün müsəlmanlar tərəfindən qəbul olunmuşdur. Deməli,
  Ali-Məhəmməd adlarını zikr etdyimiz şəxslərdir. Lakin bəzilərinin
  fikrincə ayədə zikr olunmuş (“Əl-qurba” - ən yaxınlar) dan məqsəd
  “qohum-əqraba” və bəzilərinin nəzərincə “ümmət”dir. Yenə də
  hər iki halda onlar (Əli, Fatimə, Həsən və Hüseyn) Ali-Məhəmməddən
  sayılacaq. Beləliklə Əli, Fatimə, Həsən və Hüseynin Ali-Məhəmməd
  olması haqda heç bir şəkk-şübhə yoxdur. Amma bunlardan başqalarının
  Ali-Məhəmməd olub-olmaması haqda müxtəlif fikirlər vardır.
    ...Ümumiyyətlə bir çox dəlillərə əsasən “məvəddət” ayəsi Əli,
  Fatimə, Həsən və Hüseyn haqqında nazil olmuşdur.” (Fəxr Razi,
  «Təfsiri-kəbir», Şura surəsi, 23-cü ayənin təfsirində.)
    Həmçinin Təbəri İbn Abbasdan nəql edir ki, “məvəddət” ayəsi nazil
  olduqdan sonra, müsəlmanlar Peyğəmbərin ətrafına cəmləşib soruşdular:
  “Ey Allahın rəsulu, bizə məhəbbət və sevgisi vacib olan yaxınlarından
  məqsəd kimlərdir? Həzrət Məhəmməd (s) onların cavabında buyurdu:
    “Əli, Fatimə və iki oğlanları Həsən və Hüseyn” («Zəxairül-üqba fi
  mənaqibi zəvil-qürba» səh. 25; «Möcəmi-kəbir» c. 1, səh. 125; Heysəmi,
  «Məcməüz-zəvaid», c. 2, səh. 25; İbn Cəbbar Maliki,
  «Əl-füsulül-mühimmə», səh. 29; Qürtubi,
  «Əl-camiül-əhkamul-Qur`an», c. 16, səh. 21 və sair...)
    Təbiidir ki, Ali-Məhəmmədə (ə) həqiqi məhəbbət o zaman olar ki, onların
  buyurduqlarına itaət olunsun. Çünki, itaətsiz məhəbbət Qur`an və
  Peyğəmbərin məntiqi ilə heç bir şəkildə uzlaşmır. Necə ki,
  Qurani-Kərimdə deyilir: “Əgər Allahı sevirsizsə, o zaman mənə
  (Peyğəmbərə) itaət edin. (Ali İmran surəsi, ayə 31.)
  2) İmam Hüseyn (ə) «İnsan» surəsində
  «İnsan» surəsi Qurani-Kərimin 76-cı surəsi olub və 31 ayədən ibarətdir.
  Bu surənin 5-ci ayəsindən 22-ci ayəsinə qədər Əhli-beytə (ə) aid olunur:
  إِنَّ الْأَبْرارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ
  كانَ مِزاجُها كافُوراً (*) عَيْناً يَشْرَبُ
  بِها عِبادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَها
  تَفْجِيراً (*) يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَ
  يَخافُونَ يَوْماً كانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً
  (*) وَ يُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى‏ حُبِّهِ
  مِسْكِيناً وَ يَتِيماً وَ أَسِيراً (*) إِنَّما
  نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لا نُرِيدُ
  مِنْكُمْ جَزاءً وَ لا شُكُوراً (*) إِنَّا
  نَخافُ مِنْ رَبِّنا يَوْماً عَبُوساً
  قَمْطَرِيراً (*) فَوَقاهُمُ اللَّهُ شَرَّ
  ذلِكَ الْيَوْمِ وَ لَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَ
  سُرُوراً (*) وَ جَزاهُمْ بِما صَبَرُوا جَنّ
  َةً وَ حَرِيراً (*) مُتَّكِئِينَ فِيها عَلَى
  الْأَرائِكِ لا يَرَوْنَ فِيها شَمْساً وَ لا
  زَمْهَرِيراً (*) وَ دانِيَةً عَلَيْهِمْ
  ظِلالُها وَ ذُلِّلَتْ قُطُوفُها تَذْلِيلاً
  (*)وَ يُطافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِنْ
  فِضَّةٍ وَ أَكْوابٍ كانَتْ قَوارِيرَا (*)
  قَوارِيرَا مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوها
  تَقْدِيراً (*) وَ يُسْقَوْنَ فِيها كَأْساً
  كانَ مِزاجُها زَنْجَبِيلاً (*) عَيْناً فِيها
  تُسَمَّى سَلْسَبِيلاً (*) وَ يَطُوفُ
  عَلَيْهِمْ وِلْدانٌ مُخَلَّدُونَ إِذا
  رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤاً
  مَنْثُوراً (*وَ إِذا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ
  نَعِيماً
  وَ مُلْكاً كَبِيراً (*) عالِيَهُمْ ثِيابُ
  سُندُسٍ خُضْرٌ وَ إِسْتَبْرَقٌ وَ حُلُّوا
  أَساوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَ سَقاهُمْ رَبُّهُمْ
  شَراباً طَهُوراً (*) إِنَّ هذا كانَ لَكُمْ
  جَزاءً وَ كانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُوراً (*)
  «Doğurdan da əsl yaxşı insanlar kafurun xoş ətrinə qarışmış camdan su
  içərlər. Elə bir çeşmədən (su içərlər) ki, oradan yalnız İlahi
  bəndələri (övliyalar) su içir və onu istədikləri tərəfə yönəldirlər.
  Onlar nəzir etdikdə yerinə yetirir və müsibəti uzun olan gündən (qiyamət
  günündən) qorxurlar. Yeməyi sevdikləri halda onu yoxsula, yetimə və əsirə
  ehsan edirlər. (və deyirlər:) Biz yalnız Allaha xatir sizə ehsan edirik və
  bunun qarşılığında sizdən heç bir əvəz və təşəkkür istəmirik. Biz
  qaranlıq və vəhşətli gündən (qiyamətdən) Rəbbimizə (necə cavab
  verəcəyik) deyə qorxuruq. (onlar belə olduqları üçün Tanrı da, onları o
  günün şərindən amanda saxlayar və onlara  sevinc və şadlıq nəsib edər.
  Həmçinin səbr etdikləri üçün behişt və (orada) ipək paltarlar ilə
  mükafatlanarlar. Taxtlara söykənib (rahatlanarlar), orada nə günəş (qızmar
  isti), nə də sərt so
  yuq görəcəklər. Ağaclarının kölgəsi üstlərinə düşəcək, meyvələri
  də onların qarşılarında olacaqdır. Gümüş və büllur qablar onların
  ətrafında dolanarlar. Gümüşdən olan  elə billur (qədəhlərlə) ki,
  (xidmətçilər) onları (sahiblərinə) münasib ölçüdə müəyyən etmişlər.
  Onlar behiştdə zəncəfil ilə qarışmış  su kasasından içərlər. Bu su
  çeşməsini orada «Səlsəbil » adlandırırlar. Orada onların dövrəsində
  behişt cavanları dolanar ki, əgər onları görsəniz (yerə) səpilmiş
  mirvarilərə bənzədərsiniz. Əgər oranı (behişti) görsəniz çoxlu
  nemətləri və əzəmətli hakimiyyəti müşahidə edərsiniz!  Onların
  üzərlərində taftadan və atlazdan (nazik və qalın ipəkdən) yaşıl libaslar
  vardır. Və gümüş, bilərziklər ilə bəzənərlər. Rəbbi onlara çox pak
  bir su içirdər. Doğurdan da «bu sizin mükafatınızdır və zəhmətiniz
  qiymətləndirilir.»
  Şiə və sünni təfsirçilərin əksəriyəti yazırlar: Bu ayələr Həzrət
  Əli, Həzrət Fatimə, Həzrət Həsən, Həzrət Hüseyn və onların xadiməsi
  Fizzə xanımın şənində nazil olmuşdur.
  Xatırladaq ki, «İhqaqul-həqq» kitabının 3-cü və 9-cu cildində 150-dən
  çox (təkcə) sünni rəvayətləri gətirilmişdir ki, yuxarıdakı ayələrin
  adlarını zikr etdiyimiz şəxslərin şənində nazil olmasına dəlalət
  edirlər. Biz isə bu məzmunda onlarla sünni mənbələrində yazılmış
  rəvayətlərdən yalnız bir rəvayəti nəzərinizə çatdırırıq:
  Böyük sünni təfsirçisi olan Alusi, İbni Abbasdan mötəbər sənəd ilə nəql
  edir:
  «Həsən və Hüseyn xəstələnmişdilər. Onların babaları Məhəmməd (s) Əbu
  Bəkr və Ömər ilə birlikdə Həsən və Hüseynin görüşünə gəldilər.
  Başqa səhabələr də, onların görüşünə gəlmiş idilər. Onlar Əliyə
  (Allah onu əziz etsin) dedilər: Ey Əbul Həsən, övladlarının şəfa tapması
  üçün nəzr et!
  Əli, Fatimə və onların xadiməsi Fizzə onların şəfa tapması üçün üç
  gün şükür orucu tutmağı nəzr etdilər.
  Uca Tanrı Həsən və Hüseynə şəfa bəxş etdi. Onlar nəzr etdilkəri
  oruclarını tutmaq istəsələr də, iftar etmək üçün evlərində heç bir şey
  yox idi. Əli (ə) vəziyyəti belə gördükdə Yəhudi Şəmun Xeybərinin yanına
  gedib bir miqdar arpa borc aldı və Fatimənin (Allah ondan razı olsun) yanına
  gəldi. Fatimə ayağa qalxıb arpadan un düzəltdi və beş nəfər ev
  sakinlərinin adına xəmir yoğurdu. Əli şam namazını Peyğəmbər (s) ilə
  məsciddə qıldıqdan sonra evə qayıtdı. Çörəklər bişmişdi. Hamı bir
  yerə yığışıb iftar açmaq istədi. Lakin elə bu anda bir yolçu onların
  qapılarına yaxınlaşıb dedi: “Salam olsun sizə ey Məhəmmədin (s)
  Əhli-beyti! Mən bir yoxsul müsəlmanam, mənə yemək verin. Tanrı sizə behişt
  yeməkləri əta etsin!»
  Onlar çörəklərini yoxsula verib öz iftarlarını su ilə açdılar. Və gecəni
  belə keçirtdilər. Sabahkı gün də bu şəkildə oruc tutdular. Fatimə yenə
  də ayağa qalxıb iftar üçün çörək bişirdi. Əli Peyğəmbər (s) ilə şam
  namazını məsciddə qılıb evə qayıtdıqdan sonra süfrə quruldu. Süfrəyə
  çörəklər gəldiyi zaman bir nəfər qapını döyüb dedi: «Salam olsun sizə
  ey Məhəmmədin (s) Əhli-beyti! Mühacir övladlarından olan bir yetiməm. Mənə
  yemək verin. Allah da sizə behişt təamlarından versin!»
  Onlar öz çörəklərini yetimə verib, bu gecəni də fəqət su ilə iftar
  etdilər.
  Onlar üçüncü gün də nəzr etdikəri orucu tutmağa davam etdilər. Fatimə
  (Allah ondan razı olsun) son qalan arpadan un düzəldib çörək bişirdi.
  Əli(Allah ondan razı olsun) yenə də Peyğəmbər ilə şam namazını məsciddə
  qılıb evə qayıtdı. Elə ki, süfrə açıldı və çörəklər süfrəyə
  gəldi, bu anda bir əsir onların qapılarına yaxınlaşıb dedi: «Salam olsun
  sizə ey Məhəmmədin (s) Əhli-beyti! Mən bir əsirəm, mənə ehsan edin ki,
  Allah da sizə ehsan etsin!»
  Onlar o gecə də çörəklərini əsirə verməklə öz iftarlarını su ilə
  açdılar.
  Səhər açıldı. Əli (Allah ondan razı olsun) Həsən və Hüseyni özü ilə
  birlikdə Rəsulullahın (s) hüzuruna apardı. Rəsulullah (s) onların aclıqdan
  quşlar kimi titrədiklərini görüb buyurdu: «Ey Əbul Həsən, sizi bu
  vəziyyətdə görmək mənim üçün çox çətindir!»
  Sonra Peyğəmbər (s) onlarla birlikdə Fatimənin (Allah ondan razı olsun)
  yanına gəldi. Onlar Fatiməni aclıqdan qarnı belinə yapışmış halda mehrabda
  ibadət edən gördülər. Hətta onun aclıqdan gözləri belə içəri
  batmışdı. Peyğəmbər (s) onların bu halına çox narahat olub, kədərləndi.
  Elə həmin vaxtda Cəbrayıl Peyğəmbərə (s) nazil olub dedi: «Ey Məhəmməd,
  al bunu, Uca Tanrı sənin Əhli-beytinə hədiyyə etdi.»
  Həzrət Məhəmməd (s) dedi: «Ey Cəbrayıl, nəyi alım?» Bu anda Cəbrayıl
  «Həl əta ələl insan» surəsini ona qiraət etdi.

  Müəlliflər:
  Tofiq Əsədov    Əfzələddin Rəhimov

  Категория: Dini meqaleler | Добавил: media-islam (06.08.2008)
  Просмотров: 2072 | Рейтинг: 3.5/2
  Всего комментариев: 0
  Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
  [ Регистрация | Вход ]
  Axtar
  Linklər