Cüme, 27.01.2023, 04:30
Приветствую Вас Qonaq | RSS

islam dini

Bölmələr
  Şiə cavabları
  Sorğu
  Saytı qiymetlendirin
  Cəmi cavab: 6947
  Sayğac

  Onlayn: 1
  Qonaq: 1
  İsifadeçi: 0
  Форма входа

  Meqaleler kataloqu

  Главная » Статьи » İslam alimleri

  Mezlum Fakih Şehid-i Sani

  Tarix boyunca Livan, çox böyük alimlər, müçtehitler və mücahidlər
  yetişdirən bir məmləkət olmuşdur. Bu torpaqlarda, az amma bütün İslam
  coğrafiyasına təsir edən, hətta bütün dünyaya böyük təsirlərdə
  ol/tapılan insanlar yetişmişdir. Məsələn, Şeyx Bahas(n)ı, Allame
  Şerefuddin, İmam Musa Sadr və daha yüzlərlə böyük alim.
  Livanlı və İslama saysız xidmətləri ol/tapılan, bənzərsiz əsərləriylə
  hal-hazırda dahi minlərlə müçtehit yetişməsinə səbəb olan, Ehlibeyt
  məktəbinin varlığıyla fəxr etdiyi, bu alimlərdən biridə Şəhid-i Sanidir.
  Şəhid-i Sanının bizim üçün bir başqa əhəmiyyətli xüsusiyyəti də,
  mübarək qəbirinin İstanbulda ol/tapılmasıdır.
  Doğumu Və Ailəsi
  Ÿsl adı, Şeyx Zeynuddin b. Ÿli b. Ÿhməddir, lakin hər kəs tərəfindən
  ümumiyyətlə Şəhid-i Sani (ikinci şəhid) olaraq tanınmaqdadır. Bu böyük
  alim, 8 Mart 1506 (h: 13 Şevval 911) ilində, elm, təqva və üstün əxlaqi
  xüsusiyyətlərə sahib cənub Livanlı bir ailədə gözlərini dünyaya açdı.
  Atası, o bölgənin qabaqda gələn alimlərindən Nuriddin Ÿlidir.
  Şəhidi Sanının soyundan İslama faydalı çox böyük alimlər çıxmışdır.
  Belə ki, hər biri Allah yolunda etdikləri böyük xidmətlər və çəkdikləri o
  qədər ağrılar üzündən adlarını qızıl hərflərlə yazdırmışlar.
  Məsələn:
  Meaalim'id Din fil Üsul kitabının yazıçıs(n)ı Allame Ÿbu Mənsur Cemaluddin
  Həsən. Cəfəri fiqhinin əhəmiyyətli əsərlərindən Medarik, kitabının
  yazıçıs(n)ı Seyit Məhəmməd Ÿli Amuli, Livanlı Müsəlmanların iftixarı
  olan İmam Musa Sadr. Özü kimi məzlumca şəhid edilən Məhəmməd Mis Sadr,
  qardaşı Bintül Xuda və digər onlarla şəhid və alim. Hamısı Şəhid-i
  Sanının soyundan gələn, Onun kimi İslama xidmət edən və Ehlibeyt yolunda
  şahidliyə çatan insanlardır.
  Təhsili
  İlk müəllimi atasıdır, atası Nuriddin Ÿli b. Ÿhmədin yanında müqəddimə
  dərslərini oxudu, daha uşaq yaşlardaykən atasını itirdi. Atasının ölümü
  Ona çox çətin gəlmişdi, ayrıca artıq kimsəsiz qalmışdı. Meys
  qəsəbəsindəki bibi/hələsinin yanına getmək məcburiyyətində qaldı, amma
  əslində bu ilahi bir lütf idi, çünki burada ol/tapılan dövrün böyük
  alimlərindən şeyx Ÿli b. ABŞılalıdan içtihat yolunda lazımlı olan bütün
  elmləri öyrəndi. Fiqh, hədis, təfsir və fiqh metodologiyası kitablarını bu
  alimin yanında oxudu. Daha sonrasan da digər alimlərdən də faydalana bilmək
  üçün səfərlər edib, müxtəlif ölkələrə getdi.
  İlk olaraq Kereki Nuh şəhərində ol/tapılan Meheccet'ül Bəydənin
  yazıçıs(n)ı Cəfər Kerekidən dərs almaq üçün onun yanına vardı. Daha
  sonra Şama gedərək, Şeyx Məhəmməd b. Mekkidən tibb, fəlsəfə və qiraət
  elmini öyrəndi. Könülündə ol/tapılan elm susuzluğu və hədəfi olan İslama
  xidmətlə yorulmaq bilmədən, böyük çətinliklərlə özünü Misirə
  çatdırdı. Burada dəyişik budaqlarda dəyişik ustadlardan faydalandı.
  1537-ci ildə həcc farizasını yerinə yetirdikdən sonra, Qüdsə gələrək
  burada ol/tapılan ehlisünnetin böyük alimlərindən Şeyx Şemsuddin b. Ÿbu
  Lətifə, Düzgünü Buxari və Düzgünü Müslümü oxuduqdan sonra ondan
  rəvayət nəqli icazəsini al/götürdü.
  Şəhid Sanının elm öyrəndiyi ustadlarından bəziləri bunlardır:
  1- Atası, Ÿli b. Ÿhməd Amuli Cabai (ö. 925)
  2- Şeyx Ÿli b. ABŞılalı Meysi (ö. 938)
  3- Seyit Həsən b. Cəfər Kereki4-
  5- Şehabuddin b. Neccar Hanbeli
  Elmi Ölçüs(n)ü
  Şəhid Sani, hər nə qədər Cəfəri məktəbinin müctəhidi olsa da, bir çox
  ehlisünnet şəhərlərində ol/tapılaraq onların kitablarını tədris
  etmişdir. Belə ki, həm ehlisünnet tərəfindən və həm də şiələr
  tərəfində çox sevilməkdə və elminə böyük əhəmiyyət verilməkdə idi.
  Dövrün Osmanlı padşahı, Onu İstanbula dərs vermək və şagirdlər
  yetişdirmək üçün dəvət etdi. Bu dəvəti qəbul edən Şəhidi Sani 1545 (h:
  952) ilində İstanbula gələrək, Fateh səmtində dərs verməyə başladı,
  tədrisin yanında kitablar yazdı. İstanbulda, on elm budağında çox
  əhəmiyyətli on əsər qələmə aldı. İstanbulun qabaqda gələn alimlərindən
  Qazı Ÿsgər Məhəmməd, Şəhid-i Sanının əsərlərindən, elmindən və uca
  əxlaqından çox təsirləndi, necə ki Qazı Ona; "dilədiyi yerdə dərs verib,
  idarə etmə səlahiyyətini verdi". Şəhid-i Sani, İstanbuldan ayrılaraq Livana
  geri döndü və Balebekdə Nuriyyə mədrəsəsində dərs verməyə davam etdi.
  Balebekdə dərs verdiyi müddətcə elmi şöhrəti sayəsində artıq mərci də
  olmuşdu. Seçmə alimlər və elm sevdalıları, bu uca şəxsiyyətin elmi və
  əxlaqi xarakterindən feyiz al/götürmək üçün uzaq diyarından yola çıxaraq
  onu görməyə gəlirlər, onun isti nəfəsindən faydalanırdılar.
  Şəhid-i Sani, bu şəhərdə çox geniş bir şagird kütləsinə dərs verirdi.
  Cəfəri, Hənəfi, Şafis(n)i, Maliki və Hanbeli təriqətlərinə aid fiqh və
  əqaid mövzularını çox yaxşı bildiyindən və bu mövzulara hər kəsdən daha
  vəqf olduğundan hər seqmentə xitab edə bilirdi. Həm fiqhdə, həm də akaitte
  müasir və razı dərslər verirdi, hər kəs öz təriqətinə görə ondan fətva
  al/götürərdi. Yetişdirmiş şagirdlərdən bəziləri bunlardır:
  1- Seyit Nuriddin Ÿli Amuli Cibə-i
  2- Vesail'üş Şiənin yazıçıs(n)ı Azadı Amuli.
  3- Seyit Ÿli Hüseyni Cezini
  4- Şeyx Hüseyin b. Abdussamet Hərisi
  5- Bahauddin Məhəmməd b. Ÿli.
  Ÿsərləri
  Bərəkətli ömürü davamlı dərs vermək, danışmalar etmək, insanları
  işıqlandıraraq keçdi, bütün bu məşğul olunarının yanında 70
  əhəmiyyətli əsəri də qələmə aldı. Bunlardan bəziləri belədir:
  A: Fiqh budağında.
  1-Ravz'ul-Cinan fi Şərh-i İrşad'il-Ezhan. 2- Mesalik'ul-Efham fi Şərh-i
  Şerai'il-Ahkam. 3- əl-Fevaid'ul-Amelliyye fi Şərhin-Nefliyye. 4-
  əl-Mekasid'ul-İlliyye fi Şerh'il-Elfiyye. 5- ər-Ravzat'ul-Behiyye fi Şərh-i
  Lümat'id-Dımeşkiyye.
  B: Üsulu Fiqh
  1-əl-Bidayet-u fi İlm'id-Diraye.2- Temhid'ul-Kavaid'il-Usuliyye li
  Tefri'il-Ahkam'iş-Şer'iyye. 3- Şərhi əl-Bidayet-u fi İlm'id-Diraye.
  C: Hədis
  1-Kitabın fil-Ahadis.2- Gunyet'ul-Kasidin fi Istılahat'il-Muhaddisin.
  D: Dua
  1- Risalətin fil-Ediyye. 2- Risalətin fi Adab'il-Cuma.
  E: Kəlam elmi
  1- Hakaik'ul-İman.
  F: Təfsir
  1- Risalətin fi Aşerh'il-besmele.
  g: Ÿxlaq və mədəniyyət
  1- Munyet'ul-Murid fi Edeb'il-Mufid.2- Mesken'ul-Fuad İnde Fıkhıl-Ehibbe
  vəl-Övlad. 3- Keşf'ur-Raybet an-Ahkam'il-Gıybet.
  Şahidliyi
  Şəhid-i Sani də fəzilət sahibi digər şəhidlər kimi gözünü dünya
  ehtirası bürümüş, şəxsi mənfəətləri arxasında olan bir dünya
  perestlerin qurbanı olmuşdu. Hadisə, qısaca belə reallaşmışdır:
  Cibə əhalisindən iki adam, aralarındakı bir anlaşılmazlığı həll etməsi
  üçün Şəhid-i Saniyə müraciət edərlər. Şəhid də, şəri üsullara görə
  aralarında hökm edər. Ÿleyhinə hökm edilən adam, bu hökmə qarşı
  gələrək Seyda Şəhəri qazısına sığınar və onun yanında Şəhid-i Sanini
  Rafiziliklə günahlandırar/cinayətlər. Qazı, dərhal hərəkətə keçərək
  vəziyyəti Osmanlı padşahı Sultan Səlimə bildirər. O da Şəhidi həbsi
  üçün birini vəzifələndirər. Və ondan Şəhidi tapmasını, təriqəti
  haqqında məlumat al/götürməsini, Rafizi olması halında dərhal həbs edib
  sarayına gətirməsini istər.
  Vəzifəli, Şəhidin həccə getdiyini öyrənər öyrənməz nəğdə düşər və
  hələ Məkkəyə çatmadan onu yaxalayar. Şəhid, həcc farizasını yerinə
  yetirmək üçün ondan möhlət istər, otaq icazə verdikdən sonra, həccini
  bitirər. Daha sonra Şəhidi həbs edərək İstanbula doğru yola qoyular.
  İstanbula yaxınlaşdıqlarında biriylə qarşılaşarlar, bu adam Şəhidi həbs
  edənə belə deyər:
  —Sən bunun kim olduğunu bilirsənmi? bu adamın İstanbulda çox sevəni var,
  sarayda belə bunu sevənlər var. Padşaha yol boyunca mənə zülm və əziyyət
  etdi dərsə/desə, bil ki padşah səni çox pis cəzalandırar. Yaxşısımı sən
  bunu buracıqda öldür və başını saraya apar.
  Otaq, Allahdan qorxmadan 1558 (h: 966) ilində, bu böyük alimin mübarək
  başını oracıqda kəsdi və başını al/götürərək yola qoyuldu, bədəni də
  eləcə yerdə qaldı.
  Sultan Səlim, göndərdiyi adamın etdiyi bu işə çox qızar/hirslənər.
  Sarayda ol/tapılan Seyit Abdurrahim Abbasi, Şəhidin çox köhnə dostlarından
  idi və kəsik başını görüncə çox kədərlənər, padşahdan qatilin mütləq
  cəzalandırılmasını və qisas edilməsini istər. Padşahda Şəhidi Sanini
  qətl edənin, dərhal öldürülməsini əmr edər.
  Allame Məclisinin şagirdlərindən və o dövrün alimlərində Nimetullah
  Cəzairi, Şəhidi Sanının başsız qalan bədəni haqqın bunları yazmaqdadır:
  "Acımazsızca başı kəsdi və bədəni eləcə yerdə qaldı. gecələri davamlı
  bədəninə səmadan nur əks olunmaqda idi. Bunu görən ətrafdakı kəndlilər
  dərhal oraya gəldilər, böyük bir alim və övliya olduğunu anladılar. Dərhal
  bir qəbir qazıb, oraya basdırdılar və Şəhid üçün böyükcə də bir
  türbə etdilər. İndi İstanbulda Zeynuddin Vəli Türbəsi olaraq tanınmaqdadır
  və qəbiri başına gələrək dua edənlər çoxdur."
  Allah ruhunu şad etsin, uğrunda şəhid olduğu Ehlibeytdən ayırmasın və
  bizlərə də bu alimin himayəsini nəsib etsin.

  Категория: İslam alimleri | Добавил: media-islam (18.03.2008) | Автор: ilkin E W
  Просмотров: 2832 | Рейтинг: 0.0/0
  Всего комментариев: 0
  Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
  [ Регистрация | Вход ]
  Axtar
  Linklər