Bazar ertesi, 15.07.2024, 17:36
Приветствую Вас Qonaq | RSS

islam dini

Bölmələr
  Şiə cavabları
  Sorğu
  Saytı qiymetlendirin
  Cəmi cavab: 6952
  Sayğac

  Onlayn: 1
  Qonaq: 1
  İsifadeçi: 0
  Форма входа

  Meqaleler kataloqu

  Главная » Статьи » Dini meqaleler

  В категории материалов: 189
  Показано материалов: 21-40
  Страницы: « 1 2 3 4 ... 9 10 »

  Сортировать по: Tarix · Adına göre · Reytinqe göre · Şerhe göre · Oxunmağa göre
  MƏHƏMMƏD PEYĞƏMBƏRİN(S) RAMAZAN AYININ GƏLİŞİ MÜNASİBƏTİLƏ
  BUYURDUĞU “ŞABANİYYƏ” XÜTBƏSİ
  Dini meqaleler| Baxıldı: 2261 | Əlavə etdi: media-islam| Tarix: 03.09.2008 | Reytinq: 4.3/3 | Şərh (0) | Forumda müzakirə et

  Təbiətşünaslıq alimləri arasında insanın yaranışı haqqında iki nəzəriyyə mövcuddur. Transformizm adlanan birinci nəzəriyyənin tərəfdarları bu fikirdədirlər ki, canlı aləm başlanğıcda bu günki formasında olmayıb. Güya ilk əvvəl okеanın müxtəlif nöqtələrindəki bir hücеyrəli bəsit cansız varlıqlar xüsusi bir şəraitdə canlı varlığa çеvrilmişlər. Güya mikroskopik ölçüyə malik olan bu canlılar ilk əvvəl bir növdən digərinə, sonra sudan quruya, daha sonra isə qurudan havaya çеvrilmişlər. Bu təkamülün son yеtkin halqası isə insandır.
  Dini meqaleler| Baxıldı: 2083 | Əlavə etdi: media-islam| Tarix: 28.08.2008 | Reytinq: 0.0/0 | Şərh (0) | Forumda müzakirə et

  Çox təəssüflər olsun ki, indiki dövrdə insanlar öz olduqları Haqq dindən üz çеvirib batil dinlərə mеyl еdirlər. Təbii ki, bu da onların dini bilgisizliyindən qaynaqlanır.
  Dini meqaleler| Baxıldı: 2644 | Əlavə etdi: media-islam| Tarix: 21.08.2008 | Reytinq: 0.0/0 | Şərh (0) | Forumda müzakirə et

  Quran-ı Kərim, cahillərin yaşadıqları cahiliyyə qaranlıqları içində elmi və mədəni bir inqilab meydana gətirmədə bir möcüzədir. Elmi təşviq etdi və onu insanın özünə layiq kamala doğru yüksəlməsinin ilk faktoru saydı. Düşünməyi, ağıl icra etməyi, sınağı, təbiətin görünüşlərini araşdırmağı və təbiətin qanunlarını və qanunlarını kəşf etmək üçün bu sahədə dərinləşməyi təşviq etdi. İnsanın ictimai həyatının dayağını meydana gətirən bütün elm budaqlarını məcburi etdi. Kəlam, fəlsəfə, tarix, fiqh və əxlaq kimi nəzəri elmlərə əhəmiyyət verdi. Təqlidi, zəif qənaətlərə söykənməyi qadağan etdi və açıq dəlilə sarılmanın təməllərini atdı.
  Dini meqaleler| Baxıldı: 2284 | Müəllif: MUSA GÜNEŞ | Əlavə etdi: feride| Tarix: 20.08.2008 | Reytinq: 3.7/3 | Şərh (0) | Forumda müzakirə et

  Gənc İslam dövləti və İslam çağırışı Qüreyşlilərin sərt və çirkin müqaviməti ilə qarşılaşdı. Bu qəbilə, İslam dəvəti ilə bu yeni dövləti ortadan qaldırmağa qəti qərar vermişdi. Bu məqsədlə Müsəlmanlara art arda döyüşlər açdılar. Peyğəmbərimiz (s.ə.ə) və Müsəlmanlar da bu döyüş cəhdləri qarşısında özlərini müdafiə etmək məcburiyyətində qaldılar.
  Dini meqaleler| Baxıldı: 2095 | Müəllif: MUSA GÜNEŞ | Əlavə etdi: feride| Tarix: 20.08.2008 | Reytinq: 4.0/2 | Şərh (0) | Forumda müzakirə et

  Biz keçən məqaləmizdə Səhih-Buxarinin ravilərindən biri olan Əbu Hüreyrə haqqında məlumat verdik. Orada qeyd etdik ki, Əhli-sünnə alimlərinin yazdığına əsasən, Buxarinin sözügedən kitabında zəif ravilər çoxdur. Əhli-sünnə alimi İbn Həcər Əsqəlani "Fəthul-bari" kitabının müqəddiməsində bu barədə çox geniş şəkildə açıqlama vermişdir.
  Dini meqaleler| Baxıldı: 3637 | Əlavə etdi: media-islam| Tarix: 20.08.2008 | Reytinq: 4.4/5 | Şərh (0) | Forumda müzakirə et

  Vəhhabilər, tarix boyu müxtəlif cinayətlərə mürtəkib olduqları üçün, dünyada "vəhhabi" adına qarşı kəskin bir nifrət hissi oyanmışdır. Bu məsələdən agah olan vəhhabilər, xarici ölkələrə təbliğə getdikdə, orada, ifratçı əqidələrini təbliğ etmək naminə, adlarını dəyişməyə məcbur qaldılar. Elə bu səbəbdən də, özlərini sələfə mənsub etməklə, "sələfilik" adı altında vəhhabilik əqidəsini yaymağa başladılar.
  Dini meqaleler| Baxıldı: 2694 | Əlavə etdi: media-islam| Tarix: 20.08.2008 | Reytinq: 3.0/2 | Şərh (0) | Forumda müzakirə et

  Musiqi insаn ruhu ilə birbаşа əlаqəsi оlаn, bu günün dünyаsındа yаşаm tərzinin аyrılmаz bir hissəsini təşkil еdən incəsənət növüdür dеsək еlə bilirəm ki, yаnılmаrıq. Еlə bir хаlq, milləti təsəvvür еtmək оlmаz ki, оnа məхsus musiqi mədəniyyəti оlmаmış оlsun. Tаriхi özündə əks еtdirən bəzi musiqi növləri vаr ki, böyük əsrin yаşаdığı sоnsuz bir оlаyı təsəvvürdə cilvələndirməyə qаdirdir. Musiqi ruhu bütünlükdə çökdürməyə qаdir оlduğu kimi bəşərə mənəvi qüdrət аşılаmаsındа dа əvəzsiz bir növdür.
  Dini meqaleler| Baxıldı: 2026 | Əlavə etdi: media-islam| Tarix: 19.08.2008 | Reytinq: 2.0/1 | Şərh (0) | Forumda müzakirə et

  Merac gecəsində Allah-Təala Peyğəmbərə(s) buyurdu:
  Dini meqaleler| Baxıldı: 1943 | Əlavə etdi: media-islam| Tarix: 19.08.2008 | Reytinq: 1.0/1 | Şərh (0) | Forumda müzakirə et

  (Yаzı Аyətullаh Хаmеnеinin müхtəlif illərdəki çıхışlаrındаn çıхаrış əsаsındа hаzırlаnıb). 

  Ədаlətin mövludu, ədаlət istəyənlərin bаyrаmı…

   Həzrət Məhdinin (ə.f) mübаrək mövludu bütün şiələr və аləmin bütün ədаlət istəyənləri üçün böyük bir bаyrаmdır. 

  Məzlumlаrın ümidi

  Dini meqaleler| Baxıldı: 2167 | Əlavə etdi: media-islam| Tarix: 19.08.2008 | Reytinq: 0.0/0 | Şərh (0) | Forumda müzakirə et

  Son günlərdə mətbuata tez-tez ana qatili uşaqların xəbərləri əks olunur. Bu gənclərimizin etdiyini cinayət sözüylə izah etmək mümkün deyil, bu edilən cinayətin çox çox kənarlarında bir şey bəlkə bir vəhşilik. İnsanın ağılının dözə bilməyəcəyi planlarla, soyuqqanlılıqla reallaşdırılmış ,insanın qanını donduran bu cinayətlər,insanları şoka salır.
  Dini meqaleler| Baxıldı: 1976 | Əlavə etdi: media-islam| Tarix: 15.08.2008 | Reytinq: 5.0/1 | Şərh (0) | Forumda müzakirə et

  Azərbaycanın gözəl guşələrindən birində bir kənd vardı. Bu kəndin adı Cahan idi. Cahan kəndi vaxtilə alma bağları ilə məşhur olmuşdu. Almaları çox gözəl və dadlı olduğundan, bu kəndi Cahan adlandırırdılar; yəni bir dünya ləzzəti vardı bu almaların. Bəli, «vardı» deyirəm, çünki bu kəndin sakinlərinin başı almaları ilə öyünməyə elə qarışmışdı ki, bir də ayılıb görmüşdülər ki, alma ağaclarını qurd basıb. Nə qədər dava-dərman vermişdilərsə, əmələ gəlməmişdi. Təkcə İslam kişinin həyətindəki ağaclar salamat qalmışdı. Bu barədə isə bir qədər sonra danışacağam.
  Dini meqaleler| Baxıldı: 2284 | Əlavə etdi: media-islam| Tarix: 12.08.2008 | Reytinq: 2.0/1 | Şərh (0) | Forumda müzakirə et

  Böyük Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Abbasqulu ağa Bakıxanovun (1794-1846) çoxsaylı əsərlərindən biri də uşaqlara və yeniyetmələrə müraciətlə yazdığı “Nəsihətlər”idir. “Nəsihətnamə” və “Kitabi-nəsihət” adı ilə də tanınan bu kiçik həcmli əsər hicri 1252-ci (1836-cı) ildə müəllifin məşhur “Təhzibi-əxlaq” kitabının xülasəsi kimi qələmə alınmışdır. Əsərin eyni zamanda həm fars, həm də azərbaycan dillərində yazıldığı bildirilsə də, farsca variant daha geniş yayılmış və sonradan müxtəlif şəxslər tərəfindən dilimizə çevrilmişdir.
  Dini meqaleler| Baxıldı: 2507 | Əlavə etdi: media-islam| Tarix: 12.08.2008 | Reytinq: 0.0/0 | Şərh (0) | Forumda müzakirə et

  Şiə məzhəbinə mənsub olanlarla sələfilər (vəhhabilər) arasında olan münasibətlər 1926-cı ildə keçirilmiş Ərtaviyyə konfransı keçirilən zamandan sonra yüksəlmə xətti ilə birlikdə gərginləşməyə başladı. Bu konfransda "Sələfi qardaş qəbilələr" Imam (daha sonra kral təyin olunmuş) Əbdül-Əzizə qarşı birləşdilər.
  Dini meqaleler| Baxıldı: 2256 | Əlavə etdi: media-islam| Tarix: 11.08.2008 | Reytinq: 0.0/0 | Şərh (0) | Forumda müzakirə et

  Məşhur türk səyyahı Övliya Çələbinin verdiyi məlumata görə (h.t. ilə 915), m.t. 1509-1510-cu ildə Şah Ismayıl Səfəvi öz vəziri Rəvan Qulu xana qala tikdirilməsi üçün (indiki Irəvan şəhərinin yerində Zəngi çayının sağ sahili boyunca) fərman verdi.
  Dini meqaleler| Baxıldı: 3822 | Əlavə etdi: media-islam| Tarix: 11.08.2008 | Reytinq: 0.0/0 | Şərh (0) | Forumda müzakirə et

  RAMAZAN AYINDA ORUC TUTMAĞIN BƏZİ FƏLSƏFƏLƏRİ VƏ FAYDALARI
  Dini meqaleler| Baxıldı: 2088 | Əlavə etdi: media-islam| Tarix: 11.08.2008 | Reytinq: 0.0/0 | Şərh (0) | Forumda müzakirə et

  MƏHƏMMƏD PEYĞƏMBƏRİN(S) RAMAZAN AYININ GƏLİŞİ MÜNASİBƏTİLƏ
  BUYURDUĞU “ŞABANİYYƏ” XÜTBƏSİ
  Dini meqaleler| Baxıldı: 2849 | Əlavə etdi: media-islam| Tarix: 11.08.2008 | Reytinq: 0.0/0 | Şərh (0) | Forumda müzakirə et

  Süleyman Allahını dərin məhəbbətlə sevən, gecənin qaranlığında qiyamətin vahiməli dəqiqələrindən vəhşətə gəlib yatağından qalxaraq göz yaşları ilə ibadət edən təqvalı şəxslərdən saylırdı.
  Dini meqaleler| Baxıldı: 2357 | Əlavə etdi: media-islam| Tarix: 09.08.2008 | Reytinq: 0.0/0 | Şərh (0) | Forumda müzakirə et

   
  Ilk öncə xatırlatmaq lazımdır ki, təqribən indiki Azərbaycan Respublikasının ərazisində yerləşən tarixi Albaniya, yaxud Arran qədim dövrlərdə müstəqil ölkə olmuşdur. Müsəlmanların fəthi ərəfəsində isə uyğun məkan yarımmüstəqil bir dövlət olaraq Sasanilər imperiyasına tabe idi.
  Dini meqaleler| Baxıldı: 2749 | Əlavə etdi: media-islam| Tarix: 09.08.2008 | Reytinq: 0.0/0 | Şərh (0) | Forumda müzakirə et

  Peyğəmbərin (s) ölümündən yüz il keçməmiş, onun Mədinədə yaratdığı islam birliyi dünya gücünə çevrilmiş və Hindistandan başlayaraq Asiya və Afrikanı keçərək Atlantik okeanına qədər uzanmışdı.
  Dini meqaleler| Baxıldı: 2542 | Əlavə etdi: media-islam| Tarix: 09.08.2008 | Reytinq: 3.0/1 | Şərh (0) | Forumda müzakirə et

  Axtar
  Linklər