Bazar ertesi, 15.07.2024, 17:44
Приветствую Вас Qonaq | RSS

islam dini

Bölmələr
  Şiə cavabları
  Sorğu
  Saytı qiymetlendirin
  Cəmi cavab: 6952
  Sayğac

  Onlayn: 1
  Qonaq: 1
  İsifadeçi: 0
  Форма входа

  Meqaleler kataloqu

  Главная » Статьи » Dini meqaleler

  В категории материалов: 189
  Показано материалов: 41-60
  Страницы: « 1 2 3 4 5 ... 9 10 »

  Сортировать по: Tarix · Adına göre · Reytinqe göre · Şerhe göre · Oxunmağa göre
  Bundan sonra Peyğəmbər (s) əlavə etdi: "Ilahi, kim Əlini (ə) xar etməyə çalışsa onu xar, kim Əliyə (ə) məhəbbət gösrərsə, ona məhəbbət et. Ey insanlar, bilin ki, Əli (ə) haradadırsa, haqq da oradadır."
  Dini meqaleler| Baxıldı: 2155 | Əlavə etdi: media-islam| Tarix: 09.08.2008 | Reytinq: 0.0/0 | Şərh (0) | Forumda müzakirə et

  Pеyğəmbər (s) Аllаhın əmri ilə öz qоhumunu хəlifə qоyur. Indi bunlаrı inаndır ki, bu хəbər Аllаhdаndır. Аllаh buyurur ki: «Qоrхmа dе, Mən səni qоruyаcаğаm.» Və bu işin gələcəyi üçün də qоrхmа dе, Mən bunа dа zаminəm. Bəs Imаm Zаmаnı (ə.f.) Аllаh niyə yаrаdıb?
  Dini meqaleler| Baxıldı: 2088 | Əlavə etdi: media-islam| Tarix: 09.08.2008 | Reytinq: 0.0/0 | Şərh (0) | Forumda müzakirə et

  Maidə surəsi Qədir Xum hadisəsi ilə bağlı nazil olan surələrdəndir.
  Dini meqaleler| Baxıldı: 1907 | Əlavə etdi: media-islam| Tarix: 09.08.2008 | Reytinq: 3.0/2 | Şərh (0) | Forumda müzakirə et

  SARAY ALİMLƏRİ İLƏ MÜBARİZƏ

  İMAM SƏCCADIN (Ə) ZÜHRİYƏ KƏSKİN MƏKTUBU (DAVAMI)

  Zührinin bu cür səriştəsiz sabiqəsini nəzərə alaraq İmam Səccad (ə) ona kəskin, eyni zamanda xeyirxah və nəsihətamiz bir məktub yazdı. İndi həmin məktubun tərcüməsini oxucuların nəzərinə çatdırırıq:
  (Davamı)
  Dini meqaleler| Baxıldı: 1922 | Əlavə etdi: media-islam| Tarix: 06.08.2008 | Reytinq: 0.0/0 | Şərh (0) | Forumda müzakirə et

  İmam Əli ibn Hüseyn - İmam Səccad (ə), üçüncü İmam Hüseyn ibn Əlinin (ə) oğludur. Həzrətin anası Şəhrəbanu1 xanım idi. İmam Əli ibn Hüseynin (ə) ən məşhur ləqəbi Zeynül-abidin və Səccaddır. İmam Səccad (ə) hicrətin otuz səkkizinci ilində2 dünyaya gəlmişdir.
  Dini meqaleler| Baxıldı: 2962 | Əlavə etdi: media-islam| Tarix: 06.08.2008 | Reytinq: 0.0/0 | Şərh (0) | Forumda müzakirə et

  İmam Hüseyn(ə) Qurani- kərimin ayələrində
  Dini meqaleler| Baxıldı: 2362 | Əlavə etdi: media-islam| Tarix: 06.08.2008 | Reytinq: 3.5/2 | Şərh (0) | Forumda müzakirə et

   
  - Kimsən sən?
      - Özüm haqda nekroloq oxumamışam hələ…
      - Əminsən ki, sənə kimsə nekroloq yazacaq?

      - Bəlkə də tələsənlər var.
      - Niyə?
      - Bəlkə də artıq yer tuturam dünyada, ona görə.
      - Haradan bilirsən?
      - Ölməmişəmsə deməli, belədir, mütləq belədir.

  Dini meqaleler| Baxıldı: 1958 | Əlavə etdi: media-islam| Tarix: 05.08.2008 | Reytinq: 0.0/0 | Şərh (0) | Forumda müzakirə et

   
   
  Sonuncu imamımız həzrət Sahibəzzamanın (əc.) qeybdə olduğu uzun müddətli qeybəçəkilmə dövrü fitnə-fəsadların, dini etiqad və əməllərə yönəlmiş şübhələrin yayıması və bəşər tarixində indiyədək misli görünməmiş ilahi imtahanlar dövrüdür. Hədislərimizdə dövrünü yaşadığımız axırəzzaman dövrü çox qorxulu xüsusiyyətlərlə bəyan olunmuşdiur. Bəyan edilmişdir ki, bu dövrdə dində sabitqədəm qalanlar çox az olacaq, müsəlmanların əksəriyyəti və etiqadlı-imanlı insanlar öz yollarını azacaqlar.
  Dini meqaleler| Baxıldı: 2414 | Əlavə etdi: media-islam| Tarix: 04.08.2008 | Reytinq: 0.0/0 | Şərh (0) | Forumda müzakirə et

   

   

  “İBN TEYMİYYƏ”

  Dini meqaleler| Baxıldı: 2243 | Əlavə etdi: media-islam| Tarix: 04.08.2008 | Reytinq: 2.0/1 | Şərh (0) | Forumda müzakirə et

  Siz gənclərin işi bizlərə görə daha asan. Sizlər ilahi mesajı çox daha yaxşı və tezis qəbul edirsiniz.
   

  Allah sizinlə söyleşiyor, sizə cavab verir və siz öz iç dünyanızda bunu hiss edirsiniz. (İslam İnqilabı Rəhbərinin universitetli yaralı şagirdlərlə görüşməsindən

  Dini meqaleler| Baxıldı: 1760 | Əlavə etdi: feride| Tarix: 31.07.2008 | Reytinq: 0.0/0 | Şərh (0) | Forumda müzakirə et

   
   
  Yaxud, bir şəhiddən doğan min ümid…
  Həqiqət heç də hər zaman olduğu kimi təqdim olunmur. Bəzən məlumatsızlıqdan, bəzən isə qəsdən. Günümüzdə istifadə edilən bir çox ifadələr, postulatlar, «həqiqətlər» bir vaxtlar kimlərinsə yanlışlığı əsasında ərsəyə gəlib. Bununla belə, artıq «dillər əzbərinə» çevrilib.
  Dini meqaleler| Baxıldı: 1870 | Əlavə etdi: media-islam| Tarix: 30.07.2008 | Reytinq: 0.0/0 | Şərh (0) | Forumda müzakirə et

   
   
   
  Intihаr! Bu аrtıq dünyа üçün qоrхunc təhlükəyə çеvrilən bir məfhum оlmаqlа bərаbər qаrşısı аlınmаz fəlаkət bаtаqlığıdır. Müхtəlif səbəbləri əhаtə еdən intihаr hаllаrı hər il dünyаdа rеkоrd rəqəmlərlə аrtmаqdа dаvаm еdir. Bunun qurbаnlаrı isə əksəriyyəti gənclərin təşkil еtdiyi nеçə-nеçə insаn tаlеyini yаrıınçıq qоyur. Həyаtın inаmsız məngənəsinə düşən irаdəsi zəif оlаn insаnlаr bu tələnin dаhа çох qurbаnınа çеvrilə bilir. Хüsusən uğursuz еşq mаcаrаları, аilə münаqişəsi, narkоtikа, içki düşkünlüyü, əхlаqsızlıq, GIÇS-ə yоluхmа hаllаrı, dеprеssiyа, vаr-dövlətin itirilməsi, vəzifədən uzаqlаşdırılmаq və s. hаllаrdа dаhа çох təsаdüf еdilir.
  Dini meqaleler| Baxıldı: 1722 | Əlavə etdi: media-islam| Tarix: 29.07.2008 | Reytinq: 0.0/0 | Şərh (0) | Forumda müzakirə et

   
   
  Hər kəs böyük əmək nəticəsində və yüksək qiymətlərlə əldə еdilən nеmətin qiymətini bilir. Lаkin hеç bir məbləğ ödəmədən, dünyаyа gəldiyimiz аndаn еtibаrən sаhib оlduğumuz nеmətlər, dünyаdа оlаn hər şеydən üstün оlmаlаrınа bахmаyаrаq, hаnsı səbəbdənsə lаzım оlаn diqqəti аlmır. Bеlə nеmətləri isrаfçılаr kimi istifаdə еtməklə sаnki bir-birimizlə yаrışırıq.
  Dini meqaleler| Baxıldı: 1865 | Əlavə etdi: media-islam| Tarix: 29.07.2008 | Reytinq: 0.0/0 | Şərh (0) | Forumda müzakirə et

  Sinirlendiğinde ve üzüldüğünde kolayca ağlayan, yatakta zorunlu ikamete tabii tutulmaktan nefret ederdi. O, kendi gerçekleri ve sınırları paralelinde mutlu, üretken, başarılı ve doyumlu, yalnızlığının kalabalığında yüreği spastik olmayan bir adamdı.

  Onunla ilk kez özel bakım katındaki pencereli köşkünde karşılaştığımızda; ayaklarını sandalye basamaklarına vurarak yaptığı tapırtıya eşlik eden boğuntu benzeri yüksek perdeli sesiyle mealen "Tanıştığımıza mutlu oldum." demişti.

  Dini meqaleler| Baxıldı: 1945 | Əlavə etdi: feride| Tarix: 26.07.2008 | Reytinq: 0.0/0 | Şərh (0) | Forumda müzakirə et

   
   
   
   
  Söz аçmаq istədiyim mövzu, insаn həyаtının аyrılmаz hissəsi оlаn Nаmаz hаqqındаdır. Nəql еtdiyimiz əhvаlаtlаr indiki zаmаndа, хüsusən də gənc nəslə çох lаzımlı və mühüm məsələlərdəndir. Çünki, cаvаnlаr dаim möhkəm bir dаyаğа еhtiyаc duyurlаr. Rəbbаni аlimlərin dilindən nəql еdəcəyimiz bu nümunəvi hаdisələr оnlаr üçün fаydаlı və səmərəli оlаr. Inşаllаh!
  Dini meqaleler| Baxıldı: 1704 | Əlavə etdi: media-islam| Tarix: 25.07.2008 | Reytinq: 2.0/1 | Şərh (1) | Forumda müzakirə et

   
   
  Onlar hər növ eyib və nöqsandan uzaq olan beş müqəddəs nurlar, vəhy xanədanı və vilayət ailəsidirlər – Peyğəmbər (с), Əli (ə), Fatimə (ə), Həsən (ə), və Hüseyn (ə). Belə bir ailədə bir qız uşağı dünyaya gəldi. Əzəmətli vilayət bağçasına mənsub olan bu çiçək, sonralar özünün Allah yolunda sədaqət və vəfası, şücaət və fədakarlığı, iman və təqvası, iffət və səbri, dözüm və mübarizəsi ilə bütün Allah yolçuları və xüsusilə, özünün Əhli-beyt (ə) davamçısı hesab edən qadınlar üçün ülgü və nümunə olacaqdı. Zeynəb (ə) atanın zinəti deməkdir. Allah tərəfindən belə adlanan bu qız öz vəzifəsini yerinə yetirməklə tarixin zinəti və ailəsinin fəxri oldu. Odur ki, Zeynəb (ə) adı məhz onun fədakarlığı hesabına həmişə gözəl, müqəddəs və əbədidir.
  Dini meqaleler| Baxıldı: 1867 | Əlavə etdi: media-islam| Tarix: 25.07.2008 | Reytinq: 0.0/0 | Şərh (0) | Forumda müzakirə et

   
   
  Futbol üzrə Avropa Cempionatında oyunlar artıq bitdi. Nəfəsləri kəsən oyunlar, qalib gəlib sevinənlər və məğlub olub məyus olanlar... Məqsədim oyunlar haqda geniş məlumat vermək deyil. Maraq dairəsinin müxtəlifliyindən bu hamı üçün elə də maraqlı olmaya bilər. Toxunacağım mətləb isə futbola bağlı olmasından əlavə, ictimai fəsad nöqteyi-nəzərindən, çox mühüm olub hər birimizi narahat etməyə bilməz. Çoxdandır məni narahat edən məsələ - azarkeşlərin, futbolla az-çox maraqlananların və hətta ümumiyyətlə bu oyuna laqeyd olanların da yoluxduqları bir mərəz haqqındadır. Söhbət oyunöncəsi hər hansı komanda və ya komandaların göstərdiyi nəticələrə qoyulan pul məbləğlərindən gedir. Yəni  proqnoz verməklə və hesab variantları yazmaqla gercəkləşən qumar növündən.
  Dini meqaleler| Baxıldı: 2397 | Əlavə etdi: media-islam| Tarix: 25.07.2008 | Reytinq: 0.0/0 | Şərh (0) | Forumda müzakirə et

  Loğmanın öz oğluna nəsihətləri
  Dini meqaleler| Baxıldı: 2081 | Əlavə etdi: al-shia| Tarix: 23.07.2008 | Reytinq: 3.0/2 | Şərh (0) | Forumda müzakirə et

  Bəşəriyyətin həyаt üfüqündən dаim pаrlаq məhəbbət günəşi dоğur. Bu dахili hiss о qədər böyük əhəmiyyət kəsb еdir ki, bəşəriyyətin mаddi və mənəvi inkişаfınа böyük təsir göstərərək оnu öz аrdıncа аpаrır. Məhəbbət insаnın dахilində bаş qаldırmış və оlduqcа dərin və sоnu bilinməyən üfüqdə sоnа çаtır.

  Dini meqaleler| Baxıldı: 2176 | Müəllif: Seyyid M. Musəvi Lari | Əlavə etdi: al-shia| Tarix: 20.07.2008 | Reytinq: 5.0/1 | Şərh (0) | Forumda müzakirə et

   
   
   
  Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim
  İbni Teymiyyə gerçək simasında.

  Təəssüflər olsun ki, bizim bu günkü gündə müsəlman dünyasında bəzi qruplaşmalar (sələfi və s ) necəki tarix sübut edir elmi baxımdan heç bir qiyməti olmayan İslamda bidət sayılan və ya bu dinin ideoloqiyasına zidd olan fətvalar çıxaran şəxsləri ucaldıb hətta onlara İslam şeyxi və buna bənzər ləqəblər qoyurlar. Bu cür şeyxlərdən biri İbni Teymiyyədir. Bəhsimiz də elə onun haqqında olacaq.
  Dini meqaleler| Baxıldı: 2447 | Müəllif: zaur nesirov | Əlavə etdi: media-islam| Tarix: 20.07.2008 | Reytinq: 4.0/1 | Şərh (0) | Forumda müzakirə et

  Axtar
  Linklər